ANUNŢ

CERERILE DE:     

*CAZARE            

*REÎNMATRICULARE

*PRELUNGIRE STUDII

*ÎNTRERUPEREA STUDIILOR

*REVENIRE DIN ÎNTRERUPERE STUDII

*TRANSFER

*PARCURGERE SIMULTANĂ A STUDIILOR     

SE DEPUN  ÎN PERIOADA 1 IULIE – 31 IULIE 2019

                                       

!!! IMPORTANT !!!

PENTRU MASTERAT NU SE APROBĂ ÎNTRERUPEREA STUDIILOR

!!!!ATENŢIE!!!! IMPORTANT!!!!

Cererile de reînmatriculare se depun DOAR în cazul neacumulării celor 30 de credite necesare promovării anului de studiu.

În momentul achitării taxei de reînmatriculare se va achita şi prima rată din taxa de şcolarizare pentru 2019-2020

Studenţii care nu vor depune cererea de prelungire studii în perioada mai sus menţionată vor fi exmatriculaţi definitiv.

Perioada maximă de prelungire de studii este de 3 ani universitari(NIVEL LICENŢĂ)/2 ani universitari(NIVEL MASTER), după care studentul va fi exmatriculat definitiv.