Emese EGYED

professor

Research domains:

 • európai irodalom- és színháztörténet
 • francia-magyar művelődési kapcsolatok

Biography

The discipline World literature: Literature and culture of the Antiquity emphasizes individual research and after introductory lectures comprising terminology, facts and historiography, students are required to study and work in groups (on themes like dance arts in the Antiquity, role of women, methods of teaching, motifs). Collaborations with other higher educations are ongoing.

The discipline of History of Hungarian literature (1700-1849) offers each year a different approach (ars poetica, a feminine perspective, travels), focusing also on teaching children how to read and understand primary sources and use confidently reference works and scientific literature. Activities also comprise introduction to scientific research: students are required to write book reviews, participate in conferences. During class, students will examine also new sources presented by their teacher (poetry of S. Pataki Mózes, Lukáts István, correspondence of Ujfalvi Krisztina). Collaborations with the Departments for the study of 18th and 19th century literary history of the Hungarian Academy of Sciences.

The discipline Theatre culture in Transylvania focuses on the comparative analysis of literature and history of drama and performances (drama texts, critical literature, sources, dramaturgy, programs, theatre language). These studies integrate into a broader framework comprising the activity of the “THÉ-Trupp” Egyetemi Irodalmi színpad (Student drama club) and the series of conferences Metamorphoses of drama texts. History of confluence. Collaborations with the Department of German Language and literature of the Babeş-Bolyai University and the Department for drama studies of the Hungarian Academy of Sciences.

The discipline Critical editions comprises a special seminar on text editing (both traditional, as well as digital editions).

Most recent published work: Régi székely írók. Válogatta és sajtó alá rendezte Egyed Emese. Hargita Kiadó 2017. (Old Szekler writers. Edited by Emese Egyed. Hargita Publishing House, 2017).

Selected publications

 1. 2000 Egyed Emese: „Scytha vagyok” Kéziratos paszkvillus a Demonstratióról – Sajnovitsnak .  In Nyelvtudományi Közlemények. A MTA Nyelvtudományi Intézetének folyóirata 97. kötet Budapest 246-260.
 2. 2001 Egyed Emese (s.a.r.): Mennyei Barátom! Barcsay Ábrahám levelei Orczy Lőrinchez (1771-1789). Kolozsvár, Erdélyi Múzeum Egyesület Erdélyi Tudományos Füzetek 235. 353 lap.
 3. 2006 Egyed Emese: Angelica és Tirsis. Kolozsvári töredék. Irodalomtörténet. 37. (2006) 4. 552-564
 4. Egyed Emese: Isten veled!” Kéziratos Ponciánus – 1784, Drág. = Emlékezet és devóció a régi magyar irodalomban. A kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem Magyar Irodalomtudományi Tanszéke által szervezett nemzetközi konferencia előadásai. 2006. május 24-27., Kolozsvár, Balázs Mihály, Gábor Csilla (szerk.), Egyetemi Műhely Kiadó. Bolyai Társaság, Kolozsvár 2007. 539-554. (Egyetemi füzetek 3) ISBN 978-973-87783-8-2
 5. Egyed Emese: A Gerson és kolozsvári kézirata 51-78. = Debreczeni Attila-Gönczy Monika (szerk.) A “Et in Arcadia ego”. A klasszikus magyar irodalmi örökség feltárása és értelmezése. Budapest-Debrecen 2005 Csokonai könyvtár 36 ISBN 963 472 899 5
 6. Egyed Emese: Sur la première traduction du Cid en hongrois. Studia universitatis Babes-Bolyai Series Philologia (rev. B. cod 53), Volum 52, 2007 .3. 125-138 ISSN 1220-0484
 7. Egyed Emese: The question of higher education examined from the perspective of theunique culture of the Hungarian minority in Romania = Let 207 TRULY be the year of equal opportunities at the Babes-Bolyai University! Public hearing in the European Parliament Brussels Tuesday, 9 october 2007 Stúdium Ltd Cluj 105-117 ISBN 978-973-643-151-7
 8. Egyed Emese: Kendilóna. A Teleki-udvar a 18. században. = Papp Klára-Püski Levente (ed.) Arisztokrata életpályák és életviszonyok Speculum historiae  2009 ISSN 2060-9213 ISBN 978-963-473-346-1
 9. Egyed Emese: Le blason Petőfi, approche héraldique, = Kányádi András (red.) Figures mythiques en Europe centrale. Aspects d’un Panthéon variable. 2010. 166–172 (195) Paris, Institut des études slaves, ISSN 0079-0028, ISBN 978-2-7204-0463-4
 10. Emese Egyed: Quand la Hongrie s’expose en France. Revue des deux Mondes janvier 2011 120-126 (192) ISSN 978-2-35650-033-5
 11. Egyed Emese: L’Image de la Hongrie et des Hongrois dans le Roman Strǎinul («L’Étranger»), Écrit en 1955 Par L’Écrivain et Scénariste Roumain Titus Popovici. Hungarian Studies (2012) 1. 17-27.
 12. Egyed Emese: L’aristocrate chez le sage., Studia Universitatis Babeş-Bolyai « Europaea » (LVII) 2012/4, p. 5-20, 84631778
 13. Pataki Mózes: Poétai Gondolatok. Kritikai kiadás. Sajtó alá rendezte, a tanulmányt és a jegyzeteket írta Egyed Emese Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár 2014
 14. Andalgj hát, citerám! Lukáts István versei. A bevezető tanulmányt írta és a kötetet sajtó alá rendezte Egyed Emese. Tortoma Könyvkiadó Barót 2015. 183 lap
 15. Egyed Emese: De la défense vers l’argument. Lecteurs protestants de Leibniz au XVIIIe siècle en Europe Orientale. = „Für unser Glück oder das Glück anderer”. Vortrage des X. Internationalen Leibniz-Kongressess. Herausgegegben von Venchao Li in Verbind mit Ute Beckmann, Sven Erdner, Esther-Maria Eruulat, Jürgen Herbst, Helena Iwasinski und Simona Noreik I-V. III.585- 600. Georg Olms Verlag Hildesheim. Zürich. New York 2016 OLMS

Teaching

BA:

 • Universal literature: Literature and culture of the Antiquity
 • History of Hungarian Literature  III: 1700–1849
 • History of Hungarian Literature  III: Literature in the Enlightenment and the Romanicism
 • Culture of Theater in Transilvania 1700-1849

MA:

 • Critical edition

Doctorat:

 • Doctoral seminar
 • Share :
Scroll Up
Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Continuarea navigării implică acceptarea lor.
Accept
Privacy Policy