Director de departament: prof. dr. Liana Pop
Durata studiilor: 3 ani
Diploma obţinută: Licenţiat în limba şi literatura franceză, italiană, spaniolă
Master: 2 ani (Comunicare multilingvă şi multiculturală, Dialog intercultural în spatiul francofon) 

Departamentul de Limbi şi literaturi romanice oferă prin specializările sale:
• discipline de specialitate şi opţionale de limbă, literatură şi civilizaţie în limbile franceză, italiană, spaniolă
• activităţi curriculare (cursuri) şi extracurriculare (improvizaţie teatrală, ateliere de traduceri) susţinute de lectori străini, vorbitori nativi de franceză, italiană şi spaniolă
• stagii de formare în cadrul unor instituţii culturale şi literar-artistice (Centrul Cultural Francez, Centrul Cultural Italian, Institutul de Lingvistică, Centrul de Cooperări Internaţionale, Teatrul Naţional, redacţii de reviste, edituri, birouri de traduceri, biblioteci, agenţii de turism, muzee, posturi de radio şi televiziune locale, Centrul de Limbi Moderne Alpha, Catedra de Limbi străine specializate)
• stagii pedagogice în instituţii de învăţământ preuniversitar (grădiniţe, şcoli generale, licee)
• posibilitatea de a studia la universităţi partenere din Franţa, Italia, Spania, Elveţia, Belgia, prin programe de burse
• module intensive de limbă (franceză, italiană, spaniolă) pentru studenţii din anul I
• studiul altor limbi în regim facultativ (portugheză etc.)