Director: prof. univ. dr. Ruxandra Cesereanu

Masterul Istoria imaginilor – Istoria ideilor este un program interdisciplinar de cercetare a imaginarului, dedicat morfologiei şi sintaxei imaginilor culturale, construit pe teme, cursuri şi programe de cercetare de literatură comparată, filosofie, istoria religiilor, ştiinţe sociale şi politice, muzică, arte plastice, arhitectură şi film. Disciplinele propuse sunt : 

► Metode în cercetarea imaginarului

► De la Război Rece la Contracultură

► Poetica imaginaţiei

► Creaţia literară, jocurile logice şi critificţiunea

► Dialog interartistic. Relaţia Literatură – Muzică

► Imagine şi imaginar în filme de cinematecă

► Naraţiuni şi universuri simbolice

► Imaginar istoric

► Imaginar folcloric

► Imaginarul feminităţii

► ”Icoană” şi ”Realitate”. Structuri ale imaginarului religios

► Arhitectură comparată

Competenţe profesionale dobândite:

● cercetarea literară, studiul literaturii universale;

● cercetarea interdisciplinară a imaginarului cultural, social, literar, artistic, religios etc.;

● abordarea fenomenelor de cultură şi civilizaţie, a multiculturalismului şi patrimoniului cultural universal;

● redactare şi interpretare de texte;

● argumentare şi gândire critică pe material filologic, filmic, istoric, plastic, mediatic etc.

Statut profesional:

● absolventul de masterat se poate înscrie la doctorat;● cadru didactic în învăţământul liceal şi superior;

● filolog (editor, redactor, comentator, traducător, cercetător, scriitor, documentarist etc.);

● mediator cultural, specialist în public relations, reclame şi media etc.

● meserii vocaţionale (scriitor, critic literar etc.)

Proba de admitere va consta dintr-un Interviu în cadrul căruia candidaţii vor prezenta:

- Un proiect de cercetare (de preferinţă pregătind Lucrarea de dizertaţie, dar nu în mod obligatoriu) pe teme legate de imaginaţie şi imaginar în literatura universală, sau la intersecţia cu istoria artelor, istoria religiilor, muzică, politică şi ideologie, film şi media etc. Proiectul va fi adus la interviu în 3 exemplare (3-4 pagini maximum). El va conţine o motivaţie a temei, un sumar al ideilor şi o bibliografie. Proiectul nu trebuie să reia tema lucrării de licenţă. La interviu, candidaţii îşi vor susţine proiectul în cadrul a 10 minute, după care le vor fi adresate întrebări din partea comisiei.

- Un Curriculum Vitae, inclusiv cu listă de publicaţii, în 1 exemplar. Candidaţii care au publicat articole în diverse reviste sunt încurajaţi să ataşeze fotocopii ale acestora.

Candidaţii vor fi intervievaţi în ordine alfabetică.