Plan de învățământ valabil pentru promoția 2016-2019 (studii culturale – linia maghiară)