Pentru ciclul de studii universitare de master, admiterea se realizează în domeniile de studii universitare de master acreditate la programele de studii legal înființate în cadrul Universității Babeș-Bolyai (cf. HG), în conformitate cu legislația în vigoare. La admitere pot participa absolvenţii cu diplomă de licenţă, indiferent de anul absolvirii programului de licență.

Înscrierea candidaților se va face exclusiv online


ATENȚIE! LIMITĂ ÎNSCRIERE (etapa II): 6 septembrie 2023, ora 14:00. 


Taxa de admitere se achită exclusiv prin această platformă

Rezultate finale admitere etapa II – nivel master

Pentru candidaţii admişi pe locuri bugetate, confirmarea locului se face în zilele de 13 ȘI 14 SEPTEMBRIE 2023, până la ora 12.00.

Este necesar să respectați următorii pași:

 1. Confirmarea locului bugetat online pe platforma de înscriere;
 2. Încărcarea şi trimiterea contractului de şcolarizare semnat;
 3. Depunerea dosarului complet cu documentele în original (+2 fotografii tip buletin) la sediul facultăţii în perioada: 13 ȘI 14 SEPTEMBRIE 2023, între orele 9:00 – 12:00;
 4. Bifarea modului pedagogic (dacă se doreşte);
 5. Bifarea solicitării pentru cămin (dacă se doreşte).

 

Pentru candidaţii admişi pe locuri cu taxă, confirmarea locului se face se face în zilele de 13 ȘI 14 SEPTEMBRIE 2023, până la ora 12.00.

Este necesar să respectați următorii pași:

 1. Confirmarea locului cu taxă online pe platforma de înscriere;
 2. Se achită online pe platformă prima rată de şcolarizare: 900 lei;
 3. Încărcarea şi trimiterea contractului de şcolarizare semnat;
 4. Se bifează în contul din platformă opţiunea conform căreia se doreşte redistribuirea pentru un loc bugetat;
 5. Depunerea dosarului complet cu documentele în original (+2 fotografii tip buletin) la sediul facultăţii în perioada: 13 ȘI 14 SEPTEMBRIE 2023, între orele 9:00 – 12:00;
 6. Bifarea modului pedagogic (dacă se doreşte);
 7. Bifarea solicitării pentru cămin (dacă se doreşte).

 

ETAPA I: NIVEL MASTER
■ înscrierea candidaţilor: 10, 11, 12, 13, 14 iulie 2023
■ unde este cazul:
interviuri (probă orală) pe marginea proiectului depus la dosar (v. Criteriul 3): 16 iulie 2023
LMA – test aptitudini: 16 iulie 2023
■ verificarea datelor introduse in conturile din platforma de înscriere: 20 iulie 2023
■ contestaţii: 20 iulie 2023
■ rezultate inițiale: 22 iulie 2023
■ confirmarea locurilor: 23, 24, 25 iulie 2023
■ afişarea listelor finale: 28 iulie 2023

ETAPA II: NIVEL MASTER
■ înscrierea candidaţilor: 4, 5, 6 septembrie 2023 (ultima zi: ora 14:00).
■ unde este cazul:
interviuri (probă orală) pe marginea proiectului depus la dosar (v. Criteriul 3): 7 septembrie 2023
LMA – test aptitudini: 7 septembrie 2023
■ verificarea datelor introduse in conturile din platforma de înscriere: 8 septembrie 2023

■ contestaţii: 9 septembrie 2023, online, până la ora 13:00. 

Contestațiile se depun la adresa de e-mail lett@ubbcluj.ro până la ora 13:00. Se acceptă doar formularul de mai jos drept contestație.

■ rezultate finale după contestații: 12 septembrie 2023
■ confirmarea locurilor: 13, 14 septembrie 2023
■ afişarea listelor finale: 15 septembrie 2023

Informații admitere
(luni- vineri, între orele 9:00 – 14:00)

 • Linia română: tel: 0264-532238, mobil: 0721739299
 • Linia maghiară: tel: 0264-432417

IMPORTANT

Nota criteriului 3 este eliminatorie (adică min. 5.00) și se poate verifica în contul personal de admitere.

CONFIRMAREA LOCULUI

Pentru fiecare specializare se va încărca un DOSAR SEPARAT COMPLET (inclusiv taxă)

SPECIALIZĂRI:

Domeniul Filologie (încadrate de ARACIS în categoria masterat profesional)

COMUNICARE MULTILINGVĂ ȘI MULTICULTURALĂ – română, italiană/spaniolă/franceză
MASTERAT EUROPEAN DE INTERPRETARIAT DE CONFERINȚĂ – română, două limbi moderne (engleză/franceză/germană/italiană/spaniolă)
MASTERAT EUROPEAN DE TRADUCTOLOGIE-TERMINOLOGIE – română, două limbi moderne (engleză/franceză/germană/spaniolă)
ROMÂNA CA LIMBĂ STRĂINĂ/NEMATERNĂ – română
STUDII DE LINGVISTICĂ ȘI LITERATURĂ MAGHIARĂ – maghiară
STUDII DE LINGVISTICĂ ȘI LITERATURĂ FINLANDEZĂ – finlandeză

Domeniul Filologie (încadrate de ARACIS în categoria masterat de cercetare)

STUDII LITERARE ROMÂNEȘTI, – română
ISTORIA IMAGINILOR – ISTORIA IDEILOR – română
LIMBA ROMÂNĂ ÎN CONTEXT ROMANIC – română
DIRECȚII ACTUALE ÎN LINGVISTICĂ – engleză, franceză
STUDII CULTURALE BRITANICE – engleză
STUDII IRLANDEZE – engleză
LITERATURĂ ȘI CIVILIZAȚIE – DIALOG INTERCULTURAL ÎN SPAȚIUL FRANCOFON – franceză
GERMANISTICA ÎN CONTEXT EUROPEAN – germană

 

Domeniul Studii culturale (încadrat de ARACIS în categoria masterat profesional)

CULTURĂ ȘI SOCIETATE – ÎNTRE TRADIȚIE ȘI MODERNITATE – maghiară

 • Share :