Bine ați venit pe pagina Departamentului de Literatură Comparată!

Vă oferim studii de excelență pe întregul parcurs academic: licență (program de 3 ani), masterat (program de 2 ani), doctorat (program de 3 ani), la cel mai înalt nivel academic din universitățile românești. Într-o facultate de tradiție, sub îndrumarea unor profesori experimentați, cercetători cu prestigiu național și internațional, vă puteți pregăti pentru a deveni cercetători în domeniul literaturii comparate și al studiilor culturale, profesori, redactori, manageri culturali, editori, traducători, publiciști și multe altele.

Director de departament: conf. dr. habil. Mihaela Ursa
Durata studiilor: 3 ani
Diploma obtinută: Licențiat în literatură comparată
Master: 2 ani (Istoria imaginilor – Istoria ideilor)

Corp didactic

Prof. dr. Ștefan Borbély
Prof. dr. Corin Braga
Prof. dr. Ruxandra Cesereanu
Conf. dr. Diana Adamek
Conf. dr. habil. Mihaela Ursa-Pop
Lect. dr. Laura T. Ilea

Studii (licență, masterat, doctorat) Phantasma. Centrul de cercetare a imaginarului Cercuri de dezbateri/creative writing Facebook - Dep. de Literatură comparată
lc_2013

Istoric și alumni
În 1877, la Universitatea din Cluj a fost publicată de către Hugo von Meltzl prima revistă de literatură comparată din lume, „Acta comparationis litterarum universarum”. La începutul anilor ’60, profesorul Liviu Rusu ținea la Universitatea „Babes-Bolyai” un curs special de literatură comparată. Într-un timp relativ scurt, disciplina „Literatură universală”, care avea deja o tradiție consolidată la Facultatea de Filologie, s-a transformat într-un curs obligatoriu pentru toți studenții. Între profesorii care au predat această disciplină se numără Dumitru Popovici, Liviu Rusu, Ion Pulbere, Cornel Căpusan, Liviu Petrescu, Ion Vartic, Vasile Voia. Tot la Cluj a trăit și a scris comparatistul de talie europeană Adrian Marino. Actualmente, literatura comparată face parte din disciplinele de trunchi comun și se predă timp de două semestre (în sistemul Bologna) la anul II al studenților de la Litere. În contextual actual al globalizării și al integrării României în comunitatea europeană, literatura comparată este poate disciplina cea mai aptă și mai deschisă pentru cunoașterea și valorizarea diverselor culturi și literaturi naționale. Circulația transdisciplinară către istoria religiilor și istoria ideilor, cercetarea imaginarului, imagologia, studiile europene, studiile culturale, studiile de gen, reconstrucția teoretică a disciplinei, în fine, promovarea literaturii comparate la universitățile românești și compatibilizarea acesteia cu evoluțiile globale sunt câteva din motivele creării departamentului și din preocupările noastre actuale.