Burse speciale pentru activitatea științifică

 Acordarea burselor speciale pentru activitatea științifică pe anul universitar 2022 – 2023

Bursa specială pentru activitatea științifică se acordă studenților cu performanțe remarcabile în cercetarea științifică. Pot depune dosare de candidatură studenții la nivel licență (anul II și III) și cei de la masterat, în vederea realizării unui proiect științific pe parcursul anului universitar 2020-2021. Câștigătorii burselor de cercetare vor face parte din Colegiul de Excelență Academică și Colegiul Virtual de Excelență Next Generation al UBB.

Componența dosarului

La Facultatea de Litere, dosarul de concurs va cuprinde:
– cererea de acordare a bursei, cu Anexa I (Date despre aplicant), respectiv Anexa 2 (Descrierea proiectului de cercetare);
– recomandarea semnată a cadrului didactic conducător al proiectului de cercetare, incluzând în textul ei și o declarație de asumare a responsabilității îndrumării studentului în cazul câștigării bursei;
– lucrările publicate şi comunicările ştiinţifice în întregime, puse la dispoziție în format electronic;

Calendarul competiției

Aplicatiile se vor depune în intervalul 3-20 octombrie 2022, prin intermediul aplicației electronice dedicate burselor: https://inscrieri.ubbcluj.ro/burse/;
– Interviu / susținerea publică a proiectelor de cercetare: 24 octombrie 2022, ora 9, sala D. Popovici

– Afișarea rezultatelor preliminare: 24 octombrie 2022;
– Depunerea contestațiilor: 25-27 octombrie 2022 (ora 15) – format electronic, pe adresa claudia_ubb@yahoo.com;
– Rezolvarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale: 28 octombrie 2022;
– Transmiterea către CMCS a dosarelor de candidatură  însoțite de un proces verbal al clasamentului studenților pe facultate: 4 noiembrie 2022;
– Verificarea administrativă a aplicațiilor și selecția finală realizată de Consiliul Științific-UBB: 7-18 noiembrie 2022;
– Anunțarea rezultatelor: 21 noiembrie 2022;
– Finalizarea semnării contractelor de finanțare: 25 noiembrie 2022.

Criteriile comisiei de selecție la nivelul Facultății de Litere

  1. Contribuțiile anterioare ale candidatului (50% pondere din punctajul final, distribuită după cum urmează):
  • 30%: Publicații carte, capitol de carte, articole în reviste indexate internaționale, articole în reviste naționale recunoscute, traduceri științifice și literare la edituri recunoscute
  • 20%: Prezentări la conferințe naționale și internaționale, premii obținute la sesiuni științifice ale studenților, alte premii științifice sau culturale; media anilor de studii / media de licență și media de admitere la masterat, editor al unor reviste științifice și culturale
  1. Proiect depus pentru concurs și interviu / susținerea proiectului de cercetare (50 % pondere din punctajul final).

Criterii de evaluare a proiectului:

  • caracterul inovator al proiectului de cercetare
  • coerența structurii și capacitatea de a delimita o temă viabilă de cercetare în cadrul unui domeniu de specialitate
  • cunoașterea și instrumentarea bibliografiei din domeniu (inclusiv cea internațională, dacă există)
  • fezabilitatea și planificarea cercetării

Pe baza acestei grile, comisia de selecție va acorda punctaje de la 1 la 10. În cazul în care notele sunt identice, comisia va face departajarea pe baza elementelor de inovație și de fezabilitate a proiectelor de cercetare.

  • Share :
Scroll Up
Acest website folosește cookie-uri pentru a vă oferi o mai bună experiență de navigare. Cookie-urile sunt mici fragmente de text pe care site-ul web le transmite browser-ului și care sunt stocate în dispozitivul informatic al utilizatorului. Prin utilizarea cookie-urilor, site-ul web devine mai util prin personalizarea conținutului său în funcție de preferințele dumneavoastră. Toate detaliile despre cookie-urile folosite le găsiți în Politica de utilizare a cookie-urilor. Continuarea navigării implică acceptarea cookie-urilor strict necesare. Site-ul web folosește și cookies de performanță care sunt utilizate doar pentru a îmbunătăți modul în care funcționează website-ul. Vizitatorii site-ului nostru nu sunt niciodată identificați în mod individual sau personal.
Accept
Respinge
Privacy Policy