Calendarul alegerii noii administraţii universitare este următorul:

a) Alegerea directorilor de departamente şi a membrilor consiliilor departamentelor: 14 ianuarie 2016, orele 9-17.
Candidaţii pentru funcţia de Director de Departament depun un dosar de candidatură in două exemplare în intervalul 4-12 ianuarie 2016. Dosarele imprimate se depun unul la decanat şi unul la Departament. Dosarele vor fi trimise şi în format eletronic.
Consultarea dosarelor de către membrii departamentelor: 12-14 ianuarie.
În caz de balotaj la alegerea Directorului de departament sau a unor membri ai Consiliilor Departamentului, al doilea tur de scrutin va avea loc în 15 ianuarie, şi al treilea tur în 18 ianuarie 2016.
Validarea Consiliilor Departamentelor şi a Directorilor de Departamente se realizează de către vechiul Consiliu al Facultăţii. Ei îşi preiau atribuţiile după validare.

b) Alegerea membrilor Consiliului facultăţii din partea fiecărui departament şi a membrilor Senatului: 21 ianuarie 2016, orele 9-17.
Candidaţii vor depune dosarul/dosarele de candidatură la decanatele facultăţilor până la 15 ianuarie 2016.
Depunerea dosarelor: 4-12 ianuarie.
Consultarea dosarelor de către membrii departamentelor şi ai facultăţii: 12-21 ianuarie.
Toţi candidaţii (pentru Director de departament, pentru Consiliul Facultăţii şi pentru Senat) depun dosar de candidatură (cf. Art. 4, 2). În cazul în care candidează pentru mai multe poziţii (ex.: director de departament şi membru în Consiliul Facultăţii), depun un singur dosar (în două exemplare imprimate), specificând în Scrisoarea de intenţie pentru ce poziţii candidează.
În caz de balotaj la alegerea unor membri pentru Consiliului Facultăţii sau pentru Senat, al doilea tur de scrutin va avea loc în 22 ianuarie, şi al treilea tur în 25 ianuarie 2016.
Validarea noului Consiliu al Facultăţii se realizează de către vechiul Consiliul al Facultăţii. El îşi preiau atribuţiile după validare. Eventualele constestaţii se soluţionează în şedinţa de validare a fiecărei structuri de conducere.

c) Validarea noului Senat de către vechiul Senat: 15 februarie 2016, orele 9.

d) Şedinţa de constituire a noului Senat, propunerea de candidaturi pentru funcţia de Preşedinte al Senatului: 16 februarie 2016, orele 9.

e) A doua reuniune a noului Senat, prezentarea dosarelor de candidatură, alegerea preşedintelui Senatului: 23 februarie 2016, orele 9. Candidaţii vor depune dosarul de candidatură la secretariatul Senatului până în 18 februarie 2016.

f) Alegerea Rectorului: 1 martie 2016, orele 9-17. Candidaţii vor depune dosarele de candidatură la Registratura universităţii până la 1 februarie 2016. În cazul organizării unui al doilea tur de scrutin, acesta va avea loc în data de 8 martie 2016, orele 9-17.
Cifra de reprezentare a Facultăţilor în noul Senat prin respectarea proporţiilor stabilite: 77 cadre didactice sau de cercetare şi 26 studenţi (a se vedea tabelul din art. 27, alin. 4);