CERERILE PENTRU OBŢINEREA BURSEI DE PERFORMANŢĂ/ MERIT SE DEPUN LA SECRETARIATUL SECȚIEI
ÎNTRE ORELE 10.30 – 13.30

24 februarie 2020 – 13 martie 2020 (se prelungește pana in 20 martie 2020, online, pe adresa secretarei de secție)

 

(Cei care au beneficiat/nu au beneficiat de bursă de la alte facultăţi vor ataşa la cerere şi adeverinţă doveditoare, din care să reiasă numărul de semestre în care au beneficiat/nu au beneficiat de bursă).

ANUNT BURSE SOCIALE/MEDICALE
SEM. II 2019-2020

Dosarele pentru bursă pe criterii sociale/medical se pot depune în perioada

24.02.2020 – 13.03.2020 (se prelungește pana in 20 martie 2020, prin accesarea paginii: https://www.ubbcluj.ro/app/burse )

(numai după ce aveți avizul reprezentantului studenților care verifică dosarele, conform programului afișat la – cabinet 201)

la SECRETARIATUL SECȚIEI

între orele 10:30 – 13:30
Documentele se depun într-o folie transparentă în ordinea precizată în anexa 11 sau anexa 12 (caz medical).

Fiecare pagină din dosar se numerotează și se semnează, jos, în partea dreaptă.
Numerotarea începe cu Cererea (Anexa 1 si Anexa 7).
Formularul “Verificare conformitate dosar burse sociale/medicale” nu se numerotează.
Declarația pe propria răspundere (Anexa 8) se scrie de mână.

Venitul mediu lunar net este de 1.290,66 lei/membru familie.

Documentele trebuie să fie în original!!!

  • Share :
Scroll Up