Centrul pentru Industriile Limbii

Departamentul de Limbi Moderne Aplicate

Centru de cercetare, transfer tehnologic şi cognitiv, documentare şi formare profesională susținut prin  servicii lingvistice de specialitate în următoarele domenii : traductologie, terminologie, interpretare de conferință localizare, subtitrare şi inginerie lingvistică, cursuri de practica intensivă a limbilor moderne (de lungă şi de scurtă durată), testări de nivel.

Înființat prin Decizia Senatului UBB din 17 iulie 2008, preia componenta interdisciplinară şi multilingvă de cercetare aferentă axelor ce definesc profilul specializării universitare LMA, desfășoară activități specifice acestui domeniu distinct de studii şi oferă, prin obiectivele şi misiunea sa, cadrul propice desfășurării programelor şi proiectelor de cercetare asumate în parteneriatele naționale şi internaționale de profil LMA.

Activitatea Cil este articulată pe două axe principale: una de cercetare şi una de susținere a acesteia prin prestarea de servicii către comunitatea academică, partenerii profesionali ai CIL şi către publicul interesat. Programul de cercetare al CIL se înscrie în acela al specializării universitare europene LEA, respectă principiile Cartei ANLEA la care LMA a aderat (2005) şi are la bază articularea componentei lingvistice în jurul unui program de studii şi cercetări cu caracter teoretic şi practic interdisciplinar: studiul aprofundat al limbilor străine, lingvistică aplicată, gramatică normativă, lexicologie, tipologia discursurilor, retorică, traducere generală şi specializată, studii culturale, mediere lingvistică şi culturală, tehnici de comunicare profesională multilingvă, asociate unui larg pachet de discipline de specialitate reprezentând domeniile de aplicație ale profilului: informatică, multimedia, tehnica documentării/informării, economie, gestiune, marketing, comerț internațional, drept public şi privat, relații cu publicul, contabilitate.

Deschis deopotrivă spre întreprinderi şi în strânsă colaborare cu acestea, CIL consolidează şi diversifică prin cursuri de limbi de lungă şi de scurtă durată, competențele de comunicare profesională multilingvă în toate domeniile sale de aplicație şi organizează sesiuni de testare a nivelului de competență atins în comunicarea profesională multilingvă.

CIL organizează pregătirea pentru admitere la Limbi Moderne Aplicate precum şi testele specifice  specializării.

Pentru mai multe informații despre profilul CIL (cercetare, transfer tehnologic şi cognitiv, servicii lingvistice de specialitate), click pe: http://lett.ubbcluj.ro/departamente/departamentul-de-limbi-moderne-aplicate/  şi  http://lett.ubbcluj.ro/cil/

ADRESA WEB: http://lett.ubbcluj.ro/cil

PERSOANA DE CONTACT:
Prof. univ.  dr. Mihaela Toader,
cil@lett.ubbcluj.ro
contact_cil@yahoo.fr