Specialist în:
Literatură şi cultură franceză
Literaturi şi culturi francofone
Comparatism francofon
Comunicare interculturală în spaţiul francofon
Instituţii culturale şi literare francofone
Traduceri literare din limba franceză (program de traduceri din literatura belgiană finanţat de Ministerul Comunităţii Franceze din Belgia)

Competenţe în:
domeniul cercetării ştiinţifice
domeniul traducerii literare
comunicare interculturală
domeniul didactic

Durata studiilor: 2 ani

Concursul de admitere:
Interviu: prezentarea unui proiect de cercetare (3-5 p.) în domeniul literaturii şi civilizaţiei franceze şi al literaturilor francofone, însoţit de bibliografie critică tematică

Parteneri: Universitatea Artois din Arras; Universitatea Blaise Pascal din Clermont-Ferrand; Universitata din Geneva; Universitatea din Limoges; Universitatea din Mulhouse; Universitatea Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines; Universitatea din Zurich; Universitatea Sophia Antipolis din Nisa; Delegaţia Wallonie – Bruxelles la Bucureşti; Biroul AUF pentru Europa Centrală şi Orientală din Bucureşti; Colegiul European de Traducători Literari din Seneffe (Belgia).