BURSE SEMESTRUL I 2020-2021

CERERILE PENTRU OBŢINEREA BURSEI DE PERFORMANŢĂ/MERIT/SOCIAL/MEDICAL SE DEPUN ELECTRONIC pe platforma https://inscrieri.ubbcluj.ro/burse
în perioada: 29.09.2020-16.10.2020, ora 14.00

(Cei care au beneficiat/nu au beneficiat de bursă de la alte facultăţi vor ataşa la cerere şi adeverinţă doveditoare, din care să reiasă numărul de semestre în care au beneficiat/nu au beneficiat de bursă)

Pentru dosarul social / medical :
– Documentele se trimit în pachet zip în ordinea precizată în anexa 11 sau anexa 12 (caz medical).
– Fiecare pagină din dosar se numerotează și se semnează, jos, în partea dreaptă.
– Numerotarea începe cu Cererea (Anexa 1 si Anexa 7).
– Formularul “Verificare conformitate dosar burse sociale/medicale” nu se numerotează.
– Declarația pe propria răspundere (Anexa 8) se scrie de mână și se scanează.

Venitul mediu lunar net este de 1346 lei/membru familie.

  • Share :
Scroll Up