Plan de învățământ valabil pentru promoția 2016-2019 (limbă și literatură rusă)