Director de departament – Conf. dr. Daniela Vladu
Durata studiilor: 3 ani
Diploma obtinută: Licenţiat în limba şi literatura germană
Master: 2 ani (Germanistica în context european)

Scurt istoric

Catedra de limbă si literatură germană a luat fiinţă în anul 1872, sub conducerea sasului transilvănean Hugo von Meltzl. Primul rector al Universităţii române, Sextil Puşcariu (1877-1948), a susţinut rolul germanisticii de mijlocitor pe plan cultural între românii si saşii transilvăneni, misiune asumată şi îndeplinită cu prisosinţă de lingvistul si teologul bistriţean Gustav Kisch (1869-1948), în postura de şef de catedră, pe care a condus-o timp de 17 ani. Succesorul lui Gustav Kisch a fost Karl Kurt Klein (1897-1971), o personalitate recunoscută dincolo de graniţele ţării în domeniul germanisticii. Prin activitatea sa de profesor, cercetător, editor şi propovăduitor al culturii, a reprezentat un moment de frunte în germanistica din România, mai ales în domeniul literaturii.

După reîntoarcerea Universităţii române din exilul de la Sibiu, activitatea germanisticii clujene a fost continuată de Friedrich Lang, specialist în literatură germană şi austriacă.

Între anii 1948-1956 la universitatea clujeană s-a renunţat la studiul limbilor moderne în favoarea limbii ruse. Abia în 1956 s-a reluat studiul limbii si literaturii germane în cadrul Catedrei de germană şi engleză.

Printre numele de marcă ale Catedrei de germană s-au numărat în anii 60-70 Michael Markel, Peter Motzan, specialişti în literatură germană. Lingvistica a fost reprezentată de Maria Nahlik, Margareta Szilagyi, Anita Carmen Suciu, apoi de Elena Viorel si Georgeta Vancea.

În 1960 a început colaborarea cu lectorii din R.D.G., iar în anii 70 cu cei din R.F.G., prin fundaţia DAAD.

În anii 80 s-a impus renunţarea la studiul limbii si literaturii germane ca obiect principal, existând doar varianta de germană secundar, fapt care a determinat numeroase cadre didactice să se orienteze către alte domenii.

După 1989 s-a reluat studiul limbii si literaturii germane în regim prioritar, iar din 1990 catedra a redevenit de sine stătătoare.

Relaţiile catedrei cu Germania şi Austria s-au intensificat, studenţii şi masteranzii ei bucurându-se de prezenţa lectorilor DAAD, Bosch şi Austria. Aceştia au preluat în programul lor de predare şi cursuri de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie germană şi austriacă. Prezenţa lectorilor străini se materializează şi prin achiziţii de cărţi pentru bibliotecile de profil, precum şi în diferite proiecte de studiu sau excursii de studii.

Regulament departament