Directori: prof. univ. dr. Szilagy Sándor, prof. univ. dr. Egyed Emese

Statut profesional:
● cadru didactic în specialitate, conform reglementărilor MECTS;
● absolventul de masterat se poate înscrie la doctorat;
● filolog (editor, redactor, comentator, traducător, cercetător, documentarist etc.);
● mediator lingvistic şi cultural.

Competenţe profesionale:
● abilităţi pentru cercetarea în domeniul lingvisticii şi literaturii;
● însuşirea metodelor actuale în cercetarea lingvistică şi literară;
● abordarea competentă a fenomenelor de cultură şi civilizaţie;
● redactare şi interpretare de texte;
● editarea de text literar;
● argumentare şi gândire critică pe material filologic.

Durata studiilor: 2 ani
Concursul de admitere: Probă scrisă
Tematica de examen: afişată la Catedra de limba maghiară şi lingvistică generală şi Catedra de litaratură maghiară
Bibliografie:
Vezi pagina departamentului

Parteneri: Eotvos Lorand Tudomanyegyetem, Budapest