IMPORTANT! Începând cu anul universitar 2013 pentru admiterea la Facultatea de Litere este obligatorie PREÎNSCRIEREA și DECLARATIA DE CONSIMȚĂMANT

Pentru informații suplimentare referitoare la fiecare specializare, la calendarul desfășurării pregătirii şi susținerii testelor, pentru alte reglementări specifice fiecărei specializări, precum şi pentru răspunsuri la întrebările candidaților, vă recomandăm să vizitați şi pagina departamentului care oferă specializarea, în meniul: Departamente

Pregătire admitere 2018

Facultatea de Litere organizează, în regim gratuit, pregătiri pentru examenul de admitere, sesiunea iulie 2018. Detalii în pdf:

PDF_iconPregatire admitere 2018

PDF_iconRepartizarea pe săli

Proba scrisă la LMA: 17 iulie 2018, ora 10:00, sala Eminescu

Candidații se vor prezenta la sală la ora 9:00 cu C.I. și fișa de înscriere

Admitere 2018

ETAPA I:
NIVEL LICENŢĂ
înscrierea candidaţilor: 11, 12, 13, 16 iulie 2018
examen – proba scrisă (domeniul Limbă și literatură/domeniul Studii culturale): 18 iulie 2018
examen – proba scrisă (domeniul LMA): 17 iulie 2018
examen – proba orală (domeniul LMA): 18 iulie 2018
afişarea rezultatelor: 20 iulie 2018
contestaţii: 21 iulie 2018
rezultate inițiale: 23 iulie
confirmarea locurilor: 23, 24, 25 iulie 2018
afişarea listelor finale: 27 iulie 2018

ETAPA II:
NIVEL LICENŢĂ
înscrierea candidaţilor: 10, 11 septembrie 2018
examen – proba scrisă (domeniul Limbă și literatură/domeniul Studii culturale) 13 septembrie
examen – proba scrisă (domeniul LMA): 12 septembrie 2018
examen – proba orală (domeniul LMA): 13 septembrie 2018
afişarea rezultatelor initiale: 14 septembrie 2018
contestaţii: 15 septembrie 2018
confirmarea locurilor: 16, 17 septembrie 2018
afişarea listelor finale: 20 septembrie 2018

PDF_iconRegulament admitere 2018

RAR_iconModele teste admitere

PDF_iconNumăr de locuri

Cazare pe perioada admiterii