Coordonator: Conf. dr. Daniela Vladu

Statut profesional:

● cadru didactic în specialitate, conform reglementărilor MECTS;

● absolventul de masterat se poate înscrie la doctorat;

● filolog (editor, redactor, comentator, traducător, cercetător, documentarist etc.);

● mediator lingvistic şi cultural.

Competenţe profesionale:

● studierea şi utilizarea limbilor materne şi străine;

● competenţe în cercetarea literară;

● abordarea fenomenelor de cultură şi civilizaţie;

● redactare şi interpretare de texte;

● argumentare şi gândire critică pe material filologic.

Durata studiilor: 2 ani  

Descrierea cursului de masterat „Germanistica în context european”

Denumire: Germanistica în context european

Perioada de studiu: 2 ani –cu frecvenţă

Grup ţintă: Absolvenţi de studii umaniste, vorbitori buni de limba germană

Descriere succintă: Prezentare generală asupra culturii și literaturii germane; studii de caz axate pe teme, genuri și autori mai ales din secolele al XIX-lea și al XX-lea; fundamente teoretice și metodologice, probleme curente de limbă, cultură și traductologie

Examen de admitere începând cu anul universitar 2016-2017

Testul constă în documentația scrisă și prezentarea unui proiect științific pe un subiect din domeniul germanisticii.

Temele-cadru de mai jos reprezintă pentru candidați sugestii sau impulsuri în formularea de titluri. Alte proiecte conexe sunt binevenite.

1. Beschreibung und Analyse eines literarischen Werkes aus der Zeit zwischen dem 18. und dem 21. Jahrhundert (Roman, Drama, Gedicht)

2. Texte und ihre Kontexte: Interdisziplinäre Annäherung an ein literarisches Werk aus der Zeit zwischen dem 18. und dem 21. Jahrhundert (Zeitgeschichte, philosophischer Hintergrund, kunsthistorische Aspekte usw.)

3. Die Darstellung eines sozio-kulturellen Phänomens (z.B.: Mehrsprachigkeit, Interkulturalität, Migration, Nation, Exil, Familie u.a. in der Literatur bzw. ihre sprachlichen Erscheinungsformen)

4. Themen, Stoffe, Motive der Erwachsenen- und der Kinderliteratur im Vergleich: Fallbeispiele

5. Regionale Kultur und Literatur Transsilvaniens (19. und  20. Jh.) Autoren, Texte, Kontexte

6. Rumänisch-deutsche bzw. österreichische interkulturelle Beziehungen

7. Umfang, Gliederung und Dynamik des deutschen Wortschatzes (z.B. Arbeit mit Wörterbüchern, Denotation und Konnotation, Bedeutungsrelationen zwischen Lexemen, Wortschatz und Text u.a.)

8. Varietäten (Existenzformen) der deutschen Sprache

9. Entwicklungstendenzen in der deutschen Gegenwartssprache (Lexik, Grammatik etc.)

10. Die Flexion der Wortarten oder Wortarten im Vergleich Deutsch – Rumänisch / Ungarisch

11. Satzglieder und Nebensätze. Beschreibung und Didaktisierung

12. Phraseologismen im deutschen Sprachsystem (z.B. interlinguale Kontrastierungen, kognitive Beschreibung und Spracherwerb, Verwendung und Stilistik, offene Fragen und Desiderate u.a.)

În prezentarea lor, candidații vor dovedi capacitatea de a organiza și realiza un proiect de cercetare autonom. Se va descrie organizarea întregului proiect, structura și conținutul planului, împreună cu o propunere de corpus. Bibliografia prezintă sursele utilizate și denotă inițiativa de investigare a candidaților. Evaluarea și notarea candidaților se va face ţinându-se cont de următoarele aspecte:

Ştiințificitate (temă relevantă pentru domeniul germanisticii; dezvoltare coerentă a temei; structură sistematică; întindere potrivită temei; bibliografie de actualitate)

Prezentare (abordare adecvată a mijloacelor media; abilităţi de comunicare simetrice și complementare în domeniul verbalului, non-verbalului și para-verbalului; structură clară)

Competență lingvistică (vocabular potrivit; gramatică coezivă; stil adecvat)

Prelegerea va fi însoţită de un handout de o pagină și va fi susținută de o prezentare PowerPoint de până la 7 (șapte) pagini.

Contact: conf. univ. dr. Daniela Vladu