Descriere:
Masterul Cultura si societate intre traditie si modernitate se adreseaza in special celor care isi doresc o carieră ca cercetător, muzeolog, pedagog in muzeu, redactor, expert cultural. Masteratul ofera posibilitatea acumulării de experientă de cercetare individuală, prin sarcina de a crea un proiect de cercetare propriu si prin stagiile de practica. Studentii vor elaborara de studii de caz cuprinzând diagnoze sociale şi evaluări ale potențialului de patrimoniu al unei comunități multiculturale. Elementele esentiale ale programului sunt: echilibrul intre cunostintele teoretice si cele practice,  abordarea multidisciplinară si multiculturală. Aplicantii trebuie sa detină un certificat de licentă si să prezinte la admitere planul de cercetare a temei dizertatiei.
Durata studiilor: 2 ani
Concursul de admitere: Proba orala
Proba orala consta in prezentarea unui proiect de cercetare. Candidați vor prezenta un plan de cercetare a tematicii pe care o sa dezvolte in timpul masteratului pentru disertatia de master. Planul de cercetare va fi prezentat atat oral, cat si in versiunea tipărită, in 2-3 pagini, si va contine: prezentarea temei de cercetare, motivatia alegerii temei, prezentarea metodelor de cercetare, rezultatele preconizate. Dupa prezentarea planului de cercetare candidatii vor raspunde la intrebarile comisiei de admitere in legatura cu planul prezentat.