ANUNȚ

Cererile pentru susținerea examenelor în sesiunea de lichidare* se depun la biroul de informații în zilele de 18-19 iunie 2018, orele 9-14.

* Examene restante din semestrele 1,2,3,4,5,6, ale căror număr de credite însumate nu depăşesc 20 de credite.

ANUNŢ

CERERILE DE: CAZARE, REÎNMATRICULARE, PRELUNGIRE STUDII, ÎNTRERUPEREA STUDIILOR, REVENIRE DIN ÎNTRERUPERE STUDII, TRANSFER, PARCURGERE SIMULTANĂ A STUDIILOR

SE DEPUN LA BIROUL DE INFORMAŢII

 ÎN PERIOADA 2 IULIE – 31 IULIE 2018

 

!!! IMPORTANT !!!

PENTRU MASTERAT NU SE APROBĂ ÎNTRERUPEREA STUDIILOR

!!!!ATENŢIE!!!! IMPORTANT!!!!

Cererile de reînmatriculare se depun DOAR în cazul neacumulării celor 30 de credite necesare promovării anului de studiu.

În momentul achitării taxei de reînmatriculare  se va achita şi prima rată din taxa de şcolarizare pentru 2018-2019

Studenţii care nu vor depune cererea de prelungire studii în perioada mai sus menţionată vor fi exmatriculaţi definitiv.

 

Perioada maximă de prelungire de studii este de 3 ani universitari(NIVEL LICENŢĂ)/2 ani universitari(NIVEL MASTER), după care studentul va fi exmatriculat definitiv.

 

Formularele tip se pot descărca de mai jos:

PDF_iconCERERE CAZARE

PDF_iconCERERE RETURNARE PRIMA RATA DE TAXA

PDF_iconCERERE INTRERUPERE STUDII

PDF_iconCERERE MARIRE NOTA 2017-2018

PDF_iconCerere recunoastere note obtinute anterior

PDF_iconCerere recunoastere note obtinute anterior LMA

PDF_iconCerere echivalare medii admiterea 2018

PDF_iconCERERE PRELUNGIRE STUDII

PDF_iconCERERE REDUCERE TAXA

PDF_iconCERERE REINMATRICULARE

PDF_iconCerere retragere studii

PDF_iconCERERE REVENIRE DIN INTRERUPERE STUDII

PDF_iconCERERE EXAMENE LICHIDARE 2018

PDF_iconFișă lichidare 2017