ADMITERE LITERE UBB – NIVEL LICENȚĂ – 2024

Ultima actualizare: iunie 2024.

Informații utile pentru candidați

Dragi candidați, accesând butonul de mai jos, găsiți Regulamentul Facultății de Litere UBB pentru admiterea la nivel licență în anul universitar 2024/2025.

Accesând celelalte butoane din cadrul acestei secțiuni, descoperiți mai multe detalii despre admiterea la nivel licență din acest an.

Pentru detalii despre specializări, despre certificate lingvistice sau despre candidați provenind din categorii speciale, găsiți informațiile necesare în secțiunile corespunzătoare de mai jos.

CRITERII DE SELECŢIE PENTRU ADMITERE

– admitere pe bază de dosar –

I. DOMENIUL LIMBĂ ŞI LITERATURĂ

Media de admitere = criteriul 1: 50% media anilor de studiu din liceu + criteriul 2: 50% media Examenului de Bacalaureat

II. DOMENIUL STUDII CULTURALE

Media de admitere = criteriul 1: 50% media anilor de studiu din liceu + criteriul 2: 50% media Examenului de Bacalaureat

III. DOMENIUL LIMBI MODERNE APLICATE

Media de admitere = criteriul 1: 50% media anilor de studiu din liceu + criteriul 2: 50% media examenului de bacalaureat

Pentru candidații LICENȚIAȚI, media de la Examenul de BACALAUREAT se înlocuiește cu media de la examenul de LICENȚĂ şi media anilor de studiu din liceu se ȋnlocuieşte cu media anilor de studiu din facultate.

La Facultatea de Litere, se alege, întâi, domeniul de studiu:

1. Domeniul Limbă și literatură

2. Domeniul Studii culturale

3. Domeniul Limbi moderne aplicate

La domeniul Limbă și literatură, trebuie alese două limbi, denumite limbi de segment A+B (sau specializări A și B). Candidatul la domeniul Limbă și literatură concurează cu toți ceilalți candidați de la limba principală pentru care optează.

La domeniul Limbi moderne aplicate, trebuie alese două limbi B+C (limba A este automat româna).

Vedeți mai jos combinațiile de limbi posibile la admiterea din anul 2024.

ETAPA I

înscrierea candidaţilor: 15, 16, 17, 18, 19 iulie 2024;

verificarea de către candidaţi a datelor introduse în conturile din platforma de înscriere: 23 iulie 2024;

contestaţii: 23 iulie 2024 (*se vor depune electronic până la ora 12:00, cu mențiunea „în atenția Comisiei de Admitere”);

rezultate inițiale: 25 iulie 2024;

confirmarea locurilor: 26, 27, 28 iulie 2024;

■ afişarea listelor finale: 31 iulie 2024.

ETAPA II

înscrierea candidaţilor: 4, 5, 6 septembrie 2024;

verificarea de către candidati a datelor introduse în conturile din platforma de înscriere: 8 septembrie 2024;

contestaţii: 9 septembrie 2024 (*se vor depune electronic până la ora 12:00, cu mențiunea „în atenția Comisiei de Admitere”);

rezultate inițiale: 10 septembrie 2024;

confirmarea locurilor: 10, 11 septembrie 2024;

■ afişarea listelor finale: 13 septembrie 2024.

Înscrierea candidaților se va face DOAR online.

Taxa de admitere se achită DOAR prin această platformă. Platforma va deveni accesibilă înainte să înceapă perioadele admiterii.

Se organizează DOAR cursuri cu frecvență (la zi).

La Facultatea de Litere UBB, NU se organizează concurs de admitere pe locuri cu taxă pentru învăţământ la distanţă sau frecvenţă redusă.

Regimul de studii al cursurilor este buget sau taxă.

Facultatea de Litere a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, pentru anul universitar 2024-2025, organizează concurs de admitere în domeniile Limbă și literatură, Studii culturale și Limbi moderne aplicate, nivel licenţă, cursuri cu frecvenţă pe locuri subvenţionate prin granturi de studii și pe locuri cu taxă, cu durata studiilor de 3 ani.

REZULTATE DUPĂ CONFIRMĂRILE LOCURILOR, ETAPA 1, IULIE 2023

ROMÂNĂ buget: 6,85; taxă: 7,33 (caz care studiază altă facultate în regim buget);

LITERATURĂ COMPARATĂ buget: 7,97; taxă: 8,78 (caz care studiază altă facultate în regim buget); candidați etnici români: 8,46.

CLASICE (LAT și GR VECHE) – buget: 8,87; taxă: nu au fost candidați.

ENGLEZĂ – buget: 9,04; taxă: 6,43; candidați din mediul rural: 7,69.

GERMANĂ – buget: 7,07; taxă: 9,52 (caz care studiază altă facultate în regim buget).

NORVEGIANĂ – buget: 7,56; taxă: 8,30 (caz care studiază altă facultate în regim buget).

FINLANDEZĂ – buget: 8,83;

FRANCEZĂ – buget: 7,63; taxă: 9,71 (caz care studiază altă facultate regim buget).

ITALIANĂ – buget: 6,91; taxă: 7,49 (caz care studiază altă facultate regim buget).

SPANIOLĂ – buget: 5,93; taxă: 7,61 (caz care studiază altă facultate regim buget).

PORTUGHEZĂ – buget: 7,96; taxă: 8,30 (caz care studiază altă facultate regim buget).

JAPONEZĂ – buget: 9,13; taxă: 6,94.

CHINEZĂ – buget: 8,48; taxă: 7,81.

COREEANĂ – buget: 9,27; taxă: 6,72; candidați din mediul rural: 7,48.

RUSĂ – buget: 8,75; taxă: nu au fost candidați.

UCRAINEANĂ – buget: 8,15; taxă: nu au fost candidați.

Etnologie în limba maghiară – buget: 7,27; taxă: nu au fost candidați.

Studii culturale în limba maghiară – buget: nu a fost candidați; taxă: 8,76.

MAGHIARĂ MONOSPECIALIZARE – buget: 6,83; taxă: 8,27 (caz care studiază altă facultate în regim buget).

MAGHIARĂ și ALTE LIMBI – buget: 6,83; taxă: 9,30 (caz care studiază altă facultate în regim buget).

LIMBI MODERNE APLICATE – buget: 5,91; taxă: 9,38 (caz care studiază altă facultate în regim buget).

 

INSTRUCȚIUNI de citire corectă a mediilor de admitere după confirmări

Toți candidații concurează cu ceilalți candidați care au aplicat pentru aceeași limbă de segment A, adică limbă/specializare principală.

România le oferă candidaților șansa să studieze în regim buget (adică finanțată de către stat) o singură facultate o singură dată în viață.

Dacă, la o limbă A, media de admitere la taxă este mai mare decât media de admitere la buget, înseamnă că acel candidat mai studiază/a studiat altă facultate în regim buget, fiind obligat să studieze Facultatea de Litere UBB în regim taxă.

Candidații RESPINȘI sunt candidații care, deși au avut medii mari, nu și-au confirmat locul, deci au pierdut locul respectiv la Facultatea de Litere UBB.

consultă și

REZULTATE INIȚIALE, ETAPA 1, SEPTEMBRIE 2023

În etapa 2, rezultatele finale s-au anunțat individual, pe platforma de admitere.

ROMÂNĂ buget: 6,76; taxă: 6,14.

LITERATURĂ COMPARATĂ buget: 6,14; taxă: nu au fost candidați.

CLASICE (LAT și GR VECHE) – buget: nu au fost candidați; taxă: 6,50.

ENGLEZĂ – buget: nu au fost locuri; taxă: 6,36.

GERMANĂ – buget: 8,00; taxă: nu au fost candidați.

NORVEGIANĂ – buget: 7,59; taxă: nu au fost candidați.

FINLANDEZĂ – buget: 8,12; taxă: nu au fost candidați.

FRANCEZĂ – buget: 6,36; taxă: nu au fost candidați.

ITALIANĂ – buget: 8,04; taxă: nu au fost candidați.

SPANIOLĂ – buget: nu au fost locuri; taxă: 7,04.

PORTUGHEZĂ – buget: 8,34; taxă: nu au fost candidați.

JAPONEZĂ – buget: nu au fost locuri; taxă: 8,88; în așteptare: 7,75.

CHINEZĂ – buget: nu au fost locuri; taxă: 8,13.

COREEANĂ – buget: nu au fost locuri; taxă: 7,88.

RUSĂ – buget: 8,13; taxă: nu au fost candidați.

UCRAINEANĂ – buget: 8,07; taxă: 6,64.

Etnologie în limba maghiară nu au fost candidați.

Studii culturale în limba maghiară – buget: nu au fost candidați; taxă: nu au fost candidați.

MAGHIARĂ MONOSPECIALIZARE – buget: 7,59; taxă: 8,38 (caz care studiază altă facultate în regim buget).

MAGHIARĂ și ALTE LIMBI – buget: nu au fost candidați; taxă: 6,44.

LIMBI MODERNE APLICATE – buget: 6,87; taxă: 7,89 (caz care studiază altă facultate în regim buget).

 

INSTRUCȚIUNI de citire corectă a mediilor de admitere după confirmări

Toți candidații concurează cu ceilalți candidați care au aplicat pentru aceeași limbă de segment A, adică limbă/specializare principală.

România le oferă candidaților șansa să studieze în regim buget (adică finanțată de către stat) o singură facultate o singură dată în viață.

Dacă, la o limbă A, media de admitere la taxă este mai mare decât media de admitere la buget, înseamnă că acel candidat mai studiază/a studiat altă facultate în regim buget, fiind obligat să studieze Facultatea de Litere UBB în regim taxă.

Candidații RESPINȘI sunt candidații care, deși au avut medii mari, nu și-au confirmat locul, deci au pierdut locul respectiv la Facultatea de Litere UBB.

Dragi candidați, vă invităm să consultați, într-o secțiune special dedicată de mai jos, certificatele lingvistice care se echivalează cu nota 10 la unul dintre cele două criterii de admitere, la alegere: sau media anilor de liceu, sau media Examenului de Bacalaureat.

Vă rugăm să descoperiți olimpiadele și concursurile școlare ale căror premii se echivalează cu nota 10 la admitere într-o secțiune specială dedicată acestora mai jos!

NIVELUL LIMBILOR STRĂINE

La Domeniul Limbă și Literatură:

– NIVEL AVANSAT: engleză și germană
– NIVEL ÎNCEPĂTOR: japoneză, chineză, coreeană, norvegiană, finlandeză, ebraică, greacă veche
– NIVEL ÎNCEPĂTOR sau/și AVANSAT: franceză, italiană, spaniolă, rusă, ucraineană, portugheză, latină

Pentru candidații la Domeniul LIMBI MODERNE APLICATE, nivelul competențelor lingvistice trebuie să fie AVANSAT pentru ambele limbi B+C alese.

La Facultatea de Litere, se alege, întâi, domeniul de studiu:

1. Domeniul Limbă și literatură

2. Domeniul Studii culturale

3. Domeniul Limbi moderne aplicate

La domeniul Limbă și literatură, trebuie alese două limbi, denumite limbi de segment A+B (sau specializări A și B). Candidatul la domeniul Limbă și literatură concurează cu toți ceilalți candidați de la limba principală pentru care optează.

La domeniul Limbi moderne aplicate, trebuie alese două limbi B+C.

Vedeți mai jos combinațiile de limbi posibile la admiterea din anul 2024.

TAXE

Taxa de admitere: 250 RON = taxa de procesare (50 RON) + taxa de înscriere (200 RON). Va fi achitată exclusiv online prin platforma de admitere. Taxa de admitere este nereturnabilă.

Taxele de şcolarizare pentru anul universitar 2024-2025 (nivel licenţă, în cazul în care candidatul va fi admis pe loc cu taxă): 3600 RON/an.

Se aplică o reducere de 25 % pentru studenţii care au fost admişi la două facultăţi și pentru absolvenții de UBB la ȋnceputul anului universitar, prin solicitare scrisă şi prin dovadă.

Se aplică o reducere de 10 % pentru studenţii care au fost admişi și platesc integral taxa de școlarizare.

SCUTIRI DE TAXE

Sunt scutiţi de plata taxei de admitere (taxa de procesare + taxa de înscriere):
1. candidaţii orfani de ambii părinţi
2. candidaţii proveniţi din centrele de plasament familial

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere (200 RON):
1. angajaţii şi copiii angajaţilor UBB și ai Bibliotecii Centrale Universitare
2. copiii personalului didactic şi didactic auxiliar în activitate sau pensionari din instituţiile de învăţământ universitar şi preuniversitar (cadre didactice/personal didactic auxiliar: profesor, învăţător, maistru instructor, secretar, tehnician, laborant, bibliotecar, inginer de sistem, administrator financiar patrimoniu); pe adeverinţa eliberată de unitatea şcolară se va specifica obligatoriu: titular sau angajat pe perioadă nedeterminată.

Candidaţii care sunt cadre didactice nu sunt scutiţi de plata taxei de înscriere.

Scutirea nu se aplică decât pentru o singură specializare, o singură dată şi numai pentru o singură instituţie de învăţământ superior.

Candidaţii care solicită scutirea de taxe vor prezenta la dosar acte justificative (scanate).

INFORMAȚII DE INTERES DUPĂ ADMITERE

Pentru candidații admiși la loc de BUGET, este necesar să fie respectați următorii pași:

 1. Se confirmă locul bugetat online pe platforma de înscriere;

 2. Se încarcă, pe platformă, contractul de şcolarizare semnat;

 3. Se depune dosarul complet cu documentele în original (+2 fotografii tip buletin) la sediul facultăţii într-o perioada anunțată de facultate în timp util;

 4. Se bifează modulul pedagogic (dacă se doreşte);

 5. Se bifează solicitarea pentru loc în cămin (dacă se doreşte).

Pentru candidații admiși la loc cu TAXĂ, este necesar să fie respectați următorii pași:

 1. Se confirmă locul cu taxă online pe platforma de înscriere;

 2. Se achită online, pe platformă, prima rată de şcolarizare: 900 lei;

 3. Se încarcă, pe platformă, contractul de şcolarizare semnat;

 4. Se bifează în contul din platformă opţiunea conform căreia se doreşte redistribuirea pentru un loc bugetat;

 5. Se depune dosarul complet cu documentele în original (+2 fotografii tip buletin) la sediul facultăţii într-o perioadă anunțată de facultate în timp util;

 6. Se bifează modulul pedagogic (dacă se doreşte);

 7. Se bifează solicitarea pentru loc în cămin (dacă se doreşte);

 8. Se solicită un loc bugetat la o secţie unde au rămas locuri libere printr-o cerere de transfer adresată prin e-mail comisiei de admitere (dacă se doreşte), (vezi situaţia centralizatoare);

 

 

Biroul de Informații Litere UBB
Corp A, parter, cabinet 24: luni-vineri, 9:00-12:00

 • Linia română: tel: 0264-532238 (luni-vineri, 9:00-14:00), e-mail: lett@ubbcluj.ro

 • Linia maghiară: tel: 0264-432417

Social media

Facebook

Instagram

descoperă, mai jos, certificatele lingvistice echivalate cu nota 10

CERTIFICATE LINGVISTICE CARE SE ECHIVALEAZĂ 

I. PENTRU DOMENIUL LIMBĂ ȘI LITERATURĂ

Absolvenţii de liceu cu Diplomă de bacalaureat, care au certificatele lingvistice de mai jos, vor fi notaţi cu 10 (zece) la criteriul de admitere cu media mai mică.

ATENȚIE!

Certificatul lingvistic deținut de candidat se echivalează DOAR dacă are nivelul și punctajul de mai jos! Niciun alt certificat de nivel mai mic NU se echivalează.

Unul dintre certificatele lingvistice de mai jos se echivalează cu nota 10 la unul dintre criteriile de admitere DOAR DACĂ, în combinația de limbi A+B obligatorie pentru Domeniul Limbă și literatură, este aleasă Limba și literatura engleză.

– Certificate in Advanced English CAE/ Advanced (Grade A, nivel C2);

– Certificate of Proficiency in English CPE/Proficiency (Grades A,B,C, nivel C2);

– International English Language Testing System IELTS nivel C2;

– Pearson EDI Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2) Pearson JETSET Level 7, nivel C2 (Total=minimum 135 puncte);

– Level 4 Pearson LCCI English for Business Pearson LCCI IQ English for Business Level 4, nivel C2 (Total=minimum 184 puncte);

– Pearson Edexcel Level 3 Certificate in ESOL International Pearson Test of English (PTE) General Level 5, nivel C2 (Total=minimum 76 puncte);

– TRINITY Integrated Skills in English TRINITY ISE IV, nivel C2;

– City and Guilds International English for Speakers of Other Languages The International ESOL Diploma (IESOL), nivel C2;

– Examination for the Certificate of Proficiency in English (Cambridge Michigan ) ECPE nivel C2;

– Ascentis Anglia ESOL Ascentis Anglia ESOL nivel C2;

– Certificatul de competenţă lingvistică ALPHA la limba engleză, nivel C2 (Total=minimum 28 puncte).

ATENȚIE!

Certificatul lingvistic deținut de candidat se echivalează DOAR dacă are nivelul și punctajul de mai jos! Niciun alt certificat de nivel mai mic NU se echivalează.

Unul dintre certificatele lingvistice de mai jos se echivalează cu nota 10 la unul dintre criteriile de admitere DOAR DACĂ, în combinația de limbi A+B obligatorie pentru Domeniul Limbă și literatură, este aleasă Limba și literatura germană.

DSD (Das Deutsche Sprachdiplom der Kultursministerkonferenz, Zweite Stufe) – B2, C1;

– ŐSD (Das Ősterreichische Sprachdiplom Deutsch) – B2, C1;

– Goethe Zertifikat – B2, C1;

– GDS (Großes Deutsches Sprachdiplom) – C2;

– Goethe-Zertifikat C2;

– TestDaF – TDN 4, TDN 5 (corespunde nivelurilor B2, C1);

– telc Deutsch – C1

ATENȚIE!

Certificatul lingvistic deținut de candidat se echivalează DOAR dacă are nivelul și punctajul de mai jos! Niciun alt certificat de nivel mai mic NU se echivalează.

Unul dintre certificatele lingvistice de mai jos se echivalează cu nota 10 la unul dintre criteriile de admitere DOAR DACĂ, în combinația de limbi A+B obligatorie pentru Domeniul Limbă și literatură, este aleasă Limba și literatura franceză.

– DALF (Diplôme approfondi de langue française) – C1, C2;

– DELF (Diplôme d’études en langue française) sau DELF Junior – B2*
*sau echivalent: Diplomă atestând absolvirea secției bilingve francofone în conformitate cu acordul interguvernamental franco-român din 28 septembrie 2008, însoțită de diploma de bacalaureat mențiunea bilingv (sau adeverință, pentru promoția 2024);

– TCF épreuves obligatoires + épreuves facultatives – B2, C1, C2;

– TEF épreuves obligatoires + épreuves facultatives – B2, C1, C2

ATENȚIE!

Certificatul lingvistic deținut de candidat se echivalează DOAR dacă are nivelul și punctajul de mai jos! Niciun alt certificat de nivel mai mic NU se echivalează.

Unul dintre certificatele lingvistice de mai jos se echivalează cu nota 10 la unul dintre criteriile de admitere DOAR DACĂ, în combinația de limbi A+B obligatorie pentru Domeniul Limbă și literatură, este aleasă Limba și literatura italiană.

– CILS (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera) – C1, C2;

– CILS DUE – B2;

– CELI 3 (B2), CELI 4 (C1), CELI 5 (C2) (Certificazione della lingua italiana)

ATENȚIE!

Certificatul lingvistic deținut de candidat se echivalează DOAR dacă are nivelul și punctajul de mai jos! Niciun alt certificat de nivel mai mic NU se echivalează.

Unul dintre certificatele lingvistice de mai jos se echivalează cu nota 10 la unul dintre criteriile de admitere DOAR DACĂ, în combinația de limbi A+B obligatorie pentru Domeniul Limbă și literatură, este aleasă Limba și literatura spaniolă.

– DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera) – B2*, C1, C2
– *sau echivalent: Título de Bachiller (eliberat de Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes de España) însoțit de diploma de bacalaureat mențiunea bilingv (sau adeverință, pentru promoția 2024)

ATENȚIE!

Certificatul lingvistic deținut de candidat se echivalează DOAR dacă are nivelul și punctajul de mai jos! Niciun alt certificat de nivel mai mic NU se echivalează.

Unul dintre certificatele lingvistice de mai jos se echivalează cu nota 10 la unul dintre criteriile de admitere DOAR DACĂ, pentru Domeniul Limbă și literatură, este aleasă Limba și literatura portugheză ca limbă A.

– DIPLE – (Diploma Intermédio de Português Língua Estrangeira) – B2;

– CAPLE (Diploma Avançado de Português Língua Estrangeira) – C1;

– CAPLE (Diploma Universitário de Português Língua Estrangeira) – C2.

ATENȚIE!

Certificatul lingvistic deținut de candidat se echivalează DOAR dacă are nivelul și punctajul de mai jos! Niciun alt certificat de nivel mai mic NU se echivalează.

Certificatul se echivalează cu nota 10 la unul dintre criteriile de admitere DOAR DACĂ, pentru Domeniul Limbă și literatură, este aleasă Limba și literatura chineză ca limbă A.

– Chinese Proficiency Test (HSK), Nivelul 3

ATENȚIE!

Certificatul lingvistic deținut de candidat se echivalează DOAR dacă are nivelul și punctajul de mai jos! Niciun alt certificat de nivel mai mic NU se echivalează.

Certificatele se echivalează cu nota 10 la unul dintre criteriile de admitere DOAR DACĂ, pentru Domeniul Limbă și literatură, este aleasă Limba și literatura coreeană ca limbă A.

– TOPIK I (Nivel 1 și 2), TOPIK II (Nivel 3, 4, 5 si 6).

II. PENTRU DOMENIUL LIMBI MODERNE APLICATE

Absolvenţii de liceu cu Diplomă de bacalaureat, care au certificatele lingvistice de mai jos, vor fi notaţi cu 10 (zece) la criteriul de admitere cu media mai mică.

ATENȚIE!

Certificatul lingvistic deținut de candidat se echivalează DOAR dacă are nivelul și punctajul de mai jos! Niciun alt certificat de nivel mai mic NU se echivalează.

Unul dintre certificatele lingvistice de mai jos se echivalează cu nota 10 la unul dintre criteriile de admitere DOAR DACĂ în combinația de limbi este aleasă Limba engleză.

– Cambridge CAE (Certificate in Advanced English) – C1, C2

– Cambridge CPE (Certificate of Proficiency in English) – C1, C2

– Cambridge English ESOL International (level three) – C1, C2

– IELTS – International English Language Testing System C1, C2

– TOEFL – B2

– TOEIC – C1, C2

– ECL – C1, C2

ATENȚIE!

Certificatul lingvistic deținut de candidat se echivalează DOAR dacă are nivelul și punctajul de mai jos! Niciun alt certificat de nivel mai mic NU se echivalează.

Unul dintre certificatele lingvistice de mai jos se echivalează cu nota 10 la unul dintre criteriile de admitere DOAR DACĂ, în combinația de limbi pentru Domeniul Limbi moderne aplicate, este aleasă Limba germană.

– DSD (Das Deutsche Sprachdiplom der Kultursministerkonferenz, Zweite Stufe) – C1, C2
– ŐSD (Das Ősterreichische Sprachdiplom Deutsch) – C1, C2
– Goethe Zertifikat – C1, C2
– GDS (Groses Deutsches Sprachdiplom) – C1, C2
– TestDaF (Der Test Deutsch als Fremdsprache) – TDN 4, B2, C1
– ECL – C1, C2

ATENȚIE!

Certificatul lingvistic deținut de candidat se echivalează DOAR dacă are nivelul și punctajul de mai jos! Niciun alt certificat de nivel mai mic NU se echivalează.

Unul dintre certificatele lingvistice de mai jos se echivalează cu nota 10 la unul dintre criteriile de admitere DOAR DACĂ, în combinația de limbi pentru Domeniul Limbi moderne aplicate, este aleasă Limba franceză.

– DALF (Diplôme approfondi de langue française) – C1, C2
– DELF (Diplôme d’études en langue française) – C1, C2
– TCF (Test de connaissance du français) – C1, C2
– TEF (Test d’évaluation du français) – C1, C2
– ECL – C1, C2

ATENȚIE!

Certificatul lingvistic deținut de candidat se echivalează DOAR dacă are nivelul și punctajul de mai jos! Niciun alt certificat de nivel mai mic NU se echivalează.

Unul dintre certificatele lingvistice de mai jos se echivalează cu nota 10 la unul dintre criteriile de admitere DOAR DACĂ, în combinația de limbi pentru Domeniul Limbi moderne aplicate, este aleasă Limba italiană.

– CILS (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera) – C1, C2
– CELI (Certificazione della lingua italiana) – C1, C2
– ECL – C1, C2

ATENȚIE!

Certificatul lingvistic deținut de candidat se echivalează DOAR dacă are nivelul și punctajul de mai jos! Niciun alt certificat de nivel mai mic NU se echivalează.

Unul dintre certificatele lingvistice de mai jos se echivalează cu nota 10 la unul dintre criteriile de admitere DOAR DACĂ, în combinația de limbi pentru Domeniul Limbi moderne aplicate, este aleasă Limba spaniolă.

– DELE (Diploma de Español como lengua Extranjera) – C1, C2
– ECL – C1, C2

OLIMPIADE ȘI CONCURSURI ȘCOLARE 

Vor fi declaraţi admişi cu nota 10 (zece) la regim buget absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat, care au obţinut distincţii (premiile I, II, III, mențiune) la olimpiadele şcolare și concursuri internaţionale (în domeniu), recunoscute de Ministerul Educației din România, în perioada anilor de studii din liceu.

Premiul I/Medalia de aur

Vor fi declaraţi admişi cu nota 10 (zece) la regim buget absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat, care au obţinut premiul I sau medalia de aur la Olimpiadele școlare naționale (în domeniu), recunoscute de Ministerul Educației din România, în perioada anilor de studii din liceu.

Premiile II, III, mențiune

Absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat, care au obţinut distincţii (premiile II, III, mențiune) la olimpiadele şcolare naţionale (în domeniu) în perioada anilor de studii din liceu vor fi notaţi cu 10 (zece) la una din componentele mediei de admitere.

Premiile II, III, mențiune

Candidaţii din această categorie pot opta pentru limba A la care au obţinut distincţia.

Candidații care au obținut distincții la limbi străine (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă) pot opta și pentru specializarea Literatură universală și comparată.

Cei incluși în această categorie pot opta pentru specializarea Limba și literatura română sau pentru specializarea Literatură universală și comparată.

Absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat, care au obținut distincții (premiile II, III, mențiune) sau premii speciale la olimpiadele școlare naţionale interdisciplinare/transdisciplinare („Lectura ca abilitate de viață” sau „Olimpiada națională de Lingvistică”) în perioada anilor de studii din liceu, vor fi notați cu 10 (zece) la una din componentele mediei de admitere.

Candidaţii din această categorie vor putea opta doar pentru specializările Maghiară (de la domeniile: limbă şi literatură, studii culturale).

Vor fi notaţi cu 10 (zece) la una din componentele mediei de admitere absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat, care au obţinut distincţii în perioada anilor de studii din liceu la următoarele concursuri de limbă sau/şi literatură maghiară:
1. „Implom” de la Gyula (premianţii de pe primele 6 locuri);
2. „Kazinczy Ferenc” de la Győr (premianţii de pe primele 6 locuri);
3. Concursul de corectitudine a limbii de la Sátoraljaújhely (premianţii de pe primele 6 locuri);
4. Concursul de limbă şi literatură sau etnologie maghiară „Tudek”, organizat de MECTS (clasele IX–XII) – faza naţională/internaţională (premianţii de pe primele 3 locuri, în cei patru ani de studii).

Linkuri utile pentru candidați cu studii în străinătate sau provenind din categorii speciale

Cetățenii români care au terminat studiile în străinătate vor solicita recunoașterea diplomei de bacalaureat obținute în străinătate și echivalarea notelor.

Persoana de contact pentru test de limba română: secretar șef Litere UBB: Claudia Botezatu
Email: claudia.botezatu@ubbcluj.ro
Tel.: 0040 0264536747

Persoana de contact: Kozma-Kis Elisabeta-Edita.
E-mail: elisabeta.kozma@ubbcluj.ro

În vederea înscrierii la facultate, candidaţii de etnie romă trebuie să prezinte la înscriere o recomandare din partea unei organizaţii legal constituite a romilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, în care se mentionează că respectivul face parte din etnia romilor şi nu faptul că acesta este membru al organizaţiei în cauză.

Candidați cu studii în alte țări (non-UE) la nivel licență EN/FR

Candidați străini pentru Romanian Government Scholarship (EN/FR)

Ce specializări se pot studia la Facultatea de Litere UBB, nivel licență?

La Facultatea de Litere, se alege, întâi, domeniul de studiu:

 1. Domeniul Limbă și literatură

 2. Domeniul Studii culturale

 3. Domeniul Limbi moderne aplicate

La domeniul Limbă și literatură, trebuie alese două limbi, denumite limbi de segment A+B (sau specializări A și B). Candidatul la domeniul Limbă și literatură concurează cu toți ceilalți candidați de la limba principală pentru care optează.

Dosarul înscris TREBUIE încărcat cu atenție la combinația EXACTĂ dorită de candidat (limbile alese trebuie să fie în ordinea EXACTĂ dorită de candidat).

La domeniul Limbi moderne aplicate, trebuie alese două limbi B+C (limba A este automat româna).

Ca segment B, Literatura universală şi comparată poate fi studiată atât în limba română, cât şi în limba maghiară.

Limbi şi literaturi moderne de segment B: engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă, norvegiană, finlandeză, japoneză şi limba ebraică.

Limba și literatura japoneză (aleasă ca segment A sau B), nu poate intra în combinații cu alte limbi asiatice, adică Limba și literatura chineză și Limba și literatura coreeană.

Limba și literatura chineză și Limba și literatura coreeană pot fi alese DOAR ca limbi de segment A (specializări principale), combinate cu alte limbi B.

Pentru fiecare combinație de limbi A+B, se va încărca un DOSAR SEPARAT COMPLET și se va plăti CÂTE O TAXĂ.

EXCEPȚIE DE LA ÎNCĂRCAREA UNUI DOSAR SEPARAT COMPLET: regimul buget și taxă, candidatul având opțiunea să aplice la o combinație A+B și pentru loc la buget, și pentru loc la taxă pentru ACELAȘI DOSAR ÎNCĂRCAT.

Exemplu: se depune un dosar 1 la EN-RO. Pentru acest dosar 1, candidatul poate bifa și buget, și taxă.

Scutirea de taxa de 200 RON pentru categorii speciale de candidați se aplică DOAR pentru un dosar O SINGURĂ DATĂ ÎN VIAȚĂ.

descoperă combinațiile A + B obligatorii la Litere UBB

I. Domeniul Limbă și literatură

Limbi de segment A și posibilitățile de combinare cu limbi de segment B

poate fi combinată cu următoarele limbi de segment B:

1. LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ

sau

2. O LIMBĂ ŞI LITERATURĂ MODERNĂ (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă, norvegiană, finlandeză, japoneză)

sau

3. LIMBA ȘI LITERATURA LATINĂ

sau

4. LIMBA ȘI LITERATURA GREACĂ VECHE

sau

5. LITERATURĂ UNIVERSALĂ ŞI COMPARATĂ

poate fi combinată cu următoarele limbi de segment B:

1. LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ

sau

2. LIMBA ŞI LITERATURA GERMANĂ

poate fi combinată cu următoarele limbi de segment B:

1. LIMBĂ ŞI LITERATURĂ  MODERNĂ (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă, norvegiană, finlandeză, japoneză)

sau

2. LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

sau

3. LIMBA ȘI LITERATURA MAGHIARĂ

sau

sau

4. LIMBA ȘI LITERATURA LATINĂ

sau

5. LIMBA ȘI LITERATURA GREACĂ VECHE

sau

6. LIMBA ȘI LITERATURA EBRAICĂ

Specializarea FILOLOGIE CLASICĂ presupune, deja, o dublă specializare, formată din următoarele combinații: Limba şi literatura latină – Limba şi literatura greacă veche.

se poate combina cu următoarele limbi de segment B:

1. LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

sau

2. LIMBA ȘI LITERATURA MAGHIARĂ

sau

3. O LIMBĂ ȘI LITERATURĂ MODERNĂ (franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă, norvegiană, finlandeză, japoneză)

sau

4. LIMBA ȘI LITERATURA LATINĂ

sau

5. LIMBA ȘI LITERATURA GREACĂ VECHE

sau

6. LIMBA ȘI LITERATURA EBRAICĂ

sau

7. LITERATURA UNIVERSALĂ ŞI COMPARATĂ

se poate combina cu următoarele limbi de segment B:

1. LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

sau

2. LIMBA ȘI LITERATURA MAGHIARĂ

sau

3. O LIMBĂ ȘI LITERATURĂ MODERNĂ (engleză, franceză, rusă, italiană, spaniolă, norvegiană, finlandeză, japoneză)

sau

4. LIMBA ȘI LITERATURA LATINĂ

sau

5. LIMBA ȘI LITERATURA GREACĂ VECHE

sau

6. LIMBA ȘI LITERATURA EBRAICĂ

sau

7. LITERATURA UNIVERSALĂ ŞI COMPARATĂ

se poate combina cu următoarele limbi de segment B:

1. LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

sau

2. LIMBA ȘI LITERATURA MAGHIARĂ

sau

3. O LIMBĂ ȘI LITERATURĂ MODERNĂ (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă, finlandeză, japoneză)

sau

4. LIMBA ȘI LITERATURA LATINĂ

sau

5. LIMBA ȘI LITERATURA GREACĂ VECHE

sau

6. LIMBA ȘI LITERATURA EBRAICĂ

sau

7. LITERATURA UNIVERSALĂ ŞI COMPARATĂ

se poate combina cu următoarele limbi de segment B:

1. LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

sau

2. LIMBA ȘI LITERATURA MAGHIARĂ

sau

3. O LIMBĂ ȘI LITERATURĂ MODERNĂ (engleză, germană, rusă, italiană, spaniolă, norvegiană, finlandeză, japoneză)

sau

4. LIMBA ȘI LITERATURA LATINĂ

sau

5. LIMBA ȘI LITERATURA GREACĂ VECHE

sau

6. LIMBA ȘI LITERATURA EBRAICĂ

sau

7. LITERATURA UNIVERSALĂ ŞI COMPARATĂ

se poate combina cu următoarele limbi de segment B:

1. LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

sau

2. LIMBA ȘI LITERATURA MAGHIARĂ

sau

3. O LIMBĂ ȘI LITERATURĂ MODERNĂ (engleză, franceză, germană, rusă, spaniolă, norvegiană, finlandeză, japoneză)

sau

4. LIMBA ȘI LITERATURA LATINĂ

sau

5. LIMBA ȘI LITERATURA GREACĂ VECHE

sau

6. LIMBA ȘI LITERATURA EBRAICĂ

sau

7. LITERATURA UNIVERSALĂ ŞI COMPARATĂ

se poate combina cu următoarele limbi de segment B:

1. LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

sau

2. LIMBA ȘI LITERATURA MAGHIARĂ

sau

3. O LIMBĂ ȘI LITERATURĂ MODERNĂ (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, norvegiană, finlandeză, japoneză)

sau

4. LIMBA ȘI LITERATURA LATINĂ

sau

5. LIMBA ȘI LITERATURA GREACĂ VECHE

sau

6. LIMBA ȘI LITERATURA EBRAICĂ

sau

7. LITERATURA UNIVERSALĂ ŞI COMPARATĂ

se poate combina cu următoarele limbi de segment B:

1. LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

sau

2. LIMBA ȘI LITERATURA MAGHIARĂ

sau

3. O LIMBĂ ȘI LITERATURĂ MODERNĂ (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă, norvegiană, finlandeză, japoneză)

sau

4. LIMBA ȘI LITERATURA LATINĂ

sau

6. LIMBA ȘI LITERATURA GREACĂ VECHE

sau

6. LIMBA ȘI LITERATURA EBRAICĂ

sau

7. LITERATURA UNIVERSALĂ ŞI COMPARATĂ

Limba și literatura maghiară ca monospecializare nu se poate combina cu o altă limbă de segment B. Se studiază singură.

se poate combina cu următoarele limbi de segment B:

1. LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

sau

2. O LIMBĂ MODERNĂ (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă, norvegiană, finlandeză, japoneză)

sau

3. LIMBA LATINĂ

sau

4. LIMBA GREACĂ VECHE

sau

5. LIMBA EBRAICĂ

sau

6. LITERATURA UNIVERSALĂ ŞI COMPARATĂ

se poate combina cu următoarele limbi de segment B:

1. LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

sau

2. LIMBA ȘI LITERATURA MAGHIARĂ

sau

3. O LIMBĂ ȘI LITERATURĂ MODERNĂ (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă, norvegiană, japoneză)

sau

4. LIMBA ȘI LITERATURA LATINĂ

sau

5. LIMBA ȘI LITERATURA GREACĂ VECHE

sau

6. LIMBA ȘI LITERATURA EBRAICĂ

sau

7. LITERATURA UNIVERSALĂ ŞI COMPARATĂ

se poate combina cu următoarele limbi de segment B:

1. LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

sau

2. LIMBA ȘI LITERATURA MAGHIARĂ

sau

3. O LIMBĂ ȘI LITERATURĂ MODERNĂ (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, norvegiană, finlandeză, japoneză)

sau

4. LIMBA ȘI LITERATURA LATINĂ

sau

5. LIMBA ȘI LITERATURA GREACĂ VECHE

sau

6. LIMBA ȘI LITERATURA EBRAICĂ

sau

7. LITERATURA UNIVERSALĂ ŞI COMPARATĂ

se poate combina cu următoarele limbi de segment B:

1. LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

sau

2. LIMBA ȘI LITERATURA MAGHIARĂ

sau

3. O LIMBĂ ȘI LITERATURĂ MODERNĂ (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă, norvegiană, finlandeză, japoneză)

sau

4. LIMBA ȘI LITERATURA LATINĂ

sau

5. LIMBA ȘI LITERATURA GREACĂ VECHE

sau

6. LIMBA ȘI LITERATURA EBRAICĂ

sau

7. LITERATURA UNIVERSALĂ ŞI COMPARATĂ

se poate combina cu următoarele limbi de segment B:

1. LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

sau

2. LIMBA ȘI LITERATURA MAGHIARĂ

sau

3. O LIMBĂ ȘI LITERATURĂ MODERNĂ (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă, norvegiană, finlandeză)

sau

4. LIMBA ȘI LITERATURA LATINĂ

sau

5. LIMBA ȘI LITERATURA GREACĂ VECHE

sau

6. LIMBA ȘI LITERATURA EBRAICĂ

sau

7. LITERATURA UNIVERSALĂ ŞI COMPARATĂ

se poate combina cu următoarele limbi de segment B:

1. LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

sau

2. LIMBA ȘI LITERATURA MAGHIARĂ

sau

3. O LIMBĂ ȘI LITERATURĂ MODERNĂ (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă, norvegiană, finlandeză)

sau

4. LIMBA ȘI LITERATURA LATINĂ

sau

5. LIMBA ȘI LITERATURA GREACĂ VECHE

sau

6. LIMBA ȘI LITERATURA EBRAICĂ

sau

7. LITERATURA UNIVERSALĂ ŞI COMPARATĂ

se poate combina cu următoarele limbi de segment B:

1. LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

sau

2. LIMBA ȘI LITERATURA MAGHIARĂ

sau

3. O LIMBĂ ȘI LITERATURĂ MODERNĂ (engleză, franceză, germană, rusă, italiană, spaniolă, norvegiană, finlandeză)

sau

4. LIMBA ȘI LITERATURA LATINĂ

sau

5. LIMBA ȘI LITERATURA GREACĂ VECHE

sau

6. LIMBA ȘI LITERATURA EBRAICĂ

sau

7. LITERATURA UNIVERSALĂ ŞI COMPARATĂ

III. DOMENIUL LIMBI MODERNE APLICATE (LMA)

Posibilități de combinare a limbilor B+C

trebuie combinată cu una dintre următoarele limbi:

1. FRANCEZĂ

sau

2. GERMANĂ

sau

3. ITALIANĂ

sau

4. SPANIOLĂ

trebuie combinată cu una dintre următoarele limbi:

1. ENGLEZĂ

sau

2. GERMANĂ

sau

3. ITALIANĂ

sau

4. SPANIOLĂ

 • Share :
Acest website folosește cookie-uri pentru a vă oferi o mai bună experiență de navigare. Cookie-urile sunt mici fragmente de text pe care site-ul web le transmite browser-ului și care sunt stocate în dispozitivul informatic al utilizatorului. Prin utilizarea cookie-urilor, site-ul web devine mai util prin personalizarea conținutului său în funcție de preferințele dumneavoastră. Toate detaliile despre cookie-urile folosite le găsiți în Politica de utilizare a cookie-urilor. Continuarea navigării implică acceptarea cookie-urilor strict necesare. Site-ul web folosește și cookies de performanță care sunt utilizate doar pentru a îmbunătăți modul în care funcționează website-ul. Vizitatorii site-ului nostru nu sunt niciodată identificați în mod individual sau personal.
Accept
Respinge
Privacy Policy