La 20 octombrie 1872, prin decret imperial, în Universitatea (maghiară) din Cluj este înfiinţată o Catedră de literatură română, avîndu-l ca prim profesor pe Grigore Silaşi (1872-1884), căruia i-a urmat Gavril Moldovan. Catedra a devenit, după primul război mondial, sub direcţia reputatului istoric literar Gh. Bogdan-Duică, unul din cele mai importante centre de formare a profesorilor şi cercetătorilor de specialitate, menţinîndu-şi această reputaţie şi în perioada dificilă a refugiului din anii 40, respectiv în comunismul postbelic. Principalele direcţii de predare şi cercetare vizează, de mai bine de jumătate de secol, reflecţia critică asupra ideilor literare, nuanţînd istoric cercetări de poetică, critică tematică etc. Pentru domeniul teoriei literare şi al esteticii, studiile şi cursurile au în vedere configurarea unui specific românesc în istoria domeniilor, dar şi o contextualizare a disciplinelor în peisajul ideatic european al epocilor succesive. Etnologia şi antropologia literară completează acest tablou al unei interdisciplinarităţi bine temperate, fundamentate prin lucrări de referinţă ale membrilor corpului didactic. În această Catedră s-au ţinut, în anii 30 ai veacului trecut, primele cursuri de istorie a unei construcţii culturale (prof. Dimitrie Popovici), iar în ultimele decenii ale secolului XX, primele cursuri de teoria lecturii (prof. Ion Vlad), de poetică postmodernă şi deconstructivistă (prof. Ioana Em. Petrescu), din mediile academice româneşti. De asemenea, prin preocupările sale de lexicografie, în domeniul literaturii române, Catedra a răspuns substanţial la „nevoia de dicţionare” a vremurilor noi. Aici a fost elaborat Dicţionarul analitic de opere literare româneşti (4 vol., coord. prof. Ion Pop, grant al MCT/CNCSIS), majoritatea membrilor corpului profesoral fiind de asemenea colaboratori la marile proiecte lexicografice recente (Dicţionarul scriitorilor români, Dicţionarul general al literaturii române de la origini pînă în prezent etc.). În sfîrşit, se cuvine remarcat faptul că mulţi dintre foştii şi actualii profesori ai Departamentului sunt scriitori renumiţi ai literaturii contemporane, deţinători ai unor premii prestigioase.

Între personalităţile marcante ale culturii româneşti care au fost profesori ai Departamentului, celor pomeniţi anterior li se alătură Ion Breazu, Gavril Scridon, Mircea Zaciu, Ion Pulbere, Liviu Petrescu, Mircea Curticean.