Pentru ediția din 2019 a școlii de vară Cluj Letters Summer School, Facultatea de Litere UBB organizează selecția de consultanți (cu funcție de supraveghetori). Studenții și doctoranzii interesați sunt rugați să răspundă invitației anexate mai jos până la data de 12 iunie 2019, ora 16:00.

Calendar

01.06.2019 – 12.06.2019: depunere CV și scrisori de intenție (model)

19.06.2019: afișare rezultate inițiale

19.06.2019 – 21.06.2019: perioada de contestații

25.06.2019: afișare liste finale

25.06.2019 – 02.07.2019: depunere documente de angajare (copie CI, copie diplome, adeverință student/doctorand, IBAN emis de bancă, Anexa 12), semnarea procesului verbal din cadrul ședinței de negociere