Director de departament : prof. dr. Mihaela Toader
Durata studiilor: 3 ani
Diploma obținută: Licențiat în limbi moderne aplicate
Master: 2 ani (Masterat european de traductologie – terminologie | Masterat european de interpretariat de conferință)

Anul înființării: 1991 (în cadrul unui proiect Tempus)

Specializarea aparţine domeniului de studii cu acelaşi nume şi se defineşte prin câteva trăsături specifice:  este plurilingvă,  pluridisciplinară şi articulată după o politică lingvistică proprie, în concordanţă cu principiile fundamentale ale Cartei AILEA (Charte Internationale des Langues Étrangères Appliquées) şi oferă un parcurs în cel puţin două limbi moderne (nivel egal, superior); Disciplinele de /şi în limbi străine sunt asociate unui larg pachet de discipline din domeniile de aplicaţie: informatică aplicată şi multimedia, economie generală, management, marketing, relaţii publice, drept, contabilitate, relaţii internaţionale. Regimul limbilor este cel adoptat de toate universităţile care formează traducători şi interpreţi profesionişti: A = Limba maternă (în cazul liniilor de studii române, limba română), B= engleza sau franceza, C= engleza, franceza, germana, italiana, spaniola, rusa. Limba D=este opţională şi presupune un parcurs intensiv de 6 semestre într-o limbă altă limbă decât limba B sau limba C.
Specializarea LMA formează şi dezvoltă competenţe de nivel superior în :  traducere generală şi specializată, terminologie, comunicare profesională multilingvă, mediere lingvistică şi culturală, informatică aplicată şi multimedia, editare şi revizie de text, economie, contabilitate, marketing, management, drept, relaţii publice, relaţii economice internaţionale. Stagiile practice sunt obligatorii şi se efectuează în companii partenere care recrutează pe baza competenţelor specifice LMA.
Titlul absolventului: Traducător generalist, specialist în comunicare profesională multilingvă.    

Limbile moderne studiate:

Obligatoriu 2 limbi (nivel A): engleza, franceza, germana, italiana, rusa, spaniola (în care engleza sau franceza se poate combina după preferință cu oricare dintre limbile menționate).
Aplicate în economie, drept, comunicare, management, marketing, afaceri comerciale internaționale.
Studiile dureazã 3 ani și se încheie cu o diplomă universitară: specializarea Limbi Moderne Aplicate.

 

Programa de studii

Programele de studii sunt compatibilizate cu cele ale specializărilor similare din universitățile Uniunii Europene: perfecționare în exprimare scrisă și orală în cele două limbi străine și în limba română, civilizație și mentalități, tehnici de comunicare, media, limbaje de specialitate, corespondență comercială, simulare globală, tehnici de traducere, tehnici de interpretare, economie generală, management, marketing, legislație românească, europeană și internațională, construcție europeană, instituții administrative, colectivități locale, informatica aplicată și multimedia, baze de date. La sfârșitul fiecărui an de studiu sunt prevăzute stagii de pregătire profesională (practică) în întreprinderi și instituții publice.

Programe și afilieri internaționale

Programul Erasmus

Acorduri Erasmus, Universități partenere, Info Erasmus LMA

Programe Leonardo da Vinci

Rețeaua Tematică Europeană pentru domeniul limbilor (TNPD)

Consorțiul European Masters in Conference Interpreting – EMCI

Rețeaua European Master’s in Translation – EMT

AILEA: Association Internationale des Langues Étrangères Appliquées

Departamentul colaborează cu:

- Serviciul Cultural Științific și de Cooperare al Ambasadei Franței la București

Institutul Cervantes

- Ambasadele Americii Latine

Institutul Francez din Cluj-Napoca

Centrul Cultural German

Camera de Comerț și Industrie Cluj

Primăria Municipiului Cluj-Napoca

Corp didactic

Titulari DLMA
prof. dr. Mihaela Toader mihaelatoader_lma@yahoo.fr
conf. dr. Silvia Irimiea s_irimiea@yahoo.com
conf. dr. Adriana Neagu adrianacecilianeagu@gmail.com
conf. dr. Anca Greere anca.greere@softwaredesign.ro
conf. dr. Izabella Badiu izabella_badiu@yahoo.fr
lect. dr. Bogdan Aldea bogdaldea@yahoo.com
lect. dr. Liana Muthu liana_muthu@yahoo.com
lect. dr. Olivia Petrescu oliviutze@yahoo.com
lect. dr. Gabriel Marian agriel@hotmail.com
lect. dr. Manuela Mihãescu manuela_mihaescu@yahoo.com
lect. dr. Iulia Bobăilă iuliabobaila@yahoo.fr
lect. dr. Adina Cornea adina.cornea@yaho.com
lect. dr. Alina Pelea alina_pelea@yahoo.com
asist. dr. Anamaria Milonean canamaria7@yahoo.it
asist. dr. Cristina Varga cristina.varga@gmail.com
asist. dr. Renata Georgescu rgeorgescu2002@yahoo.com
asist. drd. Diana Moţoc diana2motoc@yahoo.com
Colaboratori şi asociaţi DLMA
drd.Timea Ferencz ferencz_timi@yahoo.com
drd.Ioana Hriţcu ic.hritcu@yahoo.fr
drd. Cornelia Şuş corneliasus@yahoo.com
drd.Thomas Tolnai thomas.tolnai@gmail.com
lect. Italia Carlo Aroldi c.aroldi@alice.it
lect. Italia Carmela Lista
lect. dr. Dan Chiorean chiorean@cs.ubbcluj.ro
lect. Anamaria Bogdan ane_bogdan@yahoo.com
Ing. Dan Chira dan_chira@yahoo.com
Redactor 1, traducător DLMA
Cornelia Moldovean cormoldo@yahoo.com
Secretar DLMA-CIL
Emilia Felecan efelecan@yahoo.com

Proiecte recente şi proiecte în derulare

-    PRO-MULTILINGUA

-    SINTEGRO

-    AGORA

-    SPEAQ

-    OPTIMALE

-    TradSpe

-    CLIPFLAIR

-    PROIECT AUF : Tandem, bilinguisme et construction des savoirs disciplinaires – une approche du FLE/FOS en contact avec les langues de l’ECO.