Acordarea burselor speciale pentru activitatea științifică pe anul universitar 2021 – 2022

Bursa specială pentru activitatea științifică se acordă studenților cu performanțe remarcabile în cercetarea științifică. Pot depune dosare de candidatură studenții la nivel licență (anul II și III) și cei de la masterat, în vederea realizării unui proiect științific pe parcursul anului universitar 2020-2021. Câștigătorii burselor de cercetare vor face parte din Colegiul de Excelență Academică și Colegiul Virtual de Excelență Next Generation al UBB.

Componența dosarului

La Facultatea de Litere, dosarul de concurs va cuprinde:
– cererea de acordare a bursei, cu Anexa I (Date despre aplicant), respectiv Anexa 2 (Descrierea proiectului de cercetare);
– recomandarea semnată a cadrului didactic conducător al proiectului de cercetare, incluzând în textul ei și o declarație de asumare a responsabilității îndrumării studentului în cazul câștigării bursei;
– lucrările publicate şi comunicările ştiinţifice în întregime, puse la dispoziție în format electronic;
În momentul predării și înregistrării dosarului de candidatură, secretariatul Facultății de Litere va anexa la dosar și o adeverinţă cu mediile anilor de studii în cazul studenţilor din primul ciclu de studii sau o adeverinţă cu media de licenţă şi media de admitere la masterat, în cazul studenţilor din ciclul doi de studii.

Calendarul competiției

– Aplicatiile se vor depune în intervalul 5-24 octombrie, prin intermediul aplicației electronice dedicate burselor: https://inscrieri.ubbcluj.ro/burse/;
– Interviu / susținerea publică a proiectelor de cercetare: 27 octombrie, ora 10, platforma Zoom: https://us06web.zoom.us/j/86171440181?pwd=a3BsZWFLaUNPa1p3Sms4bW5XZDlNUT09
Afișarea rezultatelor preliminare: 28 octombrie;
– Depunerea contestațiilor: 29 octombrie – 2 noiembrie – format electronic (claudia_ubb@yahoo.com);
– Rezolvarea contestațiilor: 3 noiembrie;
– Transmiterea către CMCS a dosarelor de candidatură  însoțite de un proces verbal al clasamentului studenților pe facultate: 5 noiembrie;
– Verificarea administrativă a aplicațiilor și selecția finală realizată de Consiliul Științific-UBB: 8-22 noiembrie 2021;
– Anunțarea rezultatelor: 23 noiembrie 2021;
– Finalizarea semnării contractelor de finanțare: 30 noiembrie 2021.

Criteriile comisiei de selecție la nivelul Facultății de Litere

Contribuțiile anterioare ale candidatului:

  • Publicații carte, capitol de carte, articole în reviste indexate internaționale, articole în reviste naționale recunoscute, traduceri științifice și literare la edituri recunoscute (30% pondere din punctajul final):
  • Prezentări la conferințe naționale și internaționale, premii obținute la sesiuni științifice ale studenților, alte premii științifice sau culturale; media anilor de studii / media de licență și media de admitere la masterat, editor al unor reviste științifice și culturale (20% pondere din punctajul final)

Proiect depus pentru concurs și interviu / susținerea proiectului de cercetare (50 % pondere din punctajul final).

Criterii:

  • caracterul inovator al proiectului de cercetare
  • coerența structurii și capacitatea de a delimita o temă viabilă de cercetare în cadrul unui domeniu de specialitate
  • cunoașterea și instrumentarea bibliografiei din domeniu (inclusiv cea internațională, dacă există)
  • fezabilitatea și planificarea cercetării

Pe baza acestei grile, comisia de selecție va acorda punctaje de la 1 la 10. În cazul în care notele sunt identice, comisia va face departajarea pe baza elementelor de inovație și de fezabilitate a proiectelor de cercetare.

  • Share :
Scroll Up
Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Continuarea navigării implică acceptarea lor.
Accept
Privacy Policy