Colocviul internaţional Local convertible values: international narratives of national literary history, ediţia I
Perioada de desfăşurare: 10-12 mai 2018
Parteneri în organizare: Academia Română, Institutul „S. Pușcariu” din Cluj-Napoca, Facultățile de Litere din consorțiul Universitaria, Biblioteca Judeţeană „O. Goga” din Cluj

afis_gen._A3

Keynote Lectures

afis_keynote

Argument, scurtă prezentare:
Ceea ce ne propunem e să constituim la Cluj o platformă de dezbatere a istoricității literaturii, în care să încurajăm contactul studiilor literare cu alte discipline care vizează dimensiunea istorică a realităților sociale (istorie, antropologie, sociologie etc.), și în același timp, care să ne permită să abordăm suprapunerea regională a „temporalităților” implicate de interferența mai multor culturi literare. În prelungirea dublei tradiții a reflecției literare transilvănene, definită de caracterul multicultural și de orientarea istorist-pozitivistă, vrem să deschidem sub semnul istoriei literare un spațiu de dialog al culturilor și al disciplinelor, în care să reunim cercetători români și străini, din toate ariile cercetării umaniste.
Prima ediție a manifestării este dedicată proiectului lui D. Popovici (1902 – 1952), profesor al Facultății de Istorie și Filosofie din Cluj între 1936 și 1952, de a scrie istorie literară națională în limbi străine. Realizate în contextul dislocării Universității la Sibiu în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, studiile lui erau rezultatul unei serii de experiențe intelectuale interbelice, care implicau atât noua istorie literară, cât și primele forme disciplinare ale comparatismului european. În opoziție cu modelul istoriei literare naționale, ca vastă construcție închisă în jurul unei specificități complete și necomunicabile, sintezele lui D. Popovici ofereau o reprezentare integral convertibilă în categorii și valori occidentale a faptelor istorico-literare autohtone. Plecând de la biografia intelectuală a acestei figuri fondatoare a studiilor literare la Universitatea din Cluj, propunem o reflecție asupra schimbului de valori între național și transnațional în domeniul istoriei literare.

Detalii organizatorice:

Comitetul ştiinţific al colocviului:
Prof. dr. Ioana Bican, prodecan, Facultatea de Litere
Conf. dr. Levente Szabo, prodecan, Facultatea de Litere
Conf. dr. Călin Teutişan, director al Departamentului de lit. Română şi teorie literară, UBB
Cerc. dr. Adrian Tudurachi, director adj. al Institutului „S. Puşcariu” al Academiei Române, Filiala Cluj
Prof. dr. Mircea Anghelescu, Fac de Litere, Univ din Bucureşti
Prof. dr. Ion Simuţ, Universitatea din Oradea
Prof. dr. Adriana Babeţi, Fac. de Litere, Univ de Vest din Timişoara
Prof. dr. Antonio Patraş, Fac de Litere, Univ. Al. I. Cuza din Iaşi
Conf. dr. Roberto Merlo, Universitatea din Torino
Cerc. dr. Jakub Kornhauser, Universitatea Iagellonă din Cracovia
Cerc. dr. Ovidiu Buruiană, Academia Română, Filiala Iaşi

Comitetul de organizare:
Prof. dr. Ioana Bican, prodecan, Facultatea de Litere
Conf. dr. Levente Szabo, prodecan, Facultatea de Litere
Cerc. dr. Adrian Tudurachi, director adj. al Institutului „S. Puşcariu” al Academiei Române, Filiala Cluj
Sorina Stanca, director, Biblioteca Judeţeană „O. Goga” din Cluj
Conf. dr. Eleonora Sava, Facultatea de Litere
Conf. dr. Horea Poenar, Facultatea de Litere
Conf. dr. Imre Balasz, Facultatea de Litere
Cerc. dr. Cosmin Borza, Instit. „S. Puşcariu” al Academiei Române, Filiala Cluj
Lect. dr. Alex Goldiş, Facultatea de Litere
Lect. dr. Corina Croitoru, Facultatea de Litere
Drd. Marius Popa, Facultatea de Litere – secretariatul colocviului
Drd. Andrei Doboş, Facultatea de Litere – secretariatul colocviului
Drd. Robert Cincu, Facultatea de Litere – secretariatul colocviului