CERERILE PENTRU REDUCEREA TAXEI DE SCOLARIZARE SE DEPUN LA BIROUL DE INFORMAȚII ÎN PERIOADA 1 -11 OCTOMBRIE 2019

CERERILE VOR FI ÎNSOȚITE DE:
- ADEVERINȚĂ DE STUDENT DE LA CEALALTĂ FACULTATE emisă în perioada 1-11 octombrie 2019, cu mențiunea inexistenței unor debite restante în raport cu UBB / COPIE DIPLOMĂ DE LICENȚĂ UBB (pentru absolvenții UBB)
- declarația studentului, pe propria răspundere, că nu este şi nu a mai fost beneficiarul unei alte reduceri similare, concomitent, în cadrul unui alt program de studii, în cadrul UBB.
- Studenții de la nivel MASTER nu beneficiază de reducerea taxei.

Formularele-tip le găsiţi pe site-ul facultăţii

CERERILE PENTRU:

- RETURNAREA PRIMEI RATE DIN TAXA DE ŞCOLARIZARE
(SE ANEXEAZĂ COPIE C.I. ȘI EXTRAS DE CONT)
SE DEPUN LA BIROUL DE INFORMAŢII ÎN PERIOADA
01 OCTOMBRIE – 31 OCTOMBRIE 2019, ÎNTRE ORELE 10.30-13.30
Formularele-tip le găsiţi pe site-ul facultăţii