Director: conf.  dr. Monica Fekete

Statut profesional:
● traducător de texte literare;
● editor de texte;
● expert în dinamici de traducere, interculturale şi interlingvistice, la organizaţii europene şi internaţionale;
● PR în birourile de cooperări internaţionale, în instituţiile culturale italiene, franceze, spaniole şi româneşti, precum şi la reprezentanţele diplomatice şi culturale, în instituţii naţionale şi internaţionale;
● consultant lingvistic în domeniul teatrului şi spectacolului, editorial etc.;
● cadru didactic în specialitate, conform reglementărilor MECTS;
● absolventul de masterat se poate înscrie la doctorat.

Competenţe profesionale:
● competenţe lingvistice în 3-4 limbi romanice;
● competenţe avansate în cultura, literatura şi arta ţărilor italofone, hispanofone, lusofone şi francofone;
● competenţe avansate de traducere în domeniul umanist şi literar;
● competenţe în editare, redactare şi corectură de text;
● competenţe de comunicare scrisă şi orală în instituţii culturale naţionale şi internaţionale;

Durata studiilor: 2 ani

Concursul de admitere:
a) Proba scrisă: Prezentarea unui proiect gata redactat (lingvistic, literar sau cultural) în una din cele trei limbi romanice (italiană, spaniolă, franceză). 3-5 p. redactate pe calculator, inclusiv bibliografia.
b) Proba orală : Interviu pe marginea proiectului şi a intenţiilor profesionale
Tematica de examen:

Bibliografie: Bibliografia individualizată inclusă în proiectul fiecărui candidat.

Parteneri:
Universitatea din Pisa: Prof. Bruno Mazzoni, Prof. Maria Cristina Cabani, Prof. Alessandro Grilli, Prof. Raffaele Donnarumma
Universitatea Roma La Sapienza: Prof. Roberto Antonelli, Prof. Paolo Canettieri
Universitatea Roma Tre: Prof. Corrado Bologna
Universitatea din Genova: Prof. Giorgio Bertone
Universitatea din Perugia: Prof. Carlo Pulsoni
Universitatea della Svizzera Italiana: Prof. Victor I. Stoichiţă
Universitatea din Zürich: Prof. Michele Loporcaro
Universitatea Paris VIII: Prof. Maria-Helena Arraujo-Carreira
Universitatea din Bucureşt: Prof Sanda Reinheimer-Rîpeanu
Institutul Italian de Cultură din Bucureşti: Prof. Alberto Castaldini