Calendarul concursului:

  • 20 septembrie: publicarea concursului.
  • 21-25 septembrie (orele 9:00 – 14:00): înscrierea candidaților la Biroul de Informații al facultății. Dosarul va fi depus în varianta printată cu semnătură. Conținutul dosarului (conform metodologiei-cadru UBB) va fi verificat din punct de vedere formal de către secretariat.
  • 26 septembrie: evaluarea candidaților în comisii și afișarea rezultatelor – PDF_iconRezultate selecție dosare gradații de merit
  • 27 septembrie: depunerea contestațiilor
  • 28 septembrie: rezolvarea contestațiilor
  • 29 septembrie: validarea rezultatelor de către Consiliul Facultății și afișarea rezultatelor finale.