ADMITERE 2019

REZULTATE FINALE – ADMITERE SEPTEMBRIE 2019

REZULTATE FINALE – ADMITERE IULIE 2019

IMPORTANT! Începând cu anul universitar 2013 pentru admiterea la Facultatea de Litere este obligatorie PREÎNSCRIEREA și DECLARATIA DE CONSIMȚĂMANT

Confirmarea locului bugetat se face:
• personal
• la sediul Facultăţii de Litere în sălile în care s-au făcut înscrierile (conform fişei de înscriere)
• cu diploma de bacalaureat în original, diploma de licență + foaie matricolă
contractul de şcolarizare listat fata-verso în două exemplare

Confirmarea locului cu taxă se face:
• personal
• la sediul Facultăţii de Litere în sălile în care s-au făcut înscrierile (conform fişei de înscriere)
• cu diploma de bacalaureat, diploma de licență în original sau copie legalizată + adeverinţă de la instituţia unde se află originalul
• cu chitanţa rata 1 din taxa de şcolarizare (675 Ron) plătiţi la sediul Facultăţii de Litere
contractul de şcolarizare listat fata-verso în două exemplare

Retragerea dosarului se face:
• personal
• la sediul Facultăţii de Litere în sălile în care s-au făcut înscrierile (conform fişei de înscriere)