A beiratkozáshoz szükséges okiratok:

 

1. A felvételire való beiratkozáshoz szükséges formanyomtatvány (Fişa de înscriere – formular tip)

2. Szakmai önéletrajz

3. Publikációs lista

4. A következő dokumentumok közjegyző által hitelesített másolata:

- Érettségi bizonyítvány

- Államvizsga-bizonyítvány és index

- Mester szintű képzés oklevele és indexe

- Születési bizonyítvány; Házasságkötésről szóló bizonylat (csak abban az esetben, ha a     házasságkötés során névváltoztatás is történt)

- Névváltoztatást igazoló irat (szükség esetén)

 

Azoknak a felvételizőknek, akik mesteri disszertációjukat a doktori képzésre való beiratkozás évében védték, lehetőségük van arra, hogy egy olyan, az adott intézmény által kiállított, a mester szintű oklevelet helyettesítő igazolványt nyújtsanak be, amely a következő adatokat tartalmazza: a mesterképzésen megszerzett jegyek átlaga, a tanévek során megszerzett jegyek átlaga, illetve az igazolvány érvényességének határideje. Az EU állampolgárok egyetemi oklevelének honosítását a felvételiző a Román Tanügyminisztérium illetékes osztályától kérvényezheti (Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, CNRED).

 

5. Személyi igazolvány másolata

6. A beiratkozási díj kifizetését bizonyító nyugta

7. Irattartó mappa