Bursele speciale pentru activitatea științifică 2019-2020

Calendarul competitiei:

  • predarea dosarelor de candidatură la biroul de informații: 11-23 octombrie, orele 10-13
  • interviu / sustinerea publică a proiectelor de cercetare: 24 octombrie
  • afișarea rezultatelor preliminare: 24 octombrie
  • depunerea contestațiilor: 25 octombrie, orele 10-12
  • rezolvarea contestațiilor: 25 octombrie. Contestațiile vor fi soluționate de o comisie formată din decanul Facultății de Litere și prodecanul pentru cercetare
  • transmiterea către CMCS a dosarelor de candidatură însoțite de un proces verbal al clasamentului studenților pe facultate: 28 octombrie 2019
  • selectia finală la nivel de universitate realizată de Consiliul Științific al UBB: 1 – 15 noiembrie 2019
  • anuntarea rezultatelor finale la nivel de universitate: 15 noiembrie 2019
  • finalizarea semnării contractelor de finanțare: 26 noiembrie 2019

(Cuantumul bursei speciale de cercetare este de 1100 RON/lună și se derulează pe parcursul a 12 luni