LICENȚĂ

responsabil specializare: conf. dr. habil. Mihaela Ursa-Pop
limba de predare: limba română

Detalii despre ADMITERE aici

PARCURS:
Oferim o serie de cursuri care, îmbinând mai multe metode (comparatism, tematism, arhetipologie, mitocritică, psihocritică, psihoistorie etc.) și reunind multidisciplinar mai multe domenii (literatura universală, istoria religiilor, mitologie, filosofie, teorie literară, istoria artelor, istoria ideilor și a mentalităților, studii culturale, studii de gen, teorii contemporane axate pe narativități ale antropocenului, planetarității și curentelor post- și non-umaniste), panoramează principalele epoci și curente literare (Antichitate, Ev Mediu, Renaștere, Baroc, Iluminism, Romantism, Realism, Modernism, Postmodernism), cele mai importante genuri și specii literare (epopeea, romanul, teatrul, poezia) și, cu titlu exemplificator, câteva mari mituri, teme și simboluri (eroul, demonicul, fausticul, eschatologia, femeia, dublul, iubirea etc.).

ABSOLVIRE:
Examenul de absolvire constă într-o probă scrisă, cu două subiecte (unul de teorie și unul de analiză), și din susținerea publică a lucrării de licență întocmită la oricare dintre specilizările A, B sau la o disciplină din trunchiul comun.

MASTERAT

program Istoria imaginilor – istoria ideilor
durata studiilor – 2 ani
responsabil specializare: prof. dr. Ruxandra Cesereanu
limba de predare: limba română

ADMITERE:
Admiterea la programul masteral constă în susținerea în fața comisiei a unui proiect de cercetare interdisciplinară din domeniul studiilor culturale, al istoriei ideilor sau din domenii conexe.

PARCURS:
Oferta de învățământ a masteratului nostru cuprinde cursuri de literatură comparată, teoria literaturii, filosofie, teoria artei și studii culturale.

ABSOLVIRE:
Examenul de absolvire presupune susținerea publică a unei disertații.

DOCTORAT

durata programului cu frecvență: 3 ani
responsabil Școală doctorală: prof.dr. Ștefan Borbély
Conduc doctorate prof. dr. Ștefan Borbély, prof. dr. Corin Braga, prof. dr. Ruxandra Cesereanu, conf. dr. habil. Mihaela Ursa
Sunt încurajate abordările comparatiste, interdisciplinare și transculturale.