1. Comisia pentru curriculum, acreditări, politici de personal  

 • Politici educaţionale, strategii Bologna, planuri de învăţământ, syllabusuri etc.;
 • Autoevaluări, evaluări studenţi/ departamente/ facultate, coeficienţi, consultanţă şi expertiză în vederea acreditărilor naţionale şi internaţionale etc.;
 • Concursuri, angajări, state de funcţii etc.

Prodecan responsabil – PROF.UNIV.DR. IOANA BICAN
Membri: Rareş Moldovan, Elena Platon, Rodica Frenţiu, Fazakas Emese, Andreea Bugiag, Sanda Misirianţu,  Camelia Teglaş, Manuela Mihăescu, std. Godri Csilla

2. Comisia pentru managementul calităţii, şi al resurselor materiale, cercetare, publicaţii, biblioteci, planuri strategice / operaţionale şi regulamente ,CEAC   

 • Strategii de asigurare şi finanţare a calităţii ;
 • Politici editoriale- consultanţă şi expertiză.
 • Coordonare şi centralizarea planurilor operaţionale şi autoevaluarea acestora.
 • Regulamentul intern al facultăţii, regulamente ale departamentelor / centrelor;

Prodecan responsabil – CONF.DR. SZABÓ LEVENTE
Membri: Prof. univ. dr. Stefan Oltean, Prof. univ. dr. Keszeg Vilmos, Conf. univ. dr. Teutişan Călin, Conf. univ. dr. Kádár Edith, Lect. univ. dr. Neagotă Bogdan, Prof. univ. dr. Balogh Andras, conf.dr. Balazs-Imre Jozsef, Lect. univ. dr. Andrada Pintilescu, Drd. Marius Popa

3. Comisia pentru studenţi, admitere şi imagine

 • Burse pentru studenţi, Cazări ;
 • Ofertă educaţională, examene de admitere;
 • Strategii de promovare a facultăţii, website, campanii, publicitate etc.

Prodecan responsabil – CONF.DR.DORIN CHIRA
Membri: Sanda Tomescu-Baciu,, Berszan Istvan, Iulia Bobăilă, Sanda Moraru, Ioan Herbil, stud. Ilinca Palel

4. Comisia de relaţii internaţionale şi naţionale, politici lingvistice, relaţii publice şi comunicare      

 • Cooperări, parteneriate, acorduri, afilieri, reţele etc.;
 • Politici lingvistice
 • Programe şi burse Erasmus+

Prodecan responsabil –CONF.DR. MONICA FEKETE
Membri: Mihaela Toader, Elena Păcurar, Szabo Arpad Tohotom, Horea Poenar, Erika Mihalycsa,  std.drd. Raluca Moroşan

5. Comisia de atragere de fonduri şi finanţări, relaţia cu mediul de afaceri, cu societatea civilă şi ONG, cu alumni

 • Consultanţă, expertiză, gestiunea contractelor de parteneriat

Responsabil – CONF.DR.CHIRA DORIN
Membri: Beno Atilla, Balazs Katalin, Daniela Vladu, std, Cristina Diamant

6. Comisia de etică

Responsabil – PROF.DR.CORIN BRAGA
Membri: Cristiana Papahagi, Gabor Csilla, Szikszai Maria, Diana Cotrău, std. Andreea Răduţ