A beiratkozás kizárólag online történik.

A felvételi díjat is az online felületen kell kifizetni.

FONTOS!

Több szakra való jelentkezés esetén külön dossziét kell létrehozni az online felületen, és a felvételi díjat is többször kell kifizetni.

Magyar nyelvű eligazítás (felvételi időszakban 9 és 14 óra között): 

Domokos Boglárka-Orsolya: boglarka.domokos@stud.ubbcluj.ro

A NYÁRI FELVÉTELI ESEMÉNYNAPTÁRA

 •    beiratkozás: 2023. július 10–14. (online)
 •    kutatási tervek bemutatása: 2023. július 16. (személyes jelenléttel)
 •    eredmények közlése: 2023. július 20.
 •    óvások benyújtása: 2023. július 20. 12.00 óra
 •    beiratkozási szándék megerősítése: 2023. július 23–25. (online és személyesen is!)
 •    végső eredmények közlése: 2023. július 27.

AZ ŐSZI FELVÉTELI ESEMÉNYNAPTÁRA

 •     beiratkozás: 2023. szeptember 4–6. 13.00 óráig!
 •     kutatási tervek bemutatása: 2023. szeptember 7. (személyes jelenléttel)
 •     eredmények kifüggesztése: 2023. szeptember 8.
 •     óvások benyújtása: 2023. szeptember 8. 12.00 óra
 •     beiratkozási szándék megerősítése: 2023. szeptember 13–14.
 •     végső eredmények kifüggesztése: 2023. szeptember 15.

* A helyek visszaigazolását csak a felvételt nyert hallgatók végezhetik el a beiratkozó felületen.

Beiskolázási számok (2023. őszi felvételi)

Miből áll a felvételi?

Felvételi kritériumok:

 1. a záróvizsga átlaga (a felvételi jegy 1/3-a)
 2. az egyetemi évek tanulmányi átlaga (a felvételi jegy 1/3-a)
 3. a kutatási terv (a felvételi jegy 1/3-a)

MAGYAR NYELVÉSZETI ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK

Felvételi vizsga: KUTATÁSI TERV

A felvételi keretében annak a témának a kutatási tervét nyújtják be a jelentkezők, amely témát a magiszteri képzés ideje alatt a kutatni szeretnék.

A kutatási terv kidolgozásának/ értékelésének szempontjai:
1. a tervezett kutatás szakirodalmi előzményei;
2. célkitűzések meghatározása;
3. alkalmazott módszerek bemutatása;
4. a kutatás munkamenete, fázisai, az eddigi saját kutatások említése (ha van ilyen);
5. a források megnevezése;
6. hipotézisek megfogalmazása;
7. várható eredmények.

Akik a Tudományos Diákköri Konferencián (ETDK, OTDK) díjat szereztek magyar irodalomból vagy nyelvészetből (I., II., III. díj) nem kell kutatási tervet benyújtaniuk, hanem maximális jegyet szereznek a kutatási tervre, amely összeadódik a záróvizsga és a három év tanulmányi átlagával, majd így jön létre a végső átlag.

KULTÚRA ÉS TÁRSADALOM – HAGYOMÁNY ÉS MODERNITÁS KÖZÖTT

Felvételi: KUTATÁSI TERV

A felvételi keretében annak a témának a kutatási tervét nyújtják be a jelentkezők, amely témában a magiszteri képzés ideje alatt kutatni szeretnének. A 2-3 oldalas, magyarul megírt kutatási tervnek tartalmaznia kell: a téma bemutatása és fontossága, a téma kiválasztásának az indokai, a módszerek és a források bemutatása, várható eredmények, válogatott bibliográfia (3-5 tétel).

FINN NYELVÉSZETI ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK

A finn nyelv- és irodalomtudományi magiszteri képzésre nem csak azok jelentkezhetnek, akik az alapképzést a Bölcsészkaron végezték, hanem azok is, akik más tudományokból szereztek képesítést, ugyanakkor megfelelő finn nyelvi kompetenciával rendelkeznek (B2-C1) és nyitottak arra, hogy új szempontok felől közelítsenek a finn nyelv és irodalom kérdéseihez. A képzés fókuszában a fordítás áll, a képzés első évében szakszövegek fordításával és műfordítással foglalkozhatnak gyakorlatban is a hallgatók. Az utolsó félév angol nyelvű előadássorozata elméleti fogódzókat kínál a fordítás gyakorlatához. Az irodalmi és nyelvészeti tárgyak pedig megismertetnek a finn kultúrával a 19. századtól napjainkig.

A felvételire való iratkozás

Az iratcsomót a felvételizőnek szkennelt formában kell feltölteni a beiratkozó felületre.

A jelentkezőknek a következő iratokat kell benyújtaniuk:

 1. Kutatási terv
 2. Érettségi oklevél vagy ezzel egyenértékű oklevél (törzskönyvi kivonattal);
 3. Egyetemi oklevél (mellékleteivel: törzskönyvi kivonattal / oklevél kiegészítő okirattal együtt) vagy ezzel egyenértékű oklevél;
 4. Születési anyakönyvi kivonat;
 5. Személyazonossági igazolvány;
 6. A személyes adatok kitöltése után generált űrlap aláírt változata;
 7. A személyes adatokra vonatkozó nyilatkozat (LETÖLTÉS);
 8. Családorvos vagy egyetemi orvos által kiállított orvosi igazolás;
 9. A feldolgozási illeték (taxa de procesare) kifizetését bizonyító nyugta;
 10. A beiratkozási díj (taxa de înscriere) kifizetését bizonyító nyugta;
 11. Idegen nyelv ismeretének szintjét igazoló oklevél – azon egyetemet végzetteknek kötelező benyújtani, akik nem idegen nyelv szakot végeztek. Elfogadottak a kar által kiállított igazolások és az 1. mellékletben felsorolt oklevelek.

Azon jelentkezők figyelmébe, akik nem rendelkeznek román állampolgársággal, és tanulmányaikat külfödön végezték!

A felvételi vizsgára való beiratkozás kizáró jellegű feltétele a külföldön végzett tanulmányok előzetes elismertetése. Erre vonatkozó információkat angol nyelven a Nemzetközi Kapcsolatok Osztály honlapján találnak.

A felvételi vizsgával kapcsolatos további információkat a kar erre vonatkozó szabályzatában talál:

A 2023. NYÁRI FELVÉTELI EREDMÉNYEI

Elérhetővé váltak ITT a felvételizők végső eredményei.
Gratulálunk új hallgatóinknak, akik sikerrel vették a megmérettetést!
 • Share :