Plan de învățământ valabil pentru promoția 2016-2019 (limba și literatura maghiară)