Director de departament – conf. dr. Daiana Cuibus
Durata studiilor: 3 ani
Diploma obținută: Licențiat în limba și literatura română
Master – 2 ani (Limba română în context romanic)

Departamentul de Limba Româna și Lingvistică generală al Facultații de Litere este, alături de Departamentul de Literatură Română, printre cele mai vechi ale acestei facultați, vechea catedră fiind constituită înca din 1919, anul în care s-a organizat Universitatea românească din Cluj, imediat dupa Marea Unire din 1918. De-a lungul anilor, din catedră au facut parte sau au ținut cursuri în cadrul acesteia mari personalități ale lingvisticii românesti – Sextil Puscariu, Nicolae Draganu, Dimitrie Macrea, Stefan Pasca, Romulus Todoran, Mircea Zdrenghea, D.D. Drasoveanu s.a., ilustrând domenii importante ale cercetarilor lingvistice (istoria limbii, dialectologie, limba româna contemporană, stilistica). În formula / denumirea actuala, departamentul este constituit din trei colective, care acopera trei grupuri mari de discipline: limba română contemporană, istoria limbii române, lingvistica generala și semiotica.
Membrii catedrei deservesc, prin cursuri și seminarii, specializarile Româna A (româna–limbi straine), Româna B (limbi straine–româna) și acoperă segmentul lingvistic din asa-numitul trunchi comun (lingvistica generala, semiotică, gramatică normativă și inițiere în metodologia de cercetare științifică), urmând o linie teoretică echilibrată, în tradiția Scolii clujene de lingvistică, cu remarcabile deschideri și rezultate în perimetrul și spiritul lingvisticii moderne. Aici se înscriu cercetarile de sintaxă relationala neotradiționala și de lingvistică integrală coșeriana, de semiotică și de pragmatică.

Programa de studii

Durata studiilor, nivel licență, asigurată de departament, este de 3 ani și acopera studiul limbii române – aspectul sincronic ( Limba română contemporană – fonetică, lexicologie și semantică, morfologie, sintaxă, stilistică, pragmatică) și cel diacronic ( Istoria limbii române, Dialectologie, Filologie romanică, Gramatică normativă în perspectivă diacronică), precum și disciplinele din trunchiul comun: Lingvistică generală, Semiotica și științele limbajului, Inițiere în metodologia de cercetare științifica si Cursul practic de gramatică normativă a limbii române.

Masterate

Departamentul patronează masteratul Limba româna în context romanic (director: conf. univ. dr. Daiana Cuibus), cu durata studiilor de 2 ani, și colaborează cu anumite discipline la masteratul Direcții actuale în lingvistică (director: prof. univ. dr. Stefan Oltean).

Doctorate

Departamentul are 4 conducatori de doctorat:
Prof. dr. G.G. Neamtu – Limba româna contemporana
Prof. dr. Mircea Borcila – Lingvistica integrala
Prof. dr. Elena Dragos – Limba româna stilistica si poetica
Conf. dr. habil. Adrian Chircu – Limba română și lingvistică romanică

Programe internaționale

Departamentul are legături științifice și didactice strânse cu Romanisches Seminar al Universitatii din Tübingen (Germania), Universitatea Aix-Marseille (Franța), Universitatea La Sapienza (Italia), Universitatea din Rostock (Germania), Departamentul de lingvistică teoretică de la Universitatea din Kobe (Japonia) s.a.

Corp didactic

Director de departament – conf. dr. Daiana Cuibus ( daianacuibus@yahoo.com )

prof. dr. emerit G.G. Neamțu ( neamtuggn@yahoo.com  )
conf. dr. Ștefan Gencărău ( gencaraus@yahoo.fr  )
lect. dr. Maria Aldea ( aldea_maria@yahoo.com)
conf. dr. Adrian Chircu ( adrianchircu@yahoo.fr  )
lect. dr. Eugenia Bojoga ( ebojoga@yahoo.com  )
lect. dr. Nicoleta Nesu ( nnesu@yahoo.com )
lect. dr. Oana Boc ( o_boc@yahoo.com  )
lect. dr. Cornel Vîlcu ( cornel_vilcu@yahoo.co.uk  )
asist. dr. Cristina Bocoș ( cm_corches@yahoo.com )
asist. drd. Cipriana Peica ( cipriana_peica@yahoo.com )
asist. dr. Cristian Pașcalău ( babelrealm@yahoo.com )

În activitățile departamentului (secretariat, administrație, seminarii, cursuri practice) sunt antrenați actuali și foști doctoranzi, precum și colaboratori externi.

Regulament departament