Admitere 2019

REZULTATE FINALE ADMITERE – SEPTEMBRIE 2019

REZULTATE FINALE ADMITERE – IULIE 2019

IMPORTANT! Începând cu anul universitar 2013 pentru admiterea la Facultatea de Litere este obligatorie PREÎNSCRIEREA

TAXE

- Taxa de admitere: 210 RON = taxa de procesare (30 RON) + taxa de înscriere (180 RON).
- Taxa de admitere (taxa de procesare + taxa de înscriere) se achită numai la casieria facultăţii.
- Taxa de admitere este nereturnabilă.
- Taxele de şcolarizare pentru anul universitar 2019– 2020 (nivel licenţă):
- 2700 RON/an
- 2025 RON/an (valabilă numai pentru studenţii care au fost admişi la două facultăţi). – Taxele de şcolarizare anuale se pot achita în patru rate egale: prima rată se achită la confirmarea locului în regim cu taxă (în conformitate cu calendarul admiterii), fiind obligatorie şi nereturnabilă; plata se face la casieria facultăţii.

SCUTIRI DE TAXE

- Sunt scutiţi de plata taxei de admitere (taxa de procesare + taxa de înscriere):
1. candidaţii orfani de ambii părinţi
2. candidaţii proveniţi din centrele de plasament familial – Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere (180 RON):
1. angajaţii şi copiii angajaţilor Universităţii Babeş-Bolyai, ai Bibliotecii Centrale Universitare, ai Grădinii Botanice şi ai restaurantelor/cafeteriilor UBB
2.copiii personalului didactic în activitate sau pensionari (cadre didactice/personal didactic auxiliar: profesor, învăţător, maistru instructor, secretar, technician, laborant, bibliotecar, inginer de sistem, administrator financiar patrimoniu). Pe adeverinţa eliberată de unitatea şcolară se va specifica obligatoriu: titular sau angajat pe perioadă nedeterminată.
- Candidaţii care sunt cadre didactice nu sunt scutiţi de plata taxei de înscriere
- Scutirea nu se aplică decât pentru o singură specializare, o singură dată şi numai pentru o singură instituţie de învăţământ superior.
- Candidaţii care solicită scutirea de taxe vor prezenta la dosar acte justificative.

CONFIRMAREA LOCULUI

Confirmarea locului se face PERSONAL de către candidat. NU este admisă confirmarea locului de către un împuternicit al candidatului (cu procură de la notar). La confirmarea locului ocupat în urma concursului se vor depune la dosar acte în original (diploma de bacalaureat/licenţă).

Confirmarea locului bugetat se face:
• personal
• la sediul Facultăţii de Litere în sălile în care s-au făcut înscrierile (conform fişei de înscriere)
• cu diploma de bacalaureat în original + foaie matricolă
• cu certificatul de competenţă lingvistică în original (unde este cazul)
• cu diploma de olimpiadă în original (unde este cazul)
contractul de şcolarizare listat fata-verso în două exemplare

Confirmarea locului cu taxă se face:
• personal
• la sediul Facultăţii de Litere în sălile în care s-au făcut înscrierile (conform fişei de înscriere)
• cu diploma de bacalaureat în original sau copie legalizată + adeverinţă de la instituţia unde se află originalul
• cu certificatul de competenţă lingvistică în original (unde este cazul)
• cu diploma de olimpiadă în original (unde este cazul)
cu axexa 1 din preînscriere (printată şi semnată) (dacă nu se află în dosar)
• cu chitanţa rata 1 din taxa de şcolarizare (675 Ron) plătiţi la sediul Facultăţii de Litere
contractul de şcolarizare listat fata-verso în două exemplare

Confirmarea locului cu taxă (de pe listele de așteptare) se face în perioada 27, 28, 29 iulie 2019
• personal
• la sediul Facultăţii de Litere în sălile în care s-au făcut înscrierile (conform fişei de înscriere)
• cu diploma de bacalaureat în original, foaie matricolă
• cu certificatul de competenţă lingvistică în original (unde este cazul)
• cu diploma de olimpiadă în original (unde este cazul)
• cu chitanţa rata 1 din taxa de şcolarizare (675 Ron) plătiţi la sediul Facultăţii de Litere (confirmarea se poate face fie la specializarea unde s-a făcut înscrierea, fie la altă specializare (dacă proba de competenţă lingvistică este compatibilă); în cazul în care după data de 31 iulie 2019, când se vor afişa liste finale-etapa I, candidatul este considerat respins, taxa confirmării se returnează.
contractul de şcolarizare listat fata-verso în două exemplare

Retragerea dosarului se face:
• personal
• la sediul Facultăţii de Litere în sălile în care s-au făcut înscrierile (conform fişei de înscriere)