Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /var/www/html/examene-acreditate-romana/page_top.php on line 4
Numele Site-ului
Inregistrare Login

Examen de limba română ca limbă străină - Nivel B1

Prezentare generală

Componente Timp Număr de exerciţii/sarcini Număr de itemi Număr de puncte acordate Demonstrează că un candidat poate ...
Ascultare 20 minute 3 20 20 să înţeleagă sensul global sau informaţiile specifice, detaliile şi ideile principale din texte referitoare la serviciu, educaţie, timp liber şi din emisiuni radio sau TV, atunci când se vorbeşte clar, în limba standard.
Citire 45 minute 3 20 20 să înţeleagă sensul global sau informaţiile specifice, detaliile şi ideile principale din texte care conţin în mare măsură un limbaj cotidian uzual sau legat de activitatea profesională.
Elemente de construcţie a comunicării 45 minute 6 50 20 să înţeleagă construcţia sintactică a unui text şi să utilizeze corect în context formele şi structurile gramaticale specifice nivelului; să înţeleagă sensul global al textului şi informaţiile specifice din acesta şi să utilizeze adecvat în context elementele de vocabular specifice nivelului.
Scriere 50 minute 2 - 20 să redacteze şi să organizeze adecvat texte coerente, referitoare la o gamă variată de teme familiare şi texte simple în registru formal; să mulţumească şi să răspundă la mulţumiri, să justifice un punct de vedere sau o opţiune, să exprime impresii personale, atitudini şi reacţii etc.
Vorbire 15 minute 3 - 20 să răspundă la întrebări legate de informaţii personale şi domenii de interes, rostite clar şi într-un ritm normal, într-o limbă standard; să descrie situaţii, evenimente, experienţe (sănătate, educaţie, televiziune, situaţii conflictuale etc.) şi să exprime şi să argumenteze preferinţa, atitudinea, opinia vizavi de acestea; să interacţioneze cu o anumită uşurinţă, pe teme familiare şi mai puţin familiare, legate în principal de domeniile de interes şi de sfera profesională (interviu pentru un loc de muncă, servicii, probleme în oraş).

*La timpul total se adaugă 10 minute pentru transcrierea răspunsurilor de pe ciornă şi pentru verificare.

Ascultare

Timp Structură Tip de text Abilităţi verificate Număr de itemi Modalitate de marcare a răspunsului Număr de puncte acordate
20 minute Exerciţiul 1 adevărat/fals text compact sau dialog (texte reale adaptate la nivel)(250-300 de cuvinte) înţelegerea informaţiilor specifice şi a ideilor principale 8 înscrierea literelor A sau F în caseta numerotată 8
Exerciţiul 2 completare spaţii libere text compact (texte reale adaptate la nivel)(250-300 de cuvinte) înţelegerea şi interpretarea informaţiilor specifice şi a detaliilor; înţelegere globală şi interpretare la nivel de segment de text 6 scrierea unor cuvinte în caseta corespunzătoare 6
Exerciţiul 3 alegere multiplă text compact, fragmente de text sau dialog (texte reale adaptate la nivel)(250-300 de cuvinte) înţelegerea informaţiilor specifice, a detaliilor şi a ideilor principale 6 încercuire 6

Citire

Timp Structură Tip de text Abilităţi verificate Număr de itemi Modalitate de marcare a răspunsului Număr de puncte acordate
45 minute Exerciţiul 1 adevărat/fals text compact (texte argumentative, narative, descriptive, corespondenţă formală şi informală)(250-400 de cuvinte) înţelegerea informaţiilor specifice şi a detaliilor; identificarea ideilor principale; înţelegere globală 8 înscrierea literelor A sau F în caseta numerotată 8
Exerciţiul 2 alegere multiplă text compact (texte argumentative, narative, descriptive, corespondenţă formală şi informală)(250-400 de cuvinte) înţelegerea informaţiilor specifice şi a detaliilor; identificarea ideilor principale; înţelegere globală 6 încercuire 6
Exerciţiul 3 inserare de segmente de text text compact (texte argumentative, narative, descriptive, corespondenţă formală şi informală)(250-400 de cuvinte) identificarea ideilor principale; înţelegere globală; sesizarea coeziunii şi coerenţei textului 6 înscrierea literei segmentului de text corespunzător în caseta numerotată 6

Elemente de construcţe a comunicării I

Timp Domeniu Structură Abilităţi verificate Număr de itemi Modalitate de marcare a răspunsului Număr de puncte acordate
45 minute Gramatică Exerciţiul 1 alegere multiplă capacitatea de a înţelege construcţia sintactică a unui text şi de a utiliza corect în context formele şi structurile gramaticale specifice nivelului 10 scrierea literei corespunzătoare în spaţiul liber din text 4
Exerciţiul 2completarea spaţiilor libere cu forma corectă a cuvintelor date în paranteză 10 scrierea unor cuvinte în spaţiile libere din text 4
Exerciţiul 3completarea spaţiilor libere cu cuvinte care nu sunt date 10 scrierea unor cuvinte în spaţiile libere din text 4
Vocabular Exerciţiul 4 alegere multiplă capacitatea de a înţelege sensul global a textului şi informaţiile specifice din acesta şii de a utiliza adecvat în context elementele de vocabular specifice nivelului 6 scrierea literei corespunzătoare în spaţiul liber din text 2.4
Exerciţiul 5completarea spaţiilor libere cu cuvintele date la forma corectă 6 scrierea unor cuvinte în spaţiile libere din text 2.4
Exerciţiul 6derivare 8 înscrierea în spaţiile libere din text a unor cuvinte derivate de la cele date în coloana din dreapta 3.2

Elemente de construcţe a comunicării II

Timp Structură Tip de text Număr de cuvinte Abilităţi verificate Modalitate de marcare a răspunsului Număr de puncte acordate
50 minute Sarcina 1 producerea unui text cu tipar interacţional corespondenţă informală (răspunsuri informative, recomandări, sfaturi, mulţumiri),corespondenţă semi-formală (scrisoare, e-mail sau răspuns la e-mail adresate unei persoane oficiale, instituţii, companii), text publicitar (oraşe şi locuri din oraş, produse şi servicii, activităţi culturale) 70-80 capacitatea de a redacta şi de a organiza adecvat texte coerente, referitoare la o gamă variată de teme familiare şi texte simple în registru formal; capacitatea de a mulţumi şi de a răspunde la mulţumiri, a justifica un punct de vedere sau o opţiune, a exprima impresii personale, atitudini şi reacţii etc.; capacitatea de a utiliza adecvat elemente de vocabular şi structuri morfo-sintactice specifice nivelului elaborarea textelor, pe baza punctelor de sprijin din cerinţe, în spaţiile libere disponibile; candidatul va ţine cont de toate punctele de sprijin indicate în cerinţe şi/sau input 20
Sarcina 2producerea unui text de tip descriptiv sau narativ prezentare (locuri, personalităţi), naraţiune (călătorii,evenimente, planuri, întâmplări), eseuri simple (motivarea unor opţiuni, exprimarea unui punct de vedere legat de teme familiare, concrete) 90-100

Elemente de construcţe a comunicării III

Timp Structură Tipul de input Număr de minute Abilităţi verificate Funcţii comunicative Număr de puncte acordate
15 minute Sarcina 1 conversaţie dirijată întrebările legate de informaţii personale, adresate de către examinator (profesie, studii, locuinţă, călătorii etc.) 2 minut capacitatea de a răspunde la întrebări legate de informaţii personale şi domenii de interes, rostite clar şi într-un ritm normal, într-o limbă standard salutul; oferirea de informaţii personale; semnalarea neînţelegerii mesajului/ solicitarea repetării unei întrebări; autocorectarea; aproximarea; exemplificarea; nararea; argumentarea simplă 20
Sarcina 2monolog imagini pe teme familiare (educaţie, media, mijloace de comunicare, călătorii etc.), însoţite de cerinţe şi puncte de sprijin scrise 3 minute capacitatea de a descrie şi a compara situaţii, evenimente, experienţe (sănătate, educaţie, televiziune, situaţii conflictuale etc.) prezentate în imagini şi de a exprima şi argumenta preferinţa, atitudinea, opinia vizavi de acestea descrierea unor situaţii, evenimente şi experienţe; compararea între situaţii sau persoane; exprimarea şi motivarea atitudinii/ preferinţei/ interesului; exprimarea şi motivarea opiniei
Sarcina 3dialog cerinţe şi puncte de sprijin scrise; dialogul se va baza pe teme familiare şi mai puţin familiare, legate în principal de domeniile de interes şi de sfera profesională (servicii, viaţa la ţară, probleme în oraş) 4 minute (pentru ambii candidaţi participanţi) capacitatea de a interacţiona cu o anumită uşurinţă, pe teme familiare şi mai puţin familiare, legate în principal de domeniile de interes şi de sfera profesională (interviu pentru un loc de muncă, servicii, probleme în oraş) salutul; iniţierea şi menţinerea unei conversaţii; solicitarea şi ofeririea de informaţii, explicaţii, opinii; exprimarea preferinţei, a dorinţei, a plăcerii/ neplăcerii; semnalarea neînţelegerii mesajului; solicitarea clarificării; formularea unor ipoteze de eventualitate; exemplificarea; cererea/oferirea şi acceptarea/respingerea unei sugestii; anunţarea unui fapt; exprimarea surprizei/a admiraţiei/a nerăbdării; solicitarea/oferirea de indicaţii, instrucţiuni; exprimarea interdicţiei; cererea permisiunii; circumlocuţia; manifestarea acordului/dezacordului

Pe acest site

 • Acasa
 • Examenele noastre
 • Date si locatii
 • Rezultate
 • Stiri
 • Contact
 • Model de examen A1
 • Model de examen A2
 • Model de examen B1
 • Model de examen B2
 • Centru de testare
 • Formulare

 • Copyright @firma Termeni si Conditii