Director de departament: Conf. dr. Rareș Moldovan
Durata studiilor -  3 ani
Diploma obţinută: Licenţiat în limba şi literatura engleză
Master: 2 ani (Studii culturale britanice, Studii irlandeze)

Site-ul departamentului de limba şi literatura engleză

Scurt istoric

engleza

Catedra de limba şi literatura engleză îşi leagă existenţa de reînfiinţarea Universităţii „Regele Ferdinand“ în anul 1919 când a funcţionat ca Lectorat de engleză în cadrul Facultăţii de Litere şi Filosofie de atunci. Ca şef de catedră a fost numit profesorul Petre Grimm, un eminent om de cultură şi prestigiu naţional şi internaţional. Deşi poseda un masterat în limba germana, profesorul Petre Grimm a început sa predea limba engleză şi s-a străduit să obţină burse şi posturi didactice academice pentru studenţii săi cei mai remarcabili. Pe lângă activităţile didactice, el a mai fost preocupat si de problemele teoretice şi practice ale traducerii din română în engleză. După perioada Dictatului de la Viena, când Universitatea din Cluj s-a refugiat la Sibiu, profesorul Mihail Bogdan, fostul asistent al lui Petre Grimm, a fost numit ca şef al Catedrei de engleză în anul 1945. In timpul regimului comunist, în anii 1950, catedra a fost desfiinţată, singura care a mai rămas completă fiind cea de la Universitatea din Bucureşti. In Cluj, în cadrul celor doua universităţi de atunci, „Victor Babeş“ şi „Bolyai Janos“, ramase ca rezultat al sciziunii universităţii clujene iniţiale, existau totuşi câte o catedra mica de engleză. După reunificarea celor doua universităţi într-o instituţie unitară numită Universitatea „Babeş-Bolyai“, engleza nu mai forma singură o catedra ci era inclusă în cadrul Catedrei de limbi germanice. In această perioadă s-au remarcat numeroase personalităţi academice ca de exemplu Margareta Quittner, Eva Semlyen, Sinka Zoltan. Primii şefi de catedra au fost profesori de germană, până când Mihai Bogdan a redevenit şef de catedra în 1959. Profesorul Mihail Bogdan a fost unul din cei mai apreciaţi anglişti de după cel de-al doilea război mondial – fiind expert în fonetică şi fonologie, în studii literare, ca de exemplu despre Shakespeare, Wilde şi Shaw, dar şi traducător de valoare din română în engleză al lui Blaga şi Rebreanu cât şi din engleză în română al lui Herbert Smith, Roy MacGregor Hastie si G. B. Shaw. Ca şef de catedra şi-a adus o valoroasă contribuţie la creşterea cantitativă si calitativă a catedrei, aceasta devenind a doua din ţară după cea din Bucureşti. Anii 1960, 1970 şi 1980 au fost ani când, în ciuda numeroaselor dificultăţi, cele mai multe fiind de ordin ideologic, predarea englezei ca si a altor limbi occidentale au luat totuşi un avânt considerabil, beneficiind atât de cadre didactice străine din Marea Britanie şi din SUA cât şi de posibilităţi de perfecţionare a profesorilor români în străinătate. In cadrul catedrei s-a înfiinţat o bibliotecă independentă cu publicaţii şi cărţi americane. In această perioadă şefi de catedră demni de menţionat au fost profesorii Sever Trif şi Ileana Galea. După 1990 engleza a devenit una din cele mai căutate limbi, ceea ce a dus la înfiinţarea a numeroase catedre de engleză în România, cea din Cluj fiind condusă de profesorul Virgil Stanciu iar acum de profesorul Mihai Zdrenghea şi rămânând una din cele mai importante din ţară.

Regulament departament