Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /var/www/html/examene-acreditate-romana/page_top.php on line 4
Numele Site-ului
Inregistrare Login

Examen de limba română ca limbă străină - Nivel A2

Prezentare generală

Componente Timp Număr de exerciţii/sarcini Număr de itemi Număr de puncte acordate Demonstrează că un candidat poate ...
Ascultare 15 minute 4 20 20 să înţeleagă informaţii simple din texte scurte, reprezentând situaţii de comunicare familiare, atunci când se vorbeşte rar şi cu claritate.
Citire 35 minute 4 20 20 să înţeleagă cuvinte-cheie, informaţii specifice şi detalii din texte simple şi scurte.
Elemente de construcţie a comunicării 35 minute 5 40 20 să înţeleagă construcţia sintactică a unui text şi sensul său global şi să utilizeze corect în context structurile gramaticale şi elementele de vocabular specifice nivelului.
Scriere 40 minute 2 - 20 să redacteze şi să organizeze adecvat texte scurte şi simple, raportate la date şi experienţe personale.
Vorbire 10 minute 3 - 20 să răspundă la întrebări simple şi directe legate de informaţii personale; să descrie în enunţuri foarte simple imagini pe teme familiare; să interacţioneze într-un mod foarte simplu, pe teme familiare.

*La timpul total se adaugă 10 minute pentru transcrierea răspunsurilor de pe ciornă şi pentru verificare.

Ascultare

Timp Structură Tip de text Abilităţi verificate Număr de itemi Modalitate de marcare a răspunsului Număr de puncte acordate
15 minute Exerciţiul 1 alegere multiplă cu imagini 5 dialoguri construite pe baza unor situaţii autentice (20-30 de cuvinte) înţelegerea informaţiilor specifice 5 încercuire 5
Exerciţiul 2 potrivire multiplă cu imagini 1 dialog informal construit pe baza unor situaţii autentice(160-180 de cuvinte) înţelegere globală 5 înscrierea literei imaginii alese în caseta corespunzătoare 5
Exerciţiul 3 adevă/fals text compact(100-120 de cuvinte) înţelegerea informaţilor specifice 5înscrierea literelor A sau F în caseta numerotată încercuire 5
Exerciţiul 4 alegere multiplă cu text text compact(100-120 de cuvinte)înţelegerea informaţiilor specifice 5 încercuire 5

Citire

Timp Structură Tip de text Abilităţi verificate Număr de itemi Modalitate de marcare a răspunsului Număr de puncte acordate
35 minute Exerciţiul 1 alegere multiplă cu mesaje/enunţuri 5 mesaje scurte cu variante de de răspuns sau 5 anunţuri scurte(40-60 de cuvinte) înţelegerea detaliilor şi înţelegere globală a informaţiilor specifice 5 încercuire 5
Exerciţiul 2 potrivire multiplă (idei cu texte) 3 texte scurte (prezentări,descrieri,mesaje sau anunţuri)(40-60 de cuvinte) înţelegerea detaliilor şi a informaţiilor specifice 5 înscrierea literei textului corespunzator în caseta numerotată 5
Exerciţiul 3 adevărat/fals text compact (text informativ, mesaj)(140-160 de cuvinte) înţelegerea informaţiilor specifice şi a detaliilor 5 înscrierea literelor A sau F în caseta numerotată 5
Exerciţiul 4 alegere multiplă cu text text compact (text informativ sau publicitar)(140-160 de cuvinte) înţelegerea informaţiilor specifice şi a detaliilor 5 încercuire 5

Elemente de construcţe a comunicării I

Timp Domeniu Structură Abilităţi verificate Număr de itemi Modalitate de marcare a răspunsului Număr de puncte acordate
35 minute Gramatică Exerciţiul 1 alegere multiplă capacitatea de a înţelege construcţia sintactică a unui text şi de a utiliza corect în context formele şi structurile gramaticale specifice nivelului 10 scrierea literei corespunzătoare în spaţiul liber din text 5
Exerciţiul 2completarea spaţiilor libere cu forma corectă a cuvintelor date în paranteză 10 scrierea unor cuvinte în spaţiile libere din text 5
Exerciţiul 3completarea spaţiilor libere cu cuvinte care nu sunt date 10 scrierea unor cuvinte în spaţiile libere din text 5
Vocabular Exerciţiul 4 alegere multiplă capacitatea de a înţelege sensul global a textului şi informaţiile specifice din acesta şii de a utiliza adecvat în context elementele de vocabular specifice nivelului 5 scrierea literei corespunzătoare în spaţiul liber din text 2.5
Exerciţiul 5completarea spaţiilor libere cu cuvintele date la forma corectă 5 scrierea unor cuvinte în spaţiile libere din text 2.5

Elemente de construcţe a comunicării II

Timp Structură Tip de text Număr de cuvinte Abilităţi verificate Modalitate de marcare a răspunsului Număr de puncte acordate
40 minute Sarcina 1 producerea unui text cu tipar interacţional scrisoare personală, e-mail 50-60 capacitatea de a redacta şi organiza adecvat texte scurte şi simple, raportate la date şi experienţe personale; capacitatea de a utiliza adecvat elemente de vocabular şi structuri morfo-sintactice specifice nivelului elaborarea textelor, pe baza punctelor de sprijin din cerinţe, în spaţiile libere disponibile; candidatul va ţine cont de toate punctele de sprijin indicate în cerinţe şi/sau input 20
Sarcina 2producerea unui text de tip descriptiv sau narativ descriere (persoane, locuinţe etc.), naraţiune (program zilnic, vacanţe, timp liber) 70-80

Elemente de construcţe a comunicării III

Timp Structură Tip de text Număr de cuvinte Abilităţi verificate Modalitate de marcare a răspunsului Număr de puncte acordate
10 minute Sarcina 1 conversaţie dirijată întrebările legate de informaţii personale, adresate de către examinator (varstă, profesie, studii, program zilnic etc.) 1 minut capacitatea de a răspunde la întrebări simple şi directe, legate de informaţii personale, rostite clar şi într-un ritm normal, într-o limb#259; standard salutul; prezentarea personală; oferirea de informaţii personale; semnalarea neînţelegerii mesajului/solicitarea repetării unei întrebări/a clarificării; aproximarea; exemplificarea; nararea 20
Sarcina 2monolog imagini pe teme familiare (casa şi grădina, sporturi, viaţă sănătoasă, vacanţe, călătorii etc.), însoţite de cerinţe şi puncte de sprijin scrise 2 minute capacitatea de a descrie în enunţuri simple, legate între ele, imagini pe teme familiare (probleme de sănătate, călătorii, vacanţe, educaţie etc.); capacitatea de a exprima şi explica preferinţa/atitudinea şi de a realiza comparaţii între situaţiile/persoanele din imagini descrierea simplă a unor situaţii şi persoane; compararea între situaţii sau persoane; exprimarea atitudinii/ preferinţei/ interesului; exprimarea şi motivarea opiniei; exprimarea nevoii, a stărilor fiziologice
Sarcina 3dialog cerinţe şi puncte de sprijin scrise; dialogul se va baza pe teme familiare, în situaţii de comunicare specifice interacţiunilor de zi cu zi (la cumpărături, la doctor, la agenţia de turism) 3 minute (pentru ambii candidaţi participanţi) capacitatea de a interacţiona într-un mod simplu, cu o anumită uşurinţă, pe teme familiare, în situaţii comune, previzibile, care pot presupune realizarea unor funcţii tranzacţionale (la cumpărături, la doctor, la agenţia de turism) salutul; iniţierea şi menţinerea unei conversaţii; solicitarea şi ofeririea de informaţii, explicaţii, opinii; exprimarea preferinţei, a dorinţei, a plăcerii/ neplăcerii; a nevoii; semnalarea neînţelegerii mesajului; solicitarea repetării unui enunţ; exprimarea interdicţiei; cererea permisiunii; solicitarea clarificării; formularea unor ipoteze de eventualitate; exemplificarea; cererea/oferirea şi acceptarea/respingerea unei sugestii, a unei invitaţii; exprimarea de scuze

Pe acest site

 • Acasa
 • Examenele noastre
 • Date si locatii
 • Rezultate
 • Stiri
 • Contact
 • Model de examen A1
 • Model de examen A2
 • Model de examen B1
 • Model de examen B2
 • Centru de testare
 • Formulare

 • Copyright @firma Termeni si Conditii