PDF_icon Sesiunea științifică a studenților, masteranzilor și doctoranzilor 2016