Plan de învățământ valabil pentru promoția 2016-2019 (limbi moderne aplicate)