1 Perfecţionarea cadrelor didactice, din învăţământul preuniversitar, care predau limba română minorităţilor naţionale
2 Limbajul Mimico-Gestual Românesc
3 CNCS - Antiutopias. Making and Unmaking the Reality – Assessing Possible Worlds
4 Proiecte DLMA
5 ”Language Dynamics and Management of Diversity” (DYLAN)
6 Méthodologies et Pratiques Innovantes en Didactique du FLE (MEPRID-FLE)
7 Reţeaua de colaborare pentru identificarea metodelor de motivare a studiului limbilor străine (MOLAN)
8 Le Tanden Linguistuque
9 Lexiconul de la Buda (1825). Ediție emendată și prelucrată electronic pentru consultare on-line
10 Istoria interculturală a literaturilor regionale de expresie germană din Europa de Sudest (Die interkulturelle Geschichte der deutschen Regionalliteraturen aus Südosteuropa)
11 CNCS – Levels of Linguistic Competence among Speakers of the Moldavian Csángó Dialects