Cursuri de formare continuă

franceză, germană, norvegianaă, maghiară

Pornind de la recomandările Consiliului European al Limbilor (CEL/ECL) al Consiliului Europei, conform cărora fiecare cetăţean european trebuie să stăpânească, pe lângă limba maternă, cel puţin două limbi străine, fie ele de mare ori de mai mică circulaţie, pentru nevoile comunicării cotidiene ori pentru cele profesionale şi de integrare pe piaţa muncii europene, Facultatea de Litere organizează cursuri de limbi străine în module de câte un semestru pentru orice nivel (112 ore/semestru, cu 8 ore săptămânal şi 24 de credite/semestru). În acest interval, cursantul dobândeşte un  nivel al limbii care îi va per­mite utilizarea fără probleme a limbajului curent (semestrul I), dar şi a limbajelor profesionale (sem II). Cursurile se adresează unui public larg:

-elevi, viitori studenţi la Facultatea de Litere; prin participarea acestora la cursuri s-ar asigura creşterea nivelului de acces la învăţământul superior;

-studenţi de la Facultatea de Litere care doresc să înveţe o altă limbă sau doresc să-şi îmbunătăţească nivelul de cunoaştere a unei limbi din specializarea aleasă; prin cursuri de aducere la nivel s-ar asigura astfel îmbunătăţirea participării la programele de licenţă/master;

-studenţi de la alte facultăţi, pentru care buna cunoaştere a unei limbi este esenţială pentru accesul la bibliografia domeniului (de ex. rusa pentru studenţi de la teologie; maghiara pentru studenţi de la istorie;  limba maghiară pentru traducători; toate limbile pentru studenţi la geografie; etc.);

-doctoranzi, cadre didactice (universitare sau nu), pentru facilitarea accesului la bibliografia de specialitate în limbi străine;

-cadre didactice angajate sau urmând să se angajeze în predarea specializărilor în limbi străine, sau care folosesc limba străină în scop profesional, ştiinţific etc.

-personal universitar auxiliar, pentru îmbunătăţirea comunicării cu persoanele implicate în mobilităţi universitare (cadre didactice, studenţi);

-străini (studenţi sau nu) veniţi în România pentru stagii de formare şcolară, universitară, de muncă, afaceri, şi pentru familiile acestora;

-public larg, care se poate iniţia într-o limbă străină sau îşi poate îmbunătăţi competenţa de comunicare, pentru un mai bun acces şi o mai bună adaptare la piaţa muncii europene.

Modulele propune publicului larg învăţarea unei limbi moderne pe toate compo­nentele necesare pentru obţinerea unui certificat de competenţă lingvistică recunoscut european – competenţe de înţelegere (ascultare, lectură); competenţe de vorbire (conversaţie, expunere); scriere (redactare) – dar şi cursuri elementare de cultură şi civilizaţie, de traducere şi limbaje profesionale, conform nevoilor profesionale şi/sau de integrare pe piaţa muncii europene.

Taxă cursant: 600 RON/semestru/cursant, indiferent de nivel (pentru grupe constituite cu min. 10 studenţi).
Taxa se plăteşte la casieria Facultăţii de Litere (Str. Horea nr 31) imediat după confirmarea constituirii grupelor.

Actul de studii eliberat cursantului:

-atestat de participare la curs;

-dacă studentul doreşte, el poate fi supus testării la Centrul de limbi moderne Alpha (contra cost) şi dobândeşte Certificat Alpha de competenţă lingvistică, cu menţiunea nivelului, pe scară europeană (conform CECR).

Înscrierile au loc: pentru sem I, în perioada 20 sept.-1 oct.; pentru sem II, până în 25 febr. (eventual 1 martie).
Cursurile se vor ţine în clădirile Facultăţii de Litere (Str. Horea nr 7 şi nr 31), de preferinţă vineri după-masa şi sâmbătă dimineaţa. Ora de curs durează 45 min.

Adrese de contact pentru înscrieri:

1. Limba franceză: Asist. dr. Alexandra Stanciu al.m.stanciu@gmail.com

2. Limba germană: Lector dr. Emilia Codarcea emiliacodarcea@yahoo.de

3. Limba maghiară: Conf. dr. Fazakas Emese fazakasemese@gmail.com

4. Limba norvegiană: Prof. univ. dr. Sanda Tomescu sanda.tomescu@yahoo.com

Director cursuri: Prof.univ. dr. Liana POP liananegrutiu@yahoo.fr