Director: Conf. dr. Dorin Chira

Statut profesional:
● absolventul de masterat se poate înscrie la doctorat;
● specialist în domeniul didactic, al jurnalismului și managementului;
● expert cultural;
● redactor.

Competențe profesionale:
● competențe în crearea unei infrastructuri de sprijin necesare procesului didactic;
● competențe în elaborarea unor materiale educative specifice disciplinei studii culturale;
● dezvoltarea unor tehnici analitice care pot fi aplicate unui mare număr de discipline;
● investigarea definițiilor, funcțiilor, opțiunilor, motivațiilor și direcțiilor dintr-o societate.

Durata studiilor: 2 ani

Concursul de admitere:
i. Proba scrisă: Examen scris pentru verificarea competențelor lingvistice în limba engleză
ii. Proba orală (interviu): candidații vor redacta în limba engleză un proiect de cercetare (2-3 pagini), pe o temă din domeniul literaturii, istoriei, culturii sau civilizației britanice, însoțit de o bibliografie critică tematică (cel puțin 5 titluri). Proiectul va fi susținut în limba engleză în fața comisiei.
Nota finală este media aritmetică a notelor obținute la cele două probe.

Parteneri: British Council

Detalii despre program se găsesc pe site-ul programului: bcsubbcluj.wordppress.com