Facultatea de Litere

Facultatea de Litere, una din cele mai mari facultăţi din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai, prin caracterul ei diversificat, pregăteşte, în funcţie de specificul secţiei şi al domeniului, diverşi specialişti în domeniile:
Limbă şi literatură – profesor în învăţământul preuniversitar, editor, redactor, comentator, traducător, cercetător, mediator lingvistic şi cultural;
Limbi moderne aplicate – traducător generalist, referent / asistent manager în comunicarea profesională multilingvă;
Etnologie – cercetător, muzeograf, pedagog de muzeu, redactor, expert centre de perfecţionare, consilier administraţie publică, referent de specialitate aşezământ cultural
Studii culturale – redactor, corespondent presă, referent de specialitate aşezământ cultural, bibliotecar arhivist, manager proiect, consilier şcolar

Cercetare
Un accent deosebit se pune pe cercetarea ştiinţifică. Aceasta este axată pe problemele limbii, lingvisticii, ale literaturii sau ale etnologiei. Cadrul instituţional al acestei cercetări ştiinţifice cuprinde colectivele de catedră, grupuri de catedre, colective interdisciplinare, proiecte de rang naţional şi internaţional. În vederea facilitării activităţii de cercetare sunt găzduite în incinta facultăţii 8 secţii ale Bibliotecii Centrale Universitare şi alte 16 biblioteci independente, afiliate catedrelor sau centrelor culturale ori centrelor de studii.

Relaţii internaţionale
Facultatea de Litere se numără printre facultăţile cu cele mai multe şi substanţiale contacte cu alte facultăţi şi instituţii academice din ţară şi străinătate. Colaborarea cu instituţii similare de prestigiu pe plan internaţional vizează organizarea în comun de programe de studii, derularea de proiecte de cercetare, mobilităţi pentru cadre didactice şi studenţi, acţiuni de compatibilizare a curriculei. Facultatea participă la acţiunile derulate în cadrul programelor europene SOCRATES ERASMUS şi asigură echivalarea rezultatelor obţinute de studenţi la facultăţile partenere.

Istoric

Originile Universităţii şi ale Facultăţii de Litere pot fi trasate înapoi până în anul 1581, când a fost întemeiat la Cluj un Colegiu iezuit. În acord cu structura învăţământului din epocă, philologia era una din artele liberale funţionând ca o ancilla a teologiei. În secolul al XVII-lea, acest colegiu s-a dezvoltat în Academia Claudiopolitană, continuată, în timpul Imperiului habsburgic, de proiectele Mariei Tereza şi de Lyceumul înfiinţat de Iosif al II-lea. În 1872 a luat fiinţă Universitatea maghiară Franz Iosef, în cadrul căreia, sub conducerea lui Hugo von Meltzl, editorul primei reviste de literatură comparată din lume, funcţiona şi un Departament de studii germane. În 1919, după unirea Transilvaniei cu România, în cadrul nou createi universităţi româneşti a ”Daciei Superioare”, a luat fiinţă Facultatea de Litere şi Filosofie. După cel de-al doilea război mondial, în cadrul universităţilor română Victor Babeş şi maghiară János Bolyai, reunificate în 1958 în Universitatea Babeş-Bolyai, era reorganizată actuala Facultate de Filologie. După Revoluţia anticomunistă din 1989, Facultatea şi-a luat numele actual de Litere.

Următorul eveniment

26-Jul-17 event-img

Eestibulum sodales metus.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and
Read More

Evenimente importante

01

Jan.70

Serie de prelegeri: Filippo LA PORTA (Roma)

Două prelegeri susținute de Filippo LA PORTA Marți, 26 martie 2019


26

Mar.19

Beszélgetés Krasznahorkai Lászlóval

Beszélgetés Helyszín: BBTE Aula Magna

26

Mar.19

08

Mar.19

Horváth Andor 75.

Emlékkonferencia Helyszín: BBTE, Bölcsészettudományi Kar, Horea u. 31, Popovici terem. Időpont: 2019. március 8–9.

04

Mar.19

Könyvbemutató: Berszán István, Ritmikai dimenziók

Könyvbemutató Helyszín: a BBTE Bölcsészettudományi Kar kis díszterme/Popovici terem (Horea u. 31. sz.). Időpont: március 4., 18 órától.


01

Mar.19

Mentés másként pedagógia konferencia 2.

Pedagógia konferencia Helyszín: BBTE BTK épülete, Horea u. 31. sz. Brassai, Dézsi, Eminescu, Stanca terem. Időpont: március 1–2.

Scroll Up