Nivel Licenţã

Nivel Master

Programa de studii

Descrierea cursului practic de limbi strãine de specialitate
Cursul practic de limbã modernã este o disciplinã obligatorie pentru toţi studenţii şi se desfăşoară, în funcţie de decizia facultăţilor, pe parcursul a 2, 3 sau 4 semestre. Pentru a asigura o bunã colaborare cu facultãtile deservite, Departamentul de LSS a propus începînd cu anul universitar 2005/2006 urmãtoarea structurã

Cursul practic de limbi strãine urmãreşte însuşirea de cãtre studenţi:
- a unui corpus general de cunoştinţe de gramaticã
- a lexicului de specialitate a disciplinei vizate, prin studierea textelor autentice
- a unor tehnici de muncã intelectualã

Fiecare semestru de studii se finalizeazã cu sustinerea unui examen si acordarea a 3 credite transferabile.
Programa de studii – tematicã, bibliografie, titulari (lb. englezã, francezã, germanã, italianã şi spaniolã)