Directori: prof. univ. dr. Szilagy Sándor, prof. univ. dr. Egyed Emese

Statut profesional:
● cadru didactic în specialitate, conform reglementărilor MECTS;
● absolventul de masterat se poate înscrie la doctorat;
● filolog (editor, redactor, comentator, traducător, cercetător, documentarist etc.);
● mediator lingvistic şi cultural.

Competenţe profesionale:
● abilităţi pentru cercetarea în domeniul lingvisticii şi literaturii;
● însuşirea metodelor actuale în cercetarea lingvistică şi literară;
● abordarea competentă a fenomenelor de cultură şi civilizaţie;
● redactare şi interpretare de texte;
● editarea de text literar;
● argumentare şi gândire critică pe material filologic.

Durata studiilor: 2 ani
Concursul de admitere: Probă scrisă
Tematica de examen: afişată la Catedra de limba maghiară şi lingvistică generală şi Catedra de litaratură maghiară
Bibliografie:
Lingvistică:
Kiss Jenő: Társadalom és nyelvhasználat. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1996. 150–194.
Péntek János: Teremtő nyelv. Kriterion, Bukarest, 1988. 16–25, 55–72, 90–124, 208–230.
Szilágyi N. Sándor: Hogyan teremtsünk világot? Rávezetés a nyelvi világ vizsgálatára. Erdélyi Tankönyvtanács, Kolozsvár, 1996.
Fazakas Emese: Bevezetés a magyar nyelvtörténetbe. Kolozsvár, Bolyai Műhely Kiadó, 2007. (a letölthető részletek)
Literatură:
Berszán István: Történeti kritika – időbeli tájékozódás. In: Kalligram, 2009/3
Gábor Csilla: A történet kerete, a keret története: változatok Ponciánusra. In : Erdély reneszánsz. Kolozsvár, 2009. 147–160.
Hász-Fehér Katalin: A filológia diszciplináris helyzete. In: Helikon Irodalomtudományi szemle. (Új) filológia. XLVI. évf. 2000/4. 469–480.
Kecskeméti Gábor: Bevezetés. Kritikatörténeti kutatások. In : Uő: A böcsületre haladott ékes és mesterséges szóllás, A magyarországi retorikai hagyomány a 16–17. század fordulóján. Universitas Kiadó, 2007. 9–31.
Selyem Zsuzsa: Tízszertíz. Magyar próza, 1970-2005. – http://szepiroktarsasaga.hu/index.php?pageid=320
Takáts József: Az irodalomtörténet-írással kapcsolatos meggyőződéseimről. Irodalomtörténeti közlemények CVII. 2003/6. – http://www.itk.iti.mta.hu/megjelent/2003-6/takats1.pdf
Tóth Zsombor: Hiányzó Paradigmák? Módszertani megjegyzések a kontextualizáció kérdéséhez a régi magyar irodalomban. Korunk, 2008/5, 38–50. – http://epa.oszk.hu/00400/00458/00137/tothzs.html

Parteneri: Eotvos Lorand Tudomanyegyetem, Budapest