Director de departament: conf. dr. Benő Attila
Durata studiilor: 3 ani
Diploma obţinutã: Licenţiat în limba si literatura maghiara
Master: 2 ani (Studii de lingvistica si literatura maghiara)