ANUNȚURI (LUNA OCTOMBRIE 2023)

REDUCERE TAXĂ – studenți în paralel sau licențiați UBB

În perioada 02.10.2023 – 12.10.2023, între orele 09:00 – 12:00,  se depun FIZIC la Biroul de informații (sala 24) cererile cu privire la reducerea de taxă pentru anul universitar 2023/2024.

Studenții care urmează în paralel (în cadrul UBB) încă o facultate sau cei care sunt absolvenți fără licență/licențiați UBB pot beneficia de reducerea taxei de școlarizare.

Pentru a beneficia de această reducere, trebuie să depuneți la Biroul de Informații (sala 24)  următoarele documente:

1.    Cerere reducere taxă – completată, datată și semnată (să conțină o singură pagină);

2.    Declarația pe proprie răspundere a studentului că nu este și nu a mai fost beneficiarul unei alte reduceri similare în cadrul unui alt program de studii la UBB.

3.    Document doveditor al calității de student la un alt program de studii (adeverința de student se depune în original – trebuie să fie emisă în perioada 02-12 octombrie 2023 și să conțină inclusiv mențiunea inexistenței unor debite restante la UBB). Absolvenții/Licențiații vor depune copie scanată după diploma de licență față/verso emisă de UBB/adeverință de absolvent fără licență/adeverință de licență.

Reducerea de taxă presupune neachitarea ultimei rate din taxa de școlarizare.

Reducerea taxei de școlarizare se poate acorda unui student în cadrul unui singur program de studii.

Vă rugăm să respectați termenul și orarul. De asemenea, este foarte important să nu lăsați pe ultima zi depunerea documentelor. Nu se acceptă cereri după termenul stabilit în regulament.

Mai multe informații privind regulamentul aici: https://www.ubbcluj.ro/ro/taxe/files/2023_03_20_republicat_HS_32_Anexa_1_Regulament_taxe_admitere_scolarizare_2023-2024.pdf

  • Share :