Facultatea de Litere a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, pentru anul universitar 2023-2024, organizează concurs de admitere în domeniile Limbă și literatură, Studii culturale și Limbi moderne aplicate, nivel licenţă, cursuri cu frecvenţă pe locuri subvenţionate prin granturi de studii și pe locuri cu taxă, cu durata studiilor de 3 ani. Nu se organizează concurs de admitere pe locuri cu taxă pentru învăţământ la distanţă sau frecvenţă redusă.

Înscrierea candidaților se va face exclusiv online

ATENȚIE! LIMITĂ ÎNSCRIERE (etapa II): 6 septembrie 2023, ora 14:00.Taxa de admitere se achită exclusiv prin această platformă

Rezultate finale admitere etapa II – nivel licență

Pentru candidaţii admişi pe locuri bugetate, confirmarea locului se face în zilele de 13 ȘI 14 SEPTEMBRIE 2023, până la ora 12.00.

Este necesar să respectați următorii pași:

 1. Confirmarea locului bugetat online pe platforma de înscriere;
 2. Încărcarea şi trimiterea contractului de şcolarizare semnat;
 3. Depunerea dosarului complet cu documentele în original (+2 fotografii tip buletin) la sediul facultăţii în perioada: 13 ȘI 14 SEPTEMBRIE 2023, între orele 9:00 – 12:00;
 4. Bifarea modului pedagogic (dacă se doreşte);
 5. Bifarea solicitării pentru cămin (dacă se doreşte).

Pentru candidaţii admişi pe locuri cu taxă, confirmarea locului se face se face în zilele de 13 ȘI 14 SEPTEMBRIE 2023, până la ora 12.00.

Este necesar să respectați următorii pași:

 1. Confirmarea locului cu taxă online pe platforma de înscriere;
 2. Se achită online pe platformă prima rată de şcolarizare: 900 lei;
 3. Încărcarea şi trimiterea contractului de şcolarizare semnat;
 4. Se bifează în contul din platformă opţiunea conform căreia se doreşte redistribuirea pentru un loc bugetat;
 5. Depunerea dosarului complet cu documentele în original (+2 fotografii tip buletin) la sediul facultăţii în perioada: 13 ȘI 14 SEPTEMBRIE 2023, între orele 9:00 – 12:00;
 6. Bifarea modului pedagogic (dacă se doreşte);
 7. Bifarea solicitării pentru cămin (dacă se doreşte);
 8. Solicitarea unui loc bugetat la o secţie unde au rămas locuri libere printr-o cerere de transfer adresată pe adresa comisiei de admitere (dacă se doreşte), (vezi situaţia centralizatoare);

 

 

ETAPA I: NIVEL LICENŢĂ
■ înscrierea candidaţilor: 10, 11, 12, 13, 14 iulie 2023
■ susținerea probei de competență lingvistică: 17, 18 iulie 2023
(repartizarea în săli se va afișa în data de 15 iulie după ora 20:00)
■ afișarea rezultatelor (probei): 20 iulie 2023
■ contestații: 20 iulie 2023
■ rezultate inițiale: 22 iulie 2023
■ confirmarea locurilor: 23, 24, 25 iulie 2023
afişarea listelor finale: 27 iulie 2023

ETAPA II: NIVEL LICENŢĂ

■ înscrierea candidaţilor: 4, 5, 6 septembrie 2023 (ultima zi: ora 14:00)
■ susținerea probei de competență lingvistică: 8 septembrie 2023 – sala Eminescu, ora 9:30

ATENȚIE! Accesul în sala de examen se va face OBLIGATORIU pe baza actului de identitate (CI sau pașaport).

Este INTERZISĂ folosirea telefoanelor mobile sau a altor dispozitive audio/video/smart.

■ afișarea rezultatelor (probei): 9 septembrie 2023

■ contestații: 9 septembrie 2023 – online, până la ora 13:00.

Contestațiile se depun la adresa de e-mail lett@ubbcluj.ro până la ora 13:00. Se acceptă doar formularul de mai jos drept contestație.

■ rezultate finale după contestații: 12 septembrie 2023
■ confirmarea locurilor: 13, 14 septembrie 2023
afişarea listelor finale: 15 septembrie 2023

Informații admitere
(luni- vineri, între orele 9:00 – 14:00)

 • Linia română: tel: 0264-532238, mobil: 0721739299
 • Linia maghiară: tel: 0264-432417

IMPORTANT

Nota probei este eliminatorie (adică min. 5.00) și se poate verifica în contul personal de admitere.

 

CONFIRMAREA LOCULUI

 

Categoria specială Formulare/Linkuri Observații
Candidați etnici români https://cci.ubbcluj.ro/admission-international-students/candidates-of-romanian-ethnic-origin/

https://infoadmitere.ubbcluj.ro/ro/etnici/

Candidați cu studii în străinătate https://cci.ubbcluj.ro/admission-international-students/recognition-of-studies-romanian-citizens/bachelor-studies/ Recunoaștere studii efectuate în străinătate pentru acces la studii de licență – cetățeni români

Cetățenii români care au terminat studiile în străinătate vor solicita recunoașterea diplomei de bacalaureat obținute în străinătate și echivalarea notelor în funcție de criteriile de admitere.

Candidați cu studii în străinătate TEST DE LIMBĂ ROMÂNĂ- data de susţinere : 12.07.2023 ora 9.00 online Persoana de contact: secretar-sef: Claudia Botezatu
Email:claudia.botezatu@ubbcluj.ro
Tel.: 0264536747
Echivalare note https://cci.ubbcluj.ro/admission-international-students/recognition-of-studies-romanian-citizens/bachelor-studies/ Persoana de contact: Kozma-Kis Elisabeta-Edita.
E-mail: elisabeta.kozma@ubbcluj.ro
Candidați de etnie romă https://infoadmitere.ubbcluj.ro/ro/licenta/alte_categorii

 

În vederea înscrierii la facultate, candidaţii de etnie romă, trebuie să prezinte la înscriere o recomandare din partea unei organizaţii legal constituite a romilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, în care se mentionează că respectivul face parte din etnia romilor şi nu faptul că acesta este membru al organizaţiei în cauză.
Candidați cu dizabilități https://infoadmitere.ubbcluj.ro/ro/licenta/studenti_dizabilitati

http://bsd.centre.ubbcluj.ro/ro/

 

 

Candidați proveniți din sistemul de protecție socială https://infoadmitere.ubbcluj.ro/ro/licenta/candidati_protectie_sociala
Candidați cu studii în alte țări (non-UE) pentru an pregătitor de limbă română https://cci.ubbcluj.ro/admission-international-students/candidates-from-other-countries/preparatory-year-of-romanian-language/
Candidați cu studii în alte țări (non-UE) la nivel licență EN/FR https://cci.ubbcluj.ro/admission-international-students/candidates-from-other-countries/bachelor/
Candidați pentru Romanian Government Scholarship (EN/FR) https://cci.ubbcluj.ro/admission-international-students/candidates-from-other-countries/romanian-government-scholarship-en-fr/
ALTE INFORMAȚII PENTRU CANDIDAȚI CU STUDII ÎN STRĂINĂTATE (FURTHER INFORMATION FOR CANDIDATES WITH STUDIES IN OTHER COUNTRIES EU OR NON-EU):  https://cci.ubbcluj.ro/

Pentru fiecare specializare se va încărca un DOSAR SEPARAT COMPLET (inclusiv taxă); scutirea de taxă se aplică doar pentru un dosar.

Specializări

I. DOMENIUL LIMBĂ ŞI LITERATURĂ:
1. LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂLIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ SAU O LIMBĂ ŞI  LITERATURĂ  MODERNĂ  SAU  LIMBA  LATINĂ  SAU  LIMBA  GREACĂ  VECHE SAU LITERATURĂ UNIVERSALĂ  ŞI  COMPARATĂ*
2. LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ – LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ  SAU LIMBA ŞI LITERATURA GERMANĂ  (LIMBA ROMÂNĂ CA LIMBĂ NEMATERNĂ)
3. LITERATURĂ UNIVERSALĂ ŞI COMPARATĂ – O LIMBĂ ŞI LITERATURĂ  MODERNĂ SAU LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ SAU LIMBA LATINĂ SAU LIMBA GREACĂ VECHE SAU LIMBA EBRAICĂ
4. LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ (Monospecializare)
5. LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ SAU O LIMBĂ MODERNĂ SAU LIMBA LATINĂ SAU LIMBA GREACĂ VECHE SAU LIMBA EBRAICĂ SAU LITERATURA UNIVERSALĂ ŞI COMPARATĂ*
6. LIMBA ŞI LITERATURA ENGLEZĂLIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ SAU LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ SAU O LIMBĂ ŞI LITERATURĂ MODERNĂ SAU LIMBA LATINĂ SAU LIMBA GREACĂ VECHE SAU LIMBA EBRAICĂ SAU LITERATURĂ UNIVERSALĂ ŞI COMPARATĂ*
7. LIMBA ŞI LITERATURA FRANCEZĂ – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ SAU LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ SAU O LIMBĂ ŞI LITERATURĂ MODERNĂ SAU LIMBA LATINĂ SAU LIMBA GREACĂ VECHE SAU LIMBA EBRAICĂ SAU LITERATURĂ UNIVERSALĂ ŞI COMPARATĂ*
8. LIMBA ŞI LITERATURA GERMANĂ – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ SAU LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ SAU O LIMBĂ ŞI LITERATURĂ MODERNĂ SAU LIMBA LATINĂ SAU LIMBA GREACĂ VECHE SAU LIMBA EBRAICĂ SAU LITERATURĂ UNIVERSALĂ ŞI COMPARATĂ*
9. LIMBA ŞI LITERATURA RUSĂLIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ SAU LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ SAU O LIMBĂ ŞI LITERATURĂ MODERNĂ SAU LIMBA LATINĂ SAU LIMBA GREACĂ VECHE SAU LIMBA EBRAICĂ SAU LITERATURĂ UNIVERSALĂ ŞI COMPARATĂ*
10. LIMBA ŞI LITERATURA ITALIANĂ – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ SAU LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ SAU O LIMBĂ ŞI LITERATURĂ MODERNĂ SAU LIMBA LATINĂ SAU LIMBA GREACĂ VECHE SAU LIMBA EBRAICĂ SAU LITERATURĂ UNIVERSALĂ ŞI COMPARATĂ*
11. LIMBA ŞI LITERATURA SPANIOLĂ – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ SAU LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ SAU O LIMBĂ ŞI LITERATURĂ MODERNĂ SAU LIMBA LATINĂ SAU LIMBA GREACĂ VECHE SAU LIMBA EBRAICĂ SAU LITERATURĂ UNIVERSALĂ ŞI COMPARATĂ*
12. LIMBA ŞI LITERATURA UCRAINEANĂ – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ SAU LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ SAU O LIMBĂ ŞI LITERATURĂ MODERNĂ SAU LIMBA LATINĂ SAU LIMBA GREACĂ VECHE SAU LIMBA EBRAICĂ SAU LITERATURĂ UNIVERSALĂ ŞI COMPARATĂ*
13. LIMBA ŞI LITERATURA NORVEGIANĂ – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ SAU LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ SAU O LIMBĂ ŞI LITERATURĂ MODERNĂ SAU LIMBA LATINĂ SAU LIMBA GREACĂ VECHE SAU LIMBA EBRAICĂ SAU LITERATURĂ UNIVERSALĂ ŞI COMPARATĂ*
14. LIMBA ŞI LITERATURA JAPONEZĂ – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ SAU LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ SAU O LIMBĂ ŞI LITERATURĂ MODERNĂ SAU LIMBA LATINĂ SAU LIMBA GREACĂ VECHE SAU LIMBA EBRAICĂ SAU LITERATURĂ UNIVERSALĂ ŞI COMPARATĂ*
15. LIMBA ŞI LITERATURA CHINEZĂ – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ SAU LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ SAU O LIMBĂ ŞI LITERATURĂ MODERNĂ SAU LIMBA LATINĂ SAU LIMBA GREACĂ VECHE SAU LIMBA EBRAICĂ SAU LITERATURĂ UNIVERSALĂ ŞI COMPARATĂ*
16. LIMBA ŞI LITERATURA COREEANĂ – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ SAU LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ SAU O LIMBĂ ŞI LITERATURĂ MODERNĂ SAU LIMBA LATINĂ SAU LIMBA GREACĂ VECHE SAU LIMBA EBRAICĂ SAU LITERATURĂ UNIVERSALĂ ŞI COMPARATĂ*
17. LIMBA ŞI LITERATURA FINLANDEZĂ – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ SAU LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ SAU O LIMBĂ ŞI LITERATURĂ MODERNĂ SAU LIMBA LATINĂ SAU LIMBA GREACĂ VECHE SAU LIMBA EBRAICĂ SAU LITERATURĂ UNIVERSALĂ ŞI COMPARATĂ*
18. FILOLOGIE CLASICĂ (Limba şi literatura latină – Limba şi literatura greacă veche)
19. LIMBA ŞI LITERATURA PORTUGHEZĂ – LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ SAU LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ SAU O LIMBĂ ŞI LITERATURĂ MODERNĂ SAU LIMBA LATINĂ SAU LIMBA GREACĂ VECHE SAU LIMBA EBRAICĂ SAU LITERATURĂ UNIVERSALĂ ŞI COMPARATĂ*

II. DOMENIUL STUDII CULTURALE
1.
ETNOLOGIE – linia maghiară
2. STUDII CULTURALE – linia maghiară

III. DOMENIUL LIMBI MODERNE APLICATE
1. LIMBI MODERNE APLICATE

OBSERVAŢII:

 1. Ca specializare B, Literatura universală şi comparată poate fi studiată atât în limba română, cât şi în limba maghiară.
 2. Limbi şi literaturi moderne de segment B: engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă, norvegiană, finlandeză, japoneză şi limba ebraică.
 3. La specializarea Limba și literatura japoneză (A sau B) limba japoneză nu poate intra în combinații cu alte limbi asiatice, respectiv Limba și literatura chineză și Limba și literatura coreeană.
 • Share :
Scroll Up
Acest website folosește cookie-uri pentru a vă oferi o mai bună experiență de navigare. Cookie-urile sunt mici fragmente de text pe care site-ul web le transmite browser-ului și care sunt stocate în dispozitivul informatic al utilizatorului. Prin utilizarea cookie-urilor, site-ul web devine mai util prin personalizarea conținutului său în funcție de preferințele dumneavoastră. Toate detaliile despre cookie-urile folosite le găsiți în Politica de utilizare a cookie-urilor. Continuarea navigării implică acceptarea cookie-urilor strict necesare. Site-ul web folosește și cookies de performanță care sunt utilizate doar pentru a îmbunătăți modul în care funcționează website-ul. Vizitatorii site-ului nostru nu sunt niciodată identificați în mod individual sau personal.
Accept
Respinge
Privacy Policy