Director: prof. dr. Ioana Both

Statut profesional:
● cadru didactic în specialitate, conform reglementărilor MECTS;
● absolventul de masterat se poate înscrie la doctorat;
● filolog (editor, redactor, comentator, traducător, cercetător, documentarist etc.);
● mediator cultural.

Competenţe profesionale:
● aprofundarea în studiul literaturii române;
● însuşirea metodelor actuale în cercetarea literară;
● abordarea culturii şi literaturii române în context european;
● redactarea şi interpretarea de texte;
● editarea de text literar;
● argumentare şi gândire critică pe material filologic.

Durata studiilor: 2 ani

Parteneri: Universităţi de la Roma, Florenţa, Veneţia, Fribourg, Geneva, Cracovia, Bucureşti, Iaşi, Timişoara