Cazare caz social / medical:

Dosarele pentru cazare pe criteriu  social si medical  pentru anul universitar 2018-2019 se depun la cabinetul nr. 6 în perioada 06.09 – 14.09.2018, între orele 10:00-12:00, conform următoarelor documente:

Acte cazare sociala 2018-2019

Anexa 1- cerere CAZARE sociala 2018

Anexa 7- cerere-camin-social-2018

Anexa 8-Model declaratie pe propria raspundere