CERERILE DE: CAZARE, REÎNMATRICULARE, PRELUNGIRE STUDII, ÎNTRERUPEREA STUDIILOR, REVENIRE DIN ÎNTRERUPERE STUDII, TRANSFER, PARCURGERE SIMULTANĂ A STUDIILOR SE DEPUN LA BIROUL DE INFORMAŢII PÂNĂ LA DATA DE 29 IULIE 2016.

CERERILE PENTRU RETURNAREA PRIMEI RATE DIN TAXA DE ŞCOLARIZARE SE DEPUN LA BIROUL DE INFORMAŢII ÎN PERIOADA
3 octombrie – 31 octombrie 2016

CERERILE PENTRU REDUCEREA TAXEI DE ŞCOLARIZARE SE DEPUN LA BIROUL DE INFORMAŢII ÎN PERIOADA
5 – 15 DECEMBRIE 2016, ÎNTRE ORELE 9 – 14.

- CEI CARE URMEAZĂ ÎN PARALEL O ALTĂ FACULTATE/SPECIALIZARE (DIN CADRUL UBB) – VOR DEPUNDE CEREREA ÎNSOŢITĂ DE ADEVERINŢĂ din perioada 5 -15 decembrie 2016 (cu menţiunea inexistenței unor debite restante în raport cu UBB).
ABSOLVENŢII UBB – VOR DEPUNE CEREREA ÎNSOŢITĂ DE O COPIE DUPĂ DIPLOMA/ADEVERINŢA DE LICENŢĂ ŞI O DECLARAŢIE pe propria răspundere, că nu sunt şi nu au mai fost beneficiarii unei alte reduceri similare, concomitent, în cadrul unui alt program de studii, în cadrul UBB.

!!! IMPORTANT !!!

PENTRU MASTERAT NU SE APROBĂ ÎNTRERUPEREA STUDIILOR

Cererile de reînmatriculare se depun DOAR în cazul neacumulării celor 30 de credite necesare promovării anului de studiu.

În momentul achitării taxei de reînmatriculare (200 LEI) se va achita şi prima rată din taxa de şcolarizare (600 LEI) 

Studenţii care nu vor depune cererea de prelungire studii în perioada mai sus menţionată vor fi exmatriculaţi definitiv. 

Perioada maximă de prelungire de studii este de 3 ani universitari(NIVEL LICENŢĂ)/2 ani universitari(NIVEL MASTER), după care studentul va fi exmatriculat definitiv.

 

Formularele tip se pot descărca de mai jos:

PDF_iconCerere de cazare

PDF_iconCerere returnare prima rată din taxă

PDF_iconCerere întrerupere studii

PDF_iconCerere mărire notă 2016-2017

PDF_iconCerere recunoastere note obtinute anterior

PDF_iconCerere recunoastere note obtinute anterior LMA

PDF_iconCerere prelungire studii

PDF_iconCerere reducere taxă

PDF_iconCerere reînmatriculare

PDF_iconCerere retragere studii

PDF_iconCerere revenire din întrerupere de studii

PDF_iconCerere lichidare 2017