Director: prof.  dr. Mircea Zdrenghea

Statut profesional:
● absolventul de masterat se poate înscrie la doctorat;
● specialist în domeniul didactic, al jurnalismului şi managementului;
● expert cultural;
● redactor.

Competenţe profesionale:
● competenţe în crearea unei infrastructuri de sprijin necesare procesului didactic;
● competenţe în elaborarea unor materiale educative specifice disciplinei studii culturale;
● dezvoltarea unor tehnici analitice care pot fi aplicate unui mare număr de discipline;
● investigarea definiţiilor, funcţiilor, opţiunilor, motivaţiilor şi direcţiilor dintr-o societate.

Durata studiilor: 2 ani

Concursul de admitere:

a) Proba scrisă: Examen scris pentru verificarea competenţelor lingvistice în limba engleză
b) Tematica de examen: Probleme practice de morfologia şi sintaxa limbii engleze

Bibliografie:
Alexander, L.G. 1988, Longman English Grammar, Harlow: Longman
Greenbaum, S. and Quirk, R. 1990, A Student’s Grammar of the English Grammar, Harlow: Longman.
Leech, G. and Svartvik, J. 1975, A Communicative Grammar of English, Harlow: Longman.
Murphy, R. 1985, English Grammar in Use, Cambridge: Cambridge University Press.
Quirk, R. and Greenbaum, S. 1973, A University Grammar of English, Harlow: Longman.
Leech, G. and Svartvik, J. 1975, A Communicative Grammar of English, Harlow: Longman.
Murphy, R. 1985, English Grammar in Use, Cambridge: Cambridge University Press.
Sinclair, J. (ed.) 1990, Collins Cobuild English Grammar, London: Collins
Swan, M. 1980, Practical English Usage, Oxford: Oxford University Press.
Thomson, A.J. and Martinet, A.V. 1986, A Practical English Grammar, Oxford: OUP.
Zdrenghea, M. and Greere, A. 1999, A Practical English Grammar, Cluj-Napoca: Clusium.

Parteneri: British Council