INFORMAȚII ADMITERE LITERE UBB – NIVEL LICENȚĂ – 2024

Ultima actualizare: 7 februarie 2024.

Informații utile pentru candidați

Regulamentul de admitere la nivel licență pentru anul universitar 2024/2025 va fi actualizat și postat pe site în perioada martie – aprilie 2024.

Momentan, informațiile postate sunt DOAR orientative, urmând ca acestea să fie modificate pentru admiterea din sesiunile iulie 2024 și septembrie 2024.

ETAPA I

■ înscrierea candidaţilor: 15, 16, 17, 18, 19 iulie 2024
■ verificarea de către candidaţi a datelor introduse în conturile din platforma de înscriere: 23 iulie 2024
■ contestaţii: 23 iulie 2024 (*se vor depune electronic până la ora 12:00, cu mențiunea „în atenția Comisiei de Admitere”)
■ rezultate inițiale: 25 iulie 2024
■ confirmarea locurilor: 26, 27, 28 iulie 2024
■ afişarea listelor finale: 31 iulie 2024

ETAPA II

■ înscrierea candidaţilor: 4, 5, 6 septembrie 2024
■ verificarea de către candidati a datelor introduse în conturile din platforma de înscriere: 8 septembrie 2024
■ contestaţii: 9 septembrie 2024 (*se vor depune electronic până la ora 12:00, cu mențiunea „în atenția Comisiei de Admitere”)
■ rezultate inițiale: 10 septembrie 2024
■ confirmarea locurilor: 10, 11 septembrie 2024
■ afişarea listelor finale: 13 septembrie 2024

Se organizează DOAR cursuri cu frecvență (la zi).

La Facultatea de Litere UBB, NU se organizează concurs de admitere pe locuri cu taxă pentru învăţământ la distanţă sau frecvenţă redusă.

Regimul de studii al cursurilor este buget sau taxă.

Facultatea de Litere a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, pentru anul universitar 2024-2025, organizează concurs de admitere în domeniile Limbă și literatură, Studii culturale și Limbi moderne aplicate, nivel licenţă, cursuri cu frecvenţă pe locuri subvenţionate prin granturi de studii și pe locuri cu taxă, cu durata studiilor de 3 ani.

Etapa 1, iulie 2023

Etapa 2, septembrie 2023

În etapa 2, rezultatele finale s-au anunțat individual, pe platforma de admitere.

INFORMAȚII DE INTERES DUPĂ ADMITERE

Pentru candidații admiși la loc de BUGET, este necesar să fie respectați următorii pași:

 1. Se confirmă locul bugetat online pe platforma de înscriere;

 2. Se încarcă, pe platformă, contractul de şcolarizare semnat;

 3. Se depune dosarul complet cu documentele în original (+2 fotografii tip buletin) la sediul facultăţii într-o perioada anunțată de facultate în timp util;

 4. Se bifează modulul pedagogic (dacă se doreşte);

 5. Se bifează solicitarea pentru loc în cămin (dacă se doreşte).

Pentru candidații admiși la loc cu TAXĂ, este necesar să fie respectați următorii pași:

 1. Se confirmă locul cu taxă online pe platforma de înscriere;

 2. Se achită online, pe platformă, prima rată de şcolarizare: 900 lei;

 3. Se încarcă, pe platformă, contractul de şcolarizare semnat;

 4. Se bifează în contul din platformă opţiunea conform căreia se doreşte redistribuirea pentru un loc bugetat;

 5. Se depune dosarul complet cu documentele în original (+2 fotografii tip buletin) la sediul facultăţii într-o perioadă anunțată de facultate în timp util;

 6. Se bifează modulul pedagogic (dacă se doreşte);

 7. Se bifează solicitarea pentru loc în cămin (dacă se doreşte);

 8. Se solicită un loc bugetat la o secţie unde au rămas locuri libere printr-o cerere de transfer adresată prin e-mail comisiei de admitere (dacă se doreşte), (vezi situaţia centralizatoare);

 

 

Biroul de Informații Litere UBB
Corp A, parter, cabinet 24: luni-vineri, 9:00-12:00

 • Linia română: tel: 0264-532238 (luni-vineri, 9:00-14:00), e-mail: lett@ubbcluj.ro

 • Linia maghiară: tel: 0264-432417

Social media

Facebook

Instagram

Linkuri utile pentru candidați cu studii în străinătate sau provenind din categorii speciale

https://cci.ubbcluj.ro/admission-international-students/recognition-of-studies-romanian-citizens/bachelor-studies/

Cetățenii români care au terminat studiile în străinătate vor solicita recunoașterea diplomei de bacalaureat obținute în străinătate și echivalarea notelor în funcție de criteriile de admitere.

Persoana de contact pentru test de limba română: secretar șef Litere UBB: Claudia Botezatu
Email: claudia.botezatu@ubbcluj.ro
Tel.: 0040 0264536747

https://infoadmitere.ubbcluj.ro/ro/licenta/alte_categorii

 

În vederea înscrierii la facultate, candidaţii de etnie romă, trebuie să prezinte la înscriere o recomandare din partea unei organizaţii legal constituite a romilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, în care se mentionează că respectivul face parte din etnia romilor şi nu faptul că acesta este membru al organizaţiei în cauză.

Ce specializări se pot studia la Facultatea de Litere UBB, nivel licență?

La Facultatea de Litere, se alege, întâi, domeniul de studiu:

 1. Domeniul Limbă și literatură

 2. Domeniul Studii culturale

 3. Domeniul Limbi moderne aplicate

La domeniul Limbă și literatură, trebuie alese OBLIGATORIU două limbi, denumite limbi de segment A+B. Candidatul la domeniul Limbă și literatură concurează cu toți ceilalți candidați de la limba principală pentru care optează.

Dosarul înscris TREBUIE încărcat cu atenție la combinația EXACTĂ dorită de candidat (limbile alese trebuie să fie în ordinea EXACTĂ dorită de candidat).

La domeniul Limbi moderne aplicate, trebuie alese OBLIGATORIU două limbi.

Ca segment B, Literatura universală şi comparată poate fi studiată atât în limba română, cât şi în limba maghiară.

Limbi şi literaturi moderne de segment B: engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă, norvegiană, finlandeză, japoneză şi limba ebraică.

Limba și literatura japoneză (aleasă ca segment A sau B), nu poate intra în combinații cu alte limbi asiatice, adică Limba și literatura chineză și Limba și literatura coreeană.

Pentru fiecare combinație de limbi A+B, se va încărca un DOSAR SEPARAT COMPLET și se va plăti CÂTE O TAXĂ.

EXCEPȚIE DE LA ÎNCĂRCAREA UNUI DOSAR SEPARAT COMPLET: regimul buget și taxă, candidatul având opțiunea să aplice la o combinație A+B și pentru loc la buget, și pentru loc la taxă pentru ACELAȘI DOSAR ÎNCĂRCAT.

Exemplu: se depune un dosar 1 la EN-RO. Pentru acest dosar 1, candidatul poate bifa și buget, și taxă.

Scutirea de taxa de 200 RON pentru categorii speciale de candidați se aplică DOAR pentru un dosar O SINGURĂ DATĂ ÎN VIAȚĂ.

I. Domeniul Limbă și literatură

Limbi de segment A și posibilitățile de combinare cu limbi de segment B

poate fi combinată cu următoarele limbi de segment B:

1. LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ

sau

2. O LIMBĂ ŞI LITERATURĂ MODERNĂ

sau

3. LIMBA ȘI LITERATURA LATINĂ

sau

4. LIMBA ȘI LITERATURA GREACĂ VECHE

sau

5. LITERATURĂ UNIVERSALĂ ŞI COMPARATĂ

poate fi combinată cu următoarele limbi de segment B:

1. LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ

sau

2. LIMBA ŞI LITERATURA GERMANĂ

poate fi combinată cu următoarele limbi de segment B:

1. LIMBĂ ŞI LITERATURĂ  MODERNĂ

sau

2. LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

sau

3. LIMBA ȘI LITERATURA LATINĂ

sau

4. LIMBA ȘI LITERATURA GREACĂ VECHE

sau

5. LIMBA ȘI LITERATURA EBRAICĂ

Specializarea FILOLOGIE CLASICĂ presupune, deja, o dublă specializare, formată din următoarele combinații: Limba şi literatura latină – Limba şi literatura greacă veche.

se poate combina cu următoarele limbi de segment B:

1. LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

sau

2. LIMBA ȘI LITERATURA MAGHIARĂ

sau

3. O LIMBĂ ȘI LITERATURĂ MODERNĂ

sau

4. LIMBA ȘI LITERATURA LATINĂ

sau

5. LIMBA ȘI LITERATURA GREACĂ VECHE

sau

6. LIMBA ȘI LITERATURA EBRAICĂ

sau

7. LITERATURA UNIVERSALĂ ŞI COMPARATĂ

se poate combina cu următoarele limbi de segment B:

1. LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

sau

2. LIMBA ȘI LITERATURA MAGHIARĂ

sau

3. O LIMBĂ ȘI LITERATURĂ MODERNĂ

sau

4. LIMBA ȘI LITERATURA LATINĂ

sau

5. LIMBA ȘI LITERATURA GREACĂ VECHE

sau

6. LIMBA ȘI LITERATURA EBRAICĂ

sau

7. LITERATURA UNIVERSALĂ ŞI COMPARATĂ

se poate combina cu următoarele limbi de segment B:

1. LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

sau

2. LIMBA ȘI LITERATURA MAGHIARĂ

sau

3. O LIMBĂ ȘI LITERATURĂ MODERNĂ

sau

4. LIMBA ȘI LITERATURA LATINĂ

sau

5. LIMBA ȘI LITERATURA GREACĂ VECHE

sau

6. LIMBA ȘI LITERATURA EBRAICĂ

sau

7. LITERATURA UNIVERSALĂ ŞI COMPARATĂ

se poate combina cu următoarele limbi de segment B:

1. LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

sau

2. O LIMBĂ ȘI LITERATURĂ MODERNĂ

sau

3. LIMBA ȘI LITERATURA LATINĂ

sau

4. LIMBA ȘI LITERATURA GREACĂ VECHE

sau

5. LIMBA ȘI LITERATURA EBRAICĂ

sau

6. LITERATURA UNIVERSALĂ ŞI COMPARATĂ

se poate combina cu următoarele limbi de segment B:

1. LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

sau

2. O LIMBĂ ȘI LITERATURĂ MODERNĂ

sau

3. LIMBA ȘI LITERATURA LATINĂ

sau

4. LIMBA ȘI LITERATURA GREACĂ VECHE

sau

5. LIMBA ȘI LITERATURA EBRAICĂ

sau

6. LITERATURA UNIVERSALĂ ŞI COMPARATĂ

se poate combina cu următoarele limbi de segment B:

1. LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

sau

2. O LIMBĂ ȘI LITERATURĂ MODERNĂ

sau

3. LIMBA ȘI LITERATURA LATINĂ

sau

4. LIMBA ȘI LITERATURA GREACĂ VECHE

sau

5. LIMBA ȘI LITERATURA EBRAICĂ

sau

6. LITERATURA UNIVERSALĂ ŞI COMPARATĂ

se poate combina cu următoarele limbi de segment B:

1. LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

sau

2. O LIMBĂ ȘI LITERATURĂ MODERNĂ

sau

3. LIMBA ȘI LITERATURA LATINĂ

sau

4. LIMBA ȘI LITERATURA GREACĂ VECHE

sau

5. LIMBA ȘI LITERATURA EBRAICĂ

sau

6. LITERATURA UNIVERSALĂ ŞI COMPARATĂ

Limba și literatura maghiară ca monospecializare nu trebuie combinată cu o limbă de segment B. Se studiază singură.

se poate combina cu următoarele limbi de segment B:

1. LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

sau

2. O LIMBĂ MODERNĂ

sau

3. LIMBA LATINĂ

sau

4. LIMBA GREACĂ VECHE

sau

5. LIMBA EBRAICĂ

sau

6. LITERATURA UNIVERSALĂ ŞI COMPARATĂ

se poate combina cu următoarele limbi de segment B:

1. LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

sau

2. LIMBA ȘI LITERATURA MAGHIARĂ

sau

3. O LIMBĂ ȘI LITERATURĂ MODERNĂ

sau

4. LIMBA ȘI LITERATURA LATINĂ

sau

5. LIMBA ȘI LITERATURA GREACĂ VECHE

sau

6. LIMBA ȘI LITERATURA EBRAICĂ

sau

7. LITERATURA UNIVERSALĂ ŞI COMPARATĂ

se poate combina cu următoarele limbi de segment B:

1. LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

sau

2. LIMBA ȘI LITERATURA MAGHIARĂ

sau

3. O LIMBĂ ȘI LITERATURĂ MODERNĂ

sau

4. LIMBA ȘI LITERATURA LATINĂ

sau

5. LIMBA ȘI LITERATURA GREACĂ VECHE

sau

6. LIMBA ȘI LITERATURA EBRAICĂ

sau

7. LITERATURA UNIVERSALĂ ŞI COMPARATĂ

se poate combina cu următoarele limbi de segment B:

1. LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

sau

2. LIMBA ȘI LITERATURA MAGHIARĂ

sau

3. O LIMBĂ ȘI LITERATURĂ MODERNĂ

sau

4. LIMBA ȘI LITERATURA LATINĂ

sau

5. LIMBA ȘI LITERATURA GREACĂ VECHE

sau

6. LIMBA ȘI LITERATURA EBRAICĂ

sau

7. LITERATURA UNIVERSALĂ ŞI COMPARATĂ

se poate combina cu următoarele limbi de segment B:

1. LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

sau

2. LIMBA ȘI LITERATURA MAGHIARĂ

sau

3. O LIMBĂ ȘI LITERATURĂ MODERNĂ

sau

4. LIMBA ȘI LITERATURA LATINĂ

sau

5. LIMBA ȘI LITERATURA GREACĂ VECHE

sau

6. LIMBA ȘI LITERATURA EBRAICĂ

sau

7. LITERATURA UNIVERSALĂ ŞI COMPARATĂ

se poate combina cu următoarele limbi de segment B:

1. LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

sau

2. LIMBA ȘI LITERATURA MAGHIARĂ

sau

3. O LIMBĂ ȘI LITERATURĂ MODERNĂ

sau

4. LIMBA ȘI LITERATURA LATINĂ

sau

5. LIMBA ȘI LITERATURA GREACĂ VECHE

sau

6. LIMBA ȘI LITERATURA EBRAICĂ

sau

7. LITERATURA UNIVERSALĂ ŞI COMPARATĂ

se poate combina cu următoarele limbi de segment B:

1. LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

sau

2. LIMBA ȘI LITERATURA MAGHIARĂ

sau

3. O LIMBĂ ȘI LITERATURĂ MODERNĂ

sau

4. LIMBA ȘI LITERATURA LATINĂ

sau

5. LIMBA ȘI LITERATURA GREACĂ VECHE

sau

6. LIMBA ȘI LITERATURA EBRAICĂ

sau

7. LITERATURA UNIVERSALĂ ŞI COMPARATĂ

III. DOMENIUL LIMBI MODERNE APLICATE (LMA)

Limbi principale și posibilități de combinare cu a doua limbă care trebuie aleasă în mod obligatoriu

trebuie combinată cu una dintre următoarele limbi:

1. FRANCEZĂ

sau

2. GERMANĂ

sau

3. ITALIANĂ

sau

4. SPANIOLĂ

trebuie combinată cu una dintre următoarele limbi:

1. ENGLEZĂ

sau

2. GERMANĂ

sau

3. ITALIANĂ

sau

4. SPANIOLĂ

 • Share :
Acest website folosește cookie-uri pentru a vă oferi o mai bună experiență de navigare. Cookie-urile sunt mici fragmente de text pe care site-ul web le transmite browser-ului și care sunt stocate în dispozitivul informatic al utilizatorului. Prin utilizarea cookie-urilor, site-ul web devine mai util prin personalizarea conținutului său în funcție de preferințele dumneavoastră. Toate detaliile despre cookie-urile folosite le găsiți în Politica de utilizare a cookie-urilor. Continuarea navigării implică acceptarea cookie-urilor strict necesare. Site-ul web folosește și cookies de performanță care sunt utilizate doar pentru a îmbunătăți modul în care funcționează website-ul. Vizitatorii site-ului nostru nu sunt niciodată identificați în mod individual sau personal.
Accept
Respinge
Privacy Policy