Director: prof. dr. Ştefan Olteanu

Statut profesional:
● cadru didactic în specialitate, conform reglementărilor MECTS;
● absolventul de masterat se poate înscrie la doctorat;
● cercetător, lingvist, cognitivist, etnolog, documentarist, redactor specializat.

Competenţe profesionale:
●cunoaşterea tendinţelor fundamentale în lingvistica contemporană, a metodelor moderne de cercetare în lingvistică, a conceptelor şi a terminologiei lingvistice;
● înţelegerea naturii limbajului şi a comunicării;
● formarea unor deprinderi necesare pentru desfăşurarea activităţilor în cadrul doctoratului şi pentru redactarea tezei de doctorat.

Detalii:
Durata studiilor: 2 ani

Concursul de admitere:
a) Proba scrisă
candidaţii vor aduce un proiect de cercetare gata redactat (3-5p.), bine documentat i argumentat, care s ateste continuitatea preocuprilor lor pentru teoriile limbajului, ca i abiliti de redactare tiinific în limbile englez, francez sau român.
b) Proba orală
Interviul constă într-o discuţie pe marginea proiectului de cercetare şi a intenţiilor de viitor.

Tematica de examen:
analiza discursului; teoria actelor de vorbire
lingvistica integrală
sintaxă, semantică cognitivă
alte teorii lingvistice

Bibliografie:
pentru proiectul de cercetare, candidaţii vor pregăti o bibliografie de minimum 5 titluri, care să ateste preocupările lor pentru lingvistica teoretică şi aplicată în tematica proiectului de cercetare

Parteneri: Universitatea din Geneva; Universitatea Tübingen şi Universitatea La Coruña