Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /var/www/html/examene-acreditate-romana/page_top.php on line 4
Numele Site-ului
Inregistrare Login

Examen de limba română ca limbă străină - Nivel B2

Prezentare generală

Componente Timp Număr de exerciţii/sarcini Număr de itemi Număr de puncte acordate Demonstrează că un candidat poate ...
Ascultare 30 minute 3 20 20 să înţeleagă informaţiile specifice, detaliile şi sensul global şi să interpreteze informaţii în secvenţe extinse de discurs, în texte informative sau argumentative.
Citire 55 minute 3 20 20 să înţeleagă sensul global sau informaÿiile specifice, detaliile şi ideile principale, opinia şi atitudinea din texte relativ lungi, referitoare la probleme de actualitate şi la evenimente culturale.
Elemente de construcţie a comunicării 45 minute 6 50 20 să înţeleagă construcţia sintactică a unui text şi să utilizeze corect în context formele şi structurile gramaticale specifice nivelului; să înţeleagă sensul global al textului şi informaţiile specifice din acesta şi să utilizeze adecvat în context elementele de vocabular specifice nivelului
Scriere 60 minute 2 - 20 să redacteze şi să organizeze adecvat texte coerente, referitoare la o gamă variată de teme familiare şi texte în registru formal, respectând convenţiile specifice genului şi registrului; să utilizeze corect conectori la nivel de propoziţie, frază, paragraf; să exprime impresii personale, atitudini şi reacţii, să argumenteze un punct de vedere sau o opţiune etc.
Vorbire 15 minute 3 - 20 să răspundă spontan şi eficient la întrebări legate de informaţii personale şi domenii de interes; să adopte un registru adecvat situaţiei de comunicare; să descrie precis şi detaliat şi să compare o largă varietate de situaţii, evenimente, experienţe (probleme de mediu, infracţiuni, tehnologie, probleme şi soluţii etc.) prezentate în imagini; să exprime şi să argumenteze preferinţa, atitudinea, opinia vizavi de acestea; să interacţioneze spontan şi eficient, într-un registru adecvat situaţiei de comunicare, pe teme familiare şi mai puţin familiare (infracţiuni şi pedepse, relaţii interumane, activităţi culturale etc.); să iniţieze, să menţină şi să încheie o conversaţie, luând şi dând cuvântul când este cazul; să exprime şi să argumenteze puncte de vedere vizavi de temele discutate; să se implice în negocieri şi tranzacţii cu un grad ridicat de complexitate.

*La timpul total se adaugă 10 minute pentru transcrierea răspunsurilor de pe ciornă şi pentru verificare.

Ascultare

Timp Structură Tip de text Abilităţi verificate Număr de itemi Modalitate de marcare a răspunsului Număr de puncte acordate
20 minute Exerciţiul 1 adevărat/fals text compact sau dialog (texte reale adaptate la nivel)(350-400 de cuvinte) înţelegerea informaţiilor specifice şi a ideilor principale 8 înscrierea literelor A sau F în caseta numerotată 8
Exerciţiul 2 completare spaţii libere text compact (texte reale adaptate la nivel)(350-400 de cuvinte) înţelegerea şi interpretarea informaţiilor specifice şi a detaliilor; înţelegere globală şi interpretare la nivel de segment de text 6 scrierea unor cuvinte în caseta corespunzătoare 6
Exerciţiul 3 alegere multiplă text compact, fragmente de text sau dialog (texte reale adaptate la nivel)(350-400 de cuvinte) înţelegerea informaţiilor specifice, a detaliilor şi a ideilor principale 6 încercuire 6

Citire

Timp Structură Tip de text Abilităţi verificate Număr de itemi Modalitate de marcare a răspunsului Număr de puncte acordate
45 minute Exerciţiul 1 potrivire multiplă (idei cu texte) 3 texte compacte (descrieri, prezentări, cronici, recenzii)(200-300 de cuvinte) înţelegerea informaţiilor specifice şi a detaliilor; identificarea ideilor principale; identificarea opiniei şi a atitudinii 8 înscrierea literei textului corespunzător în caseta numerotată 8
Exerciţiul 2 alegere multiplă text compact (texte argumentative, narative, descriptive, corespondenţă formală şi informală)(350-500 de cuvinte) înţelegerea informaţiilor specifice şi a detaliilor; identificarea ideilor principale; înţelegere globală 6 încercuire 6
Exerciţiul 3 inserare de segmente de text text compact (texte argumentative, narative, descriptive, corespondenţă formală şi informală)(350-500 de cuvinte) identificarea ideilor principale; înţelegere globală; sesizarea coeziunii şi coerenţei textului 6 înscrierea literei segmentului de text corespunzător în caseta numerotată 6

Elemente de construcţe a comunicării I

Timp Domeniu Structură Abilităţi verificate Număr de itemi Modalitate de marcare a răspunsului Număr de puncte acordate
45 minute Gramatică Exerciţiul 1 alegere multiplă capacitatea de a înţelege construcţia sintactică a unui text şi de a utiliza corect în context formele şi structurile gramaticale specifice nivelului 10 scrierea literei corespunzătoare în spaţiul liber din text 4
Exerciţiul 2completarea spaţiilor libere cu forma corectă a cuvintelor date în paranteză 10 scrierea unor cuvinte în spaţiile libere din text 4
Exerciţiul 3completarea spaţiilor libere cu cuvinte care nu sunt date 10 scrierea unor cuvinte în spaţiile libere din text 4
Vocabular Exerciţiul 4 alegere multiplă capacitatea de a înţelege sensul global a textului şi informaţiile specifice din acesta şii de a utiliza adecvat în context elementele de vocabular specifice nivelului 6 scrierea literei corespunzătoare în spaţiul liber din text 2.4
Exerciţiul 5completarea spaţiilor libere cu cuvintele date la forma corectă 6 scrierea unor cuvinte în spaţiile libere din text 2.4
Exerciţiul 6derivare 8 înscrierea în spaţiile libere din text a unor cuvinte derivate de la cele date în coloana din dreapta 3.2

Elemente de construcţe a comunicării II

Timp Structură Tip de text Număr de cuvinte Abilităţi verificate Modalitate de marcare a răspunsului Număr de puncte acordate
60 minute Sarcina 1 producerea unui text cu tipar interacţional corespondenţă informală (recomandări, exprimarea unor impresii, atitudini, sentimente), corespondenţă semi-formală (scrisoare, e-mail sau răspuns la e-mail către o instituţie, organizaţie, agenţie etc.); corespondenţă formală (scrisoare de intenţie, recomandare, reclamaţie), text publicitar (oraşe şi locuri din oraş, produse şi servicii, activităţi culturale) 120-140 cuvinte capacitatea de a redacta şi de a organiza adecvat texte coerente, referitoare la o gamă variată de teme familiare şi texte simple în registru formal; capacitatea de a mulţumi şi de a răspunde la mulţumiri, a justifica un punct de vedere sau o opţiune, a exprima impresii personale, atitudini şi reacţii etc.; capacitatea de a utiliza adecvat elemente de vocabular şi structuri morfo-sintactice specifice nivelului elaborarea textelor, pe baza punctelor de sprijin din cerinţe, în spaţiile libere disponibile; candidatul va ţine cont de toate punctele de sprijin indicate în cerinţe şi/sau input 20
Sarcina 2producerea unui text de tip descriptiv sau narativ prezentare (locuri, personalităţi,evenimente, filme, cărţi), naraţiune (povestire cu titlu, început sau final dat), eseuri argumentative 160-180 cuvinte

Elemente de construcţe a comunicării III

Timp Structură Tipul de input Număr de minute Abilităţi verificate Funcţii comunicative Număr de puncte acordate
15 minute Sarcina 1 conversaţie dirijată întrebările legate de informaţii personale, adresate de către examinator (profesie, studii, locuinţă, călătorii etc.) 2 minute capacitatea de a răspunde la întrebări legate de informaţii personale şi domenii de interes, rostite clar şi într-un ritm normal, într-o limbă standard salutul; oferirea de informaţii personale; semnalarea neînţelegerii mesajului/solicitarea repetării unei întrebări; autocorectarea; aproximarea; exemplificarea; nararea; argumentarea simplă 20
Sarcina 2monolog imagini pe teme familiare: mediul profesional, infracţiuni, tehnologie etc., însoţite de cerinţe şi puncte de sprijin scrise 3 minute capacitatea de a descrie precis şi detaliat şi de a compara o largă varietate de situaţii, evenimente, experienţe (probleme de mediu, infracţiuni, tehnologie, probleme şi soluţii etc.) prezentate în imagini ; capacitatea de a exprima şi argumenta preferinţa, atitudinea, opinia vizavi de acestea descrierea unor situaţii, evenimente şi experienţe; compararea între situaţii sau persoane; exemplificarea; exprimarea şi argumentarea atitudinii/ preferinţei/ interesului/opiniei, subliniind punctele cele mai semnificative
Sarcina 3dialog cerinţe şi puncte de sprijin scrise; dialogul se va baza pe teme familiare şi mai puţin familiare, legate în principal de domeniile de interes şi de sfera profesională (servicii, viaţa la ţară, probleme în oraş) 4 minute (pentru ambii candidaţi participanţi) (infracţiuni şi pedepse, relaţii interumane, activităţi culturale etc.); capacitatea de a iniţia, menţine şi încheia o conversaţie, luând şi dând cuvântul când este cazul; capacitatea de a exprima şi argumenta puncte de vedere vizavi de temele discutate; capacitatea de a se implica în negocieri şi tranzacţii cu un grad ridicat de complexitate salutul; iniţierea şi menţinerea unei conversaţii; solicitarea şi ofeririea de informaţii, explicaţii, opinii; exprimarea preferinţei, a dorinţei, a plăcerii/ neplăcerii; semnalarea neînţelegerii mesajului; solicitarea clarificării; formularea unor ipoteze de eventualitate; exemplificarea; cererea/oferirea şi acceptarea/respingerea unei sugestii; anunţarea unui fapt; exprimarea surprizei/a admiraţiei/a nerăbdării; solicitarea/oferirea de indicaţii, instrucţiuni; exprimarea interdicţiei; cererea permisiunii; circumlocuţia; manifestarea acordului/dezacordului

Pe acest site

 • Acasa
 • Examenele noastre
 • Date si locatii
 • Rezultate
 • Stiri
 • Contact
 • Model de examen A1
 • Model de examen A2
 • Model de examen B1
 • Model de examen B2
 • Centru de testare
 • Formulare

 • Copyright @firma Termeni si Conditii