Ultima actualizare: 27 februarie 2024.

BURSE LITERE UBB, SEMESTRUL II, 2023-2024

TOATE cererile pentru obținerea bursei de performanță – categoriile I și II/socială venituri mici/socială caz medical se depun DOAR ELECTRONIC pe platforma https://inscrieri.ubbcluj.ro/burse.

PERIOADĂ DEPUNERE CERERI: 26 februarie 2024 – 10 martie 2024, ora 16:00 p.m.

Recomandarea noastră este să fie încărcate dosarele pentru acordarea bursei de ajutor social/medical în platformă cât mai repede posibil, astfel încât, dacă dosarul este incomplet și sunteți anunțați acest lucru de către membrii Secretariatului, să aveți timpul necesar pentru completarea dosarului. 

Completările se pot depune pe aceeași platformă până în data de 15.03.2024, ora 16.00 p.m.

După 15.03.2024, NU SE MAI ACCEPTĂ COMPLETĂRI cu documente pentru dosarele de burse.

Bursele sunt doar pentru studenții de la nivel licență și master. Anul pregătitor de limbă română nu intră în aceste categorii.

Un student poate primi și bursă de performanță – cat. I sau II, și bursă socială pe venituri mici sau pe caz medical în același timp.

Și studenții aflați în mobilitate Erasmus pot depune cerere de bursă de performanță – cat. I sau II și de bursă socială pe venituri mici sau pe caz medical.

La UBB, pentru a beneficia de bursă, studentul TREBUIE să depună obligatoriu cerere în perioada de depunere anunțată. În caz contrar, conform regulamentelor UBB, studentul NU va primi bursă (indiferent de medie).

Pentru a primi bursă și în semestrul II, și studenții care au depus dosare sau cereri de bursă de performanță sau socială în semestrul I TREBUIE să depună din nou.

BURSE de PERFORMANȚĂ – categoria I și II

(fostele burse de performanță și de merit)

Vă rugăm să vă informați responsabil cu privire la bursa de performanță – categoriile I și II și să deschideți fiecare buton de mai jos! Mulțumim!

Conform noilor regulamente, bursele sunt:

Bursa de performanță – categoria I: fosta bursă de performanță. Se acordă una singură pe specializare pentru media 10 sau pentru media cea mai mare.

Bursa de performanță – categoria II: fosta bursă de merit. Se acordă primelor medii, numărul beneficiarilor depinzând de numărul studenților specializării principale.

Toți studenții integraliști, a căror medie se califică pentru bursă.

Și studenții aflați în mobilitate Erasmus pot depune cerere de bursă de performanță.

Bursa de performanță – cat. I și II se cumulează cu bursa socială pe venituri mici sau pe caz medical.

Adică: un student poate primi și bursă de performanță – cat. I sau II, și bursă socială pe venituri mici sau pe caz medical în același timp.

Cererea se încarcă DOAR în format PDF. Formatul editabil vă ajută la completare, după care trebuie convertit în PDF cu ajutorul Word – Save as PDF sau cu ajutorul platformelor online, precum ilovepdf.

Se depune doar o singură cerere (o pagină) pentru o categorie de bursă – I sau II. Dacă studentul nu se califică pentru a primi categoria bifată în cererea depusă, primește automat cealaltă categorie.

Studenții care depun cerere pentru bursă de performanță – categoria I și dețin lucrări publicate în semestrul I, an 2023-2024 trebuie să însoțească obligatoriu cererea de anexa privind activitatea științfiică și de documentul excel de calcul automat al punctajului. Aceste două documente se depun în vederea departajării dintre studenții cu medii egale pentru obținerea bursei de performanță – categoria I.

La UBB, NU se acordă bursă pentru un prag minim de medie. Numărul de burse pe specializare principală este fix, deci departajarea între medii egale se face în mod obligatoriu, după criteriile:

CRITERIUL 1: punctele acumulate pentru lucrările DEJA PUBLICATE în semestrul I, 2023-2024;

CRITERIUL 2: media din semestrul I, 2023-2024.

ATENȚIE! Conform Regulamentului privind acordarea burselor pentru studenți – ciclurile de studii licență și masterat, Art. 10, alineat (6), litera a., primul criteriu de departajare în cazul mediilor egale este activitatea științifică (lucrări publicate până la momentul depunerii dosarului de bursă), iar criteriul II, care se aplică ulterior primului, este criteriul medie. Toți studenții care sunt în situație de medii egale (de obicei, studenții care au media 10) trebuie să însoțească cererea de ANEXA privind activitatea științifică și de FIȘA cu verificarea/calculul automat al punctajului obținut (document excel care conține formule de calcul automat al punctajului).

Se iau în considerare, conform aceluiași regulament, DOAR lucrările PUBLICATE în semestrul anterior depunerii dosarului de bursă (adică în semestrul I, 2023-2024), nu și cele aflate în curs de publicare sau publicate în alte semestre.

Media declarată de către student pe cererea de bursă va fi verificată și corectată, dacă e cazul, de secretara responsabilă cu specializarea principală a studentului.

BURSE SOCIALE/MEDICALE – SEMESTRUL II, 2023-2024

DETALII IMPORTANTE!

Vă rugăm să vă informați responsabil cu privire la dosarul de bursă socială pe venituri mici sau pe criteriu medical! Deschideți toate butoanele de mai jos, astfel încât să aveți un dosar întocmit complet și corect. Mulțumim!

Le recomandăm studenților să încarce în platformă dosarele pentru acordarea bursei de ajutor social/medical cât mai repede posibil, deoarece, dacă sunt observații din partea Comisiei de acordare a burselor, trebuie să aibă destul timp pentru completarea dosarului.

Venitul net mediu lunar este de 1.958,33 lei/membru familie pentru perioada februarie 2023-ianuarie 2024.

Studenții NU le vor solicita organelor fiscale (ANAF) Adeverințele de venit, pentru că această sarcină va fi preluată de către unul din membrii Comisiei de burse, în baza acordurilor olografe ale solicitantului și membrilor familiei.

Nu mai trebuie puse la dosar: declarații notariale că nu se realizează venituri, cupoane alocație minor, cupoane pensie urmaș, cupoane șomaj, cupoane pensie pt. membri ai familiei pensionari etc.

Pe ANEXA 8, se declară DOAR veniturile impozabile. Exemplu: salarii (direct salariul net se declară), venituri din terenuri agricole, venituri din afaceri personale etc.

Bursă socială pe venituri mici = li se acordă studenților a căror familie are venitul net lunar de maximum 1.958,33 lei/membru familie pentru perioada februarie 2023-ianuarie 2024.

Bursă socială pe caz medical = li se acordă studenților care suferă de o boală care apare în regulamentul de burse, Art. 15, alineat (5), punctul 2. Pentru a dovedi acest lucru, medicul specialist eliberează o adeverință, pe care trebuie să scrie în mod obligatoriu că boala se încadrează în cele prevăzute la articolul menționat. Adeverința trebuie să aibă și viza unui medic de familie.

Bursa socială se cumulează cu cea de performanță – cat. I sau II și cu cea Erasmus.

Adică: un student poate primi și bursă socială, și bursă de performanță în același timp.

Un student poate cele două burse și în timpul mobilității Erasmus.

Toți studenții care respectă criteriile explicate la secțiunea anterioară pot depune dosar.

Studenții integraliști au prioritate la primirea bursei din fonduri bugetate, adică din fondurile Ministerului.

Studenții neintegraliști pot depune dosar, cu condiția să aibă minimum 20 de credite. Ei vor intra la concurs pentru bursă socială din fonduri extrabugetate, adică din fondul Rectoratului UBB, primind răspunsul la aproximativ 2 săptămâni după publicarea primelor liste de burse.

Și studenții care se află în mobilitate Erasmus pot depune dosar, cu condiția să fie complet și corect întocmit.

Pentru bursa socială de venituri mici, se declară venitul NET pe LUNĂ pe cap de familie din perioada februarie 2023 – ianuarie 2024 (total: 12 luni).

Venit net lunar admis este maximum: 1.958,33 lei/membru de familie.

!!! Documentele se depun obligatoriu într-un singur document PDF, în ordinea precizată în Anexa 10 sau în Anexa 11 (pentru caz medical).

Platformă ajutătoare pentru convertirea fotografiilor în format PDF și pentru crearea unui document PDF unitar.

!!! Fiecare pagină din dosar se numerotează și se semnează obligatoriu (jos, în partea dreaptă).

Numerotarea începe cu Cerere pentru acordare bursă socială (Anexa 7).

Formularul Verificare conformitate dosar burse sociale/medicale (Anexa 10 pentru burse sociale venituri mici; Anexa 11 pentru caz medical) NU se numerotează. Acest formular va fi primul document din PDF-ul unitar, însă fără a fi numerotat.

În etapa de înregistrare a dosarelor de burse sociale, studentul trebuie să încarce acordurile GDPR, care sunt obligatorii: Anexa 12 – Acordul olograf al studentului; Anexa 13 – Acordul olograf pentru membrii familiei.

Acestea NU se pot încărca ulterior depunerii dosarului, dar pot fi actualizate (dacă dosarul are status INVALID).

Acordul olograf al studentului (Anexa 12) se scanează în format pdf și se încarcă pe platformă.

Acordurile olografe ale membrilor familiei (Anexa 13), se scanează și se pun TOATE într-un singur fișier PDF și se încarcă pe platformă.

!!! Studentul trebuie să completeze pentru TOȚI membrii familiei, care au venituri declarate, numele și CNP-ul acestora.

Documentația necesară obținerii unei burse de ajutor social diferă în funcție de situația în care se află studentul și se regăsește în regulamentul de burse la art. 19 (2), (3), (4), (6), (7), (8), (9) și Art. 19 (5) – studenții care solicită bursă pe motive medicale, conform Regulamentului de burse.

Anexe dosar bursă socială (format editabil – DOCX):

Anexa 7 – Cerere pentru acordarea bursei de ajutor social

Anexa 8 – Declarație pe proprie răspundere privind veniturile nete cu caracter permanent supuse impozitului pe venit

Anexa 9 – Declarație privind depunerea dosarului prin mijloace electronice

Anexa 10 – Verificare conformitate dosar bursă ajutor social

Anexa 11 – Verificare conformitate dosar bursă ajutor social – caz medical

Anexa 12 – Acordul olograf al studentului de prelucrare a datelor cu caracter personal

Anexa 13 – Acordul olograf pentru membrii familiei de prelucrare a datelor cu caracter personal

Documente necesare extrase din regulament și explicate în funcție de cazuri, care se adaugă pe lângă anexele de mai sus

VIRAREA BURSELOR (CONTURI IBAN)

Studenții beneficiari ai burselor de performanță/sociale, care NU au mai beneficiat de bursă și NU au mai trimis niciodată un cont IBAN la Serviciul Social UBB, TREBUIE să trimită la adresa de e-mail social@ubbcluj.ro un document bancar (extras de cont, listă cu IBAN-uri, print-screen din aplicația mobilă/internet banking etc.).

Pe documentul bancar ales, studenții TREBUIE să scrie următoarele date:

– nume și prenume complet

– CNP

– facultatea

– nivelul, anul, specializarea

– tipul bursei primite

– contul IBAN unde dorește să primească banii, în cazul în care documentul reprezintă o listă cu mai multe IBAN-uri.

ATENȚIE: toate datele acestea se scriu direct pe document fie în PDF, fie cu pixul, pentru că documentul se descarcă din e-mail și se pune într-o arhivă automat, deci datele trebuie să fie pe el, nu în textul e-mailului și nu în alt document separat!).

Bursierul trebuie să fie titular de cont, adică să aibă contul IBAN trimis la Serviciul Social pe numele lui/al ei.

Pentru toți studenții bursieri, care au mai trimis până acum datele bancare la Serviciul Social, conturile IBAN vor fi preluate automat din baza de date existentă (fără a mai fi nevoie de nicio altă procedură).

Orice tip de bursă, de performanță sau socială, se virează pe o perioadă de 6 luni, inclusiv pe perioada verii. Perioadă virare burse: semestrul I: noiembrie (intră 2 burse) – februarie; semestrul II: martie – septembrie.

Bursele se virează în data de 15 a fiecărei luni.

  • Share :
Acest website folosește cookie-uri pentru a vă oferi o mai bună experiență de navigare. Cookie-urile sunt mici fragmente de text pe care site-ul web le transmite browser-ului și care sunt stocate în dispozitivul informatic al utilizatorului. Prin utilizarea cookie-urilor, site-ul web devine mai util prin personalizarea conținutului său în funcție de preferințele dumneavoastră. Toate detaliile despre cookie-urile folosite le găsiți în Politica de utilizare a cookie-urilor. Continuarea navigării implică acceptarea cookie-urilor strict necesare. Site-ul web folosește și cookies de performanță care sunt utilizate doar pentru a îmbunătăți modul în care funcționează website-ul. Vizitatorii site-ului nostru nu sunt niciodată identificați în mod individual sau personal.
Accept
Respinge
Privacy Policy