Pentru ediția din 2018 a școlii de vară Cluj Letters Summer School, Facultatea de Litere UBB organizează selecția de consultanți (cu funcție de supraveghetori). Studenții și doctoranzii interesați sunt rugați să răspundă invitației anexate mai jos până la data de 25 iunie 2018, ora 16:00.

Calendar

14.06.2018 – 25.06.2018: depunere CV și scrisori de intenție (model)

2.07.2018: afișare rezultate inițiale (vezi rezultatele aici)

2.07.2018 – 4.07.2018: perioada de contestații

6.07.2018: afișare liste finale (vezi rezultatele aici)

6.07.2018 – 13.07.2018: depunere documente de angajare (copie CI, copie diplome, adeverință student/doctorand, IBAN emis de bancă, Anexa 12), semnarea procesului verbal din cadrul ședinței de negociere