CERERILE PENTRU OBŢINEREA BURSEI DE PERFORMANŢĂ/ MERIT SE DEPUN LA BIROUL DE INFORMAŢII ÎN PERIOADA
25 februarie 2019 – 15 martie 2019

(Cei care au beneficiat/nu au beneficiat de bursă de la alte facultăţi vor ataşa la cerere şi adeverinţă doveditoare, din care să reiasă numărul de semestre în care au beneficiat/nu au beneficiat de bursă).

ANUNT BURSE SOCIALE/MEDICALE
SEM. II 2018-2019

Dosarele pentru bursa pe criterii sociale/medical se pot depune în perioada

25.02.2019 – 15.03.2019

La biroul de informații între orele 9:00 – 14:00

Documentele se depun inr-o folie transparenta in ordinea precizata in anexa 11 sau anexa 12 (caz medical).

Fiecare pagina din dosar se numeroteaza si se semneaza, jos, in partea dreapta.
Numerotarea incepe cu Cererea (Anexa 1 si Anexa 7).
Formularul “Verificare conformitate dosar burse sociale/medicale” nu se numeroteaza.
Declaratia pe propria raspundere (Anexa 8) se scrie de mână.

Venitul mediu lunar net este de 1.195,66 lei /membru familie.

Documentele trebuie sa fie in original!!!

  • Share :
Scroll Up