CERERILE PENTRU REDUCEREA TAXEI DE SCOLARIZARE SE DEPUN LA BIROUL DE INFORMAȚII ÎN PERIOADA 5 -15 DECEMBRIE 2017

        CERERILE VOR FI ÎNSOȚITE DE:

-          ADEVERINȚĂ DE STUDENT DE LA CEALALTĂ FACULTATE emisă în perioada 5-15 decembrie 2017, cu mențiunea inexistenței unor debite restante în raport cu UBB / COPIE DIPLOMĂ DE LICENȚĂ UBB (pentru absolvenții UBB)

-          declarația studentului, pe propria răspundere, că nu este şi nu a mai fost beneficiarul unei alte reduceri similare, concomitent, în cadrul unui alt program de studii, în cadrul UBB.

ANUNŢ

CERERILE DE: CAZARE, REÎNMATRICULARE, PRELUNGIRE STUDII, ÎNTRERUPEREA STUDIILOR, REVENIRE DIN ÎNTRERUPERE STUDII, TRANSFER, PARCURGERE SIMULTANĂ A STUDIILOR

SE DEPUN LA BIROUL DE INFORMAŢII

 ÎN PERIOADA 10 IULIE – 31 IULIE 2017

Formularele le găsiţi pe site-ul facultăţii

 

!!! IMPORTANT !!!

PENTRU MASTERAT NU SE APROBĂ ÎNTRERUPEREA STUDIILOR

!!!!ATENŢIE!!!! IMPORTANT!!!!

Cererile de reînmatriculare se depun DOAR în cazul neacumulării celor 30 de credite necesare promovării anului de studiu.

În momentul achitării taxei de reînmatriculare (200 LEI) se va achita şi prima rată din taxa de şcolarizare (600 LEI)

Studenţii care nu vor depune cererea de prelungire studii în perioada mai sus menţionată vor fi exmatriculaţi definitiv.

 

Perioada maximă de prelungire de studii este de 3 ani universitari(NIVEL LICENŢĂ)/2 ani universitari(NIVEL MASTER), după care studentul va fi exmatriculat definitiv.

 

Formularele tip se pot descărca de mai jos:

PDF_iconCERERE CAZARE

PDF_iconCERERE RETURNARE PRIMA RATA DE TAXA

PDF_iconCERERE INTRERUPERE STUDII

PDF_iconCERERE MARIRE NOTA 2017-2018

PDF_iconCerere recunoastere note obtinute anterior

PDF_iconCerere recunoastere note obtinute anterior LMA

PDF_iconCERERE PRELUNGIRE STUDII 17-18

PDF_iconCERERE REDUCERE TAXA

PDF_iconCERERE REINMATRICULARE

PDF_iconCerere retragere studii

PDF_iconCERERE REVENIRE DIN INTRERUPERE STUDII

PDF_iconCerere lichidare 2017

PDF_iconFișă lichidare 2017