Rezultate finale admitere masterat – septembrie 2018

Rezultate finale admitere masterat – iulie 2018

CONFIRMAREA LOCULUI DE ADMITERE

Se poate face numai cu buletinul/C.I. și fișa de înscriere în perioada 16.09.2018-17.09.2018, între orele 9.00 – 14.00

Confirmarea locului bugetat se face:
• personal
• la sediul Facultăţii de Litere în sălile în care s-au făcut înscrierile (conform fişei de înscriere)
• cu diploma de bacalaureat în original + foaie matricolă
• cu certificatul de competenţă lingvistică în original (unde este cazul)
• cu diploma de olimpiadă în original (unde este cazul)
contractul de şcolarizare listat fata-verso în două exemplare
• anexa şi declaraţia de reţinere de acte listat fata-verso în două exemplare cf. nivelului de studiu (licenţă/ master)
declaraţie de consimţământ

Confirmarea locului cu taxă se face:
• personal
• la sediul Facultăţii de Litere în sălile în care s-au făcut înscrierile (conform fişei de înscriere)
• cu diploma de bacalaureat în original sau copie legalizată + adeverinţă de la instituţia unde se află originalul
• cu certificatul de competenţă lingvistică în original (unde este cazul)
• cu diploma de olimpiadă în original (unde este cazul)
cu axexa 1 din preînscriere (printată şi semnată) (dacă nu se află în dosar)
• cu chitanţa rata 1 din taxa de şcolarizare (675 Ron) plătiţi la sediul Facultăţii de Litere
contractul de şcolarizare listat fata-verso în două exemplare
• anexa şi declaraţia de reţinere de acte listat fata-verso în două exemplare cf. nivelului de studiu (licenţă/ master)
declaraţie de consimţământ

Retragerea dosarului se face:
• personal
• la sediul Facultăţii de Litere în sălile în care s-au făcut înscrierile (conform fişei de înscriere)

IMPORTANT! Începând cu anul universitar 2013 pentru admiterea la Facultatea de Litere este obligatorie PREÎNSCRIEREA și DECLARATIA DE CONSIMȚĂMANT

CALENDARUL ADMITERII

ETAPA I: NIVEL MASTER

înscrierea candidaţilor: 11, 12, 13,16 iulie 2018
examen: 18 iulie 2018
afişarea rezultatelor: 20 iulie 2018
contestaţii: 21 iulie 2018
afișare rezultate inițiale: 23 iulie 2018
confirmarea locurilor: 23, 24, 25 iulie 2018
afişarea listelor finale: 27 iulie 2018

ETAPA II: NIVEL MASTER

înscrierea candidaţilor: 10, 11 septembrie 2018
examen: 13 septembrie 2018
afişarea rezultatelor: 14 septembrie 2018
contestaţii: 15 septembrie 2018
confirmarea locurilor: 16, 17 septembrie 2018
afişarea listelor finale: 20 septembrie 2018