Facultatea de Litere organizează în zilele de 11 mai și 25 mai 2019 cursuri de pregătire, în regim gratuit, pentru sesiunea de admitere IULIE 2019, la următoarele discipline:

  • Limba română
  • Limba maghiară
  • Limba engleză
  • Limba germană
  • Limba franceză
  • Limba spaniolă
  • Limba rusă

1. Înscrierile pentru cursurile de pregătire se fac:

  • până la data de 8 mai pentru cursurile din 11 mai 2019
  • până la data de 22 mai pentru cursurile din 25 mai 2019

2. Înscrierile se fac la adresa: mihaelaherbil@yahoo.com

3. Candidații vor specifica: numele/prenumele, disciplina și data aleasă pentru pregătiri.

4. Pregătirile se desfășoară la sediul Facultății de Litere, str. Horea 31, la datele menționate, între orele 9:00 – 13:00. Sălile pentru pregătirile în vederea admiterii vor fi anunțate la avizierul facultății, în ziua desfășurării cursurilor.

Repartizare săli – pregătire admitere 25 mai 2019
Engleză: Sala “Grimm”
Română: Sala “Blaga”
Franceză: Sala “Ovidiu”
Germană: Sala 118 (str. Horea, nr. 7)
Spaniolă: Cabinet 212
Maghiară: Cabinet 102
Rusă: Cabinet 15
Italiană: Sala “Dante”

REZULTATE FINALE ADMITERE – septembrie 2018

REZULTATE FINALE ADMITERE – iulie 2018

CONFIRMAREA LOCULUI DE ADMITERE

Se poate face numai cu buletinul/C.I. și fișa de înscriere în perioada 16.09.2018-17.09.2018, între orele 9.00 – 14:00

Confirmarea locului bugetat se face:
• personal
• la sediul Facultăţii de Litere în sălile în care s-au făcut înscrierile (conform fişei de înscriere)
• cu diploma de bacalaureat în original + foaie matricolă
• cu certificatul de competenţă lingvistică în original (unde este cazul)
• cu diploma de olimpiadă în original (unde este cazul)
contractul de şcolarizare listat fata-verso în două exemplare
• anexa şi declaraţia de reţinere de acte listat fata-verso în două exemplare cf. nivelului de studiu (licenţă/ master)
declaraţie de consimţământ

Confirmarea locului cu taxă se face:
• personal
• la sediul Facultăţii de Litere în sălile în care s-au făcut înscrierile (conform fişei de înscriere)
• cu diploma de bacalaureat în original sau copie legalizată + adeverinţă de la instituţia unde se află originalul
• cu certificatul de competenţă lingvistică în original (unde este cazul)
• cu diploma de olimpiadă în original (unde este cazul)
cu axexa 1 din preînscriere (printată şi semnată) (dacă nu se află în dosar)
• cu chitanţa rata 1 din taxa de şcolarizare (675 Ron) plătiţi la sediul Facultăţii de Litere
contractul de şcolarizare listat fata-verso în două exemplare
• anexa şi declaraţia de reţinere de acte listat fata-verso în două exemplare cf. nivelului de studiu (licenţă/ master)
declaraţie de consimţământ

Retragerea dosarului se face:
• personal
• la sediul Facultăţii de Litere în sălile în care s-au făcut înscrierile (conform fişei de înscriere)

IMPORTANT! Ocuparea unui loc bugetat rămas liber se realizează prin depunerea unei cereri la comisia de admitere (Sala de Consiliu)

PDF_iconLocuri disponibile pentru etapa de admitere septembrie 2018

PDF_iconLocuri BUGET rămase neocupate pentru sesiunea SEPTEMBRIE 2018

Pe lângă locurile disponibile prezentate în listele de mai sus, pentru sesiunea de admitere din septembrie 2018, au rămas disponibile și 4 locuri bugetate (la orice specializare) pentru candidații care provin din mediul rural.

Pregătire admitere 2018

Facultatea de Litere organizează, în regim gratuit, pregătiri pentru examenul de admitere, sesiunea iulie 2018. Detalii în pdf:

PDF_iconPregatire admitere 2018

PDF_iconRepartizarea pe săli

IMPORTANT! Începând cu anul universitar 2013 pentru admiterea la Facultatea de Litere este obligatorie PREÎNSCRIEREA și DECLARATIA DE CONSIMȚĂMANT

Pentru informații suplimentare referitoare la fiecare specializare, la calendarul desfășurării pregătirii şi susținerii testelor, pentru alte reglementări specifice fiecărei specializări, precum şi pentru răspunsuri la întrebările candidaților, vă recomandăm să vizitați şi pagina departamentului care oferă specializarea, în meniul: Departamente

Admitere 2018

ETAPA I:
NIVEL LICENŢĂ
înscrierea candidaţilor: 11, 12, 13, 16 iulie 2018
examen – proba scrisă (domeniul Limbă și literatură/domeniul Studii culturale): 18 iulie 2018
examen – proba scrisă (domeniul LMA): 17 iulie 2018
examen – proba orală (domeniul LMA): 18 iulie 2018
afişarea rezultatelor: 20 iulie 2018
contestaţii: 21 iulie 2018
rezultate inițiale: 23 iulie
confirmarea locurilor: 23, 24, 25 iulie 2018
afişarea listelor finale: 27 iulie 2018

ETAPA II:
NIVEL LICENŢĂ
înscrierea candidaţilor: 10, 11 septembrie 2018
examen – proba scrisă (domeniul Limbă și literatură/domeniul Studii culturale) 13 septembrie
examen – proba scrisă (domeniul LMA): 12 septembrie 2018
examen – proba orală (domeniul LMA): 13 septembrie 2018
afişarea rezultatelor initiale: 14 septembrie 2018
contestaţii: 15 septembrie 2018
confirmarea locurilor: 16, 17 septembrie 2018
afişarea listelor finale: 20 septembrie 2018

PDF_iconRegulament admitere 2018

RAR_iconModele teste admitere

PDF_iconNumăr de locuri

Cazare pe perioada admiterii