Practica de specialitate – Stagiile de practică pentru masteranzi

Stagiile de practică se organizează şi se desfăşoară în vederea consolidării cunoştinţelor teoretice şi pentru formarea abilităţilor, spre a le aplica în concordanţă cu specializarea masteranzilor.

  1. Practică pentru activităţi de editare

Instituţii partenere:

Arhiva „Popovici-Petrescu” – Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga”, Cluj-Napoca

Descrierea activităţii: Masteranzii care îşi desfăşoară stagiul de practică la Arhiva „Popovici-Petrescu” tehnoredactează şi editează texte, mai exact manuscrise ale istoricilor şi criticilor literari Dumitru Popovici, Liviu Petrescu şi Ioana Em. Petrescu, în scopul reconstituirii biografiei lor intelectuale. Au la dispoziţie biblioteca acestor foşti profesori ai Facultăţii de Litere, iar materialele pe care lucrează masteranzii pot deveni „corpusul de texte” pentru viitoarele lor lucrări de disertaţie. Coordonatorul stagiului de practică este prof. dr. Ioana Bot. Proiectul este realizat în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga”, Cluj-Napoca.

Arhiva „Cercului de folclor” – Facultatea de Litere, Cluj-Napoca

Descrierea activităţii: Masteranzii care îşi desfăşoară stagiul de practică la Arhiva „Cercului de folclor” tehnoredactează  şi editează texte, mai exact fişe de folclor (care cuprind texte specifice evenimentelor tradiţionale româneşti), cules din diferite zone ale ţării, în scopul realizării unei platforme digitale. Coordonatorul stagiului de practică este conf. dr. Eleonora Sava.

  1. Practică pentru cercetare ştiinţifică

Instituţia parteneră: Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară „Sextil Puşcariu” – Academia Română, Cluj-Napoca.

Descrierea activităţii: Masteranzii care îşi desfăşoară stagiul de practică la Institut lucrează pe cercetare ştiinţifică şi au la dispoziţie biblioteca de aici. Un exemplu este cercetarea cantitativă realizată pe Dicţionarul cronologic al romanului românesc. De la origini până la 1989, în scopul unei analize a literaturii din punct de vedere cantitativ. Această formă de cercetare este nouă şi are ecouri puternice în străinătate. Coordonatorul stagiului de practică este CS dr. III Adrian Tudurachi. Proiectul este realizat în parteneriat cu Academia Română, Filiala Cluj-Napoca.

  1. Practică în biblioteci

Instituţia parteneră: Biblioteca de Română-Maghiară – Facultatea de Litere

Descrierea activităţii: Masteranzii care îşi desfăşoară stagiul de practică aici au rolul unui bibliotecar. Introduc cotele cărţilor în baza de date electronică, organizează platforma on-line alfabetic şi cronologic, relaţionează cu publicul cititor. Coordonatoarea stagiului de practică este bibliotecara Anca Balea.

  1. Practică în redacţii

Instituţia parteneră: Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-napoca

Descrierea activităţii: Masteranzii care îşi desfăşoară stagiul de practică într-o editură redactează şi editează texte, corectează şpalturi, având rolul unui redactor sau al unui editor, activând la sediul editurii.